Internet & Gry - Reklama

Wirtualna Polska sygnatariuszem Karty Praw Dziecka w Biznesie

Wirtualna Polska Holding podpisała Kartę Praw Dziecka w Biznesie. To inicjatywa, która ma zachęcić do konkretnych działań na rzecz ochrony praw dziecka, również w internecie. Kartę przygotowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami i organizacjami społecznymi.

 

Podpisanie Karty oznacza zobowiązanie do aktywnego wdrażania i przestrzegania założeń Karty, promocję wiedzy i dobrych praktyk oraz udział w działaniach na rzecz respektowania praw dzieci w polskim społeczeństwie.

Inicjatywa powstała w kontekście głośnych wydarzeń związanych z nadużyciami względem nieletnich w sieci. W ocenie ekspertów ds. mediów podobne sytuacje mogą powracać, ponieważ największe platformy technologicznie niedostatecznie chronią młodszych użytkowników przed różnego rodzaju nadużyciami i cyberprzemocą.

Za stworzenie Karty Praw Dziecka w Biznesie odpowiadają organizacje społeczne oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego WP jest członkiem. Karta uwzględnia zapisy m.in. Konwencji ONZ o Prawach Dziecka oraz wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka.

W Karcie Praw Dziecka w Biznesie znajdują się zapisy dotyczące m.in.:

  • dbania o prawa dziecka jako użytkownika i użytkowniczki produktów i usług,
  • respektowania praw dziecka jako odbiorcy i uczestnika przekazów marketingowych,
  • wymagania od swoich dostawców i dostawczyń, kontrahentów i kontrahentek, partnerów
    i partnerek biznesowych przestrzegania praw dziecka,
  • tworzenia dobrego i przyjaznego miejsca pracy dla rodziców,
  • zapewniania rodzicom wynagrodzenia umożliwiającego stworzenie godnych warunków do życia i rozwoju dla ich dzieci,
  • promowania zasady work-life balance,
  • wspierania odpowiedzialnego zatrudnienia.

Bezpieczeństwo w sieci jest dla Wirtualnej Polski kluczową wartością. Jako największy polski wydawca internetowy i czołowa firma w branży e-commerce WP czuje szczególne zobowiązanie dotyczące ochrony dzieci. W tym zakresie opracowała wewnętrzne regulacje dotyczące emisji reklam, treści i produktów dostosowanych do najmłodszych. W ostatnim czasie WP dołączyła też do programu „Stacja Galaxy. Bezpieczne miejsce w sieci” organizowanego przez firmę Samsung, w którym edukuje młode pokolenie o tym jak mogą wykorzystywać wszystkie zalety internetu, jednocześnie chroniąc swoje bezpieczeństwo i prywatność.

Więcej informacji na temat Karty Praw Dziecka w Biznesie znajduje się na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

foto, źródło. Wirtualna Polska 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *