Telekomunikacja - Telefony - Promocje

Wyniki finansowe T-Mobile Polska w roku 2021

Wzrost zysku EBTDA AL o 4,6%, dzięki poprawie kluczowych czynników operacyjnych. Zwiększenie bazy klientów o 344 tysiące, w tym wyraźny wzrost bazy klientów kontraktowych. Wzrost przychodów, mimo negatywnego wpływu regulacji interconnect oraz przeniesienia ruchu tranzytowego poza struktury T‑Mobile Polska. Utrzymanie współczynnika odejść (churn) w segmencie kontraktowym na bardzo niskim poziomie 0,7% w skali całego roku. Poprawę trendów rynkowych w drugiej połowie roku, której efekty widać szczególnie w czwartym kwartale w postaci wyraźnego wzrostu przychodów o 7% (r/r) oraz zysku EBITDA AL o 5,1% (r/r).

 

W roku 2021 T‑Mobile Polska wypracował zarówno wzrost przychodów, jak i poprawił wynik EBITDA AL. Dzięki utrzymaniu pozytywnych tendencji obserwowanych już w poprzednich miesiącach 2021 r., w samym czwartym kwartale operator zwiększył przychody o 7% (r/r) oraz zysk EBITDA AL o 5,1% (r/r). W skali całego roku przełożyło się to na osiągnięcie przychodu w kwocie 6,5 mld PLN, wyższej o 0,9% od wyniku z roku poprzedniego, a zysk EBITDA AL w tym czasie zwiększył się o 4,6%, osiągając poziom 1,76 mld PLN. Należy podkreślić, że wzrost przychodów udało się wypracować mimo negatywnego wpływu przeniesienia ruchu transferowego do dedykowanej spółki Grupy DT (efekt widoczny w pierwszej połowie roku) oraz regulacji stawek MTR i FTR w łącznej wysokości ok. (-) 200 mln zł.

W 2021 postawiliśmy na najlepsze doświadczenia klientów z naszą marką i siecią. Rozbudowywaliśmy nasze portfolio o kompleksowe produkty dla całych gospodarstw domowych, skupiając się na zniesieniu limitów i ograniczeń, które przeszkadzają naszym klientom. W ramach naszej strategii rozbudowy sieci konsekwentnie rozwijamy sieć 5G, a starsze technologie sukcesywnie zastępujemy nowymi, by klienci mogli korzystać z najlepszej jakości T-Mobile.  Podjęliśmy także działania, które mają znaczący wpływ na kwestie ważne społecznie i są obecnie największym wyzwaniem dla świata, czyli zmiany klimatyczne. Już od 2021 roku 100% naszej energii posiada certyfikat pochodzenia, a nasze technologie tworzymy w trosce o środowisko m.in. również dlatego, że część naszych stacji bazowych jest dziś zasilana naturalnymi źródłami energii (panele fotowoltaiczne) – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska. W miarę jak wszyscy coraz powszechniej korzystamy z technologii cyfrowych w życiu i pracy, czujemy naszą odpowiedzialność, by dostarczać Polakom najwyższą jakość T-Mobile. Wierzymy, że strategia skoncentrowana na kliencie, wysokiej jakości oraz doskonałym doświadczeniu pozwala doskonale odpowiedzieć na bieżące i przyszłe potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów.

Pozytywna zmiana wskaźników finansowych jest konsekwencją sukcesów komercyjnych, które przełożyły się na poprawę wyników operacyjnych. W całym 2021 r. T‑Mobile był operatorem który w procesie MNP utracił najmniejszą liczbę klientów ze wszystkich operatorów infrastrukturalnych, a w samym czwartym kwartale zajął pierwsze miejsce zestawienia, jako jedyny z nich notując pozytywny bilans przenośności numerów. Na przestrzeni całego roku T‑Mobile utrzymywał wskaźnik odejść klientów kontraktowych na bardzo niskim poziomie, w skali 12 miesięcy notując średni miesięczny współczynnik churn na poziomie 0,7%. W efekcie pod koniec 2021 r. T‑Mobile Polska przekroczył liczbę 11,5 mln klientów, co stanowi wzrost o 344 tysiące w porównaniu do poprzedniego okresu, zanotował także poprawę współczynnika net adds w segmencie kontraktowym i w efekcie zwiększenie liczby klientów abonamentowych. Coraz więcej klientów wybierało ofertę konwergentną operatora, co przełożyło się na zwiększenie bazy klientów usług światłowodowych do blisko 70 tysięcy użytkowników.

Utrzymanie najwyższej jakości usług i obsługi klienta wymaga ciągłych inwestycji, podobnie jak rozbudowa sieci 5G czy zaplecza technicznego umożliwiającego rozwój oferty o nowe, innowacyjne usługi. Do tego należy dodać konieczność radzenia sobie z wyższą inflacją czy podwyżką cen energii, która stanowi jeden z kluczowych kosztów w branży technologicznej. Fakt, że mimo zewnętrznych obciążeń udało nam się osiągnąć wzrost przychodów oraz wypracować niemal pięcioprocentowy wzrost EBITDA pokazuje prawdziwy potencjał rozwoju naszej firmy i jest dowodem, że podążamy właściwą drogą – powiedział Juraj Andras, Członek Zarządu T‑Mobile Polska ds. finansowych.

Klient w centrum uwagi

W obszarze działań skierowanych do klientów indywidualnych rok 2021 upłynął w T-Mobile Polska pod znakiem doceniania obecnych klientów, rozwoju usług konwergentnych oraz ulepszania jakości sieci. Troska o klientów znalazła odzwierciedlanie nie tylko w kontynuacji programów takich jak Happy Fridays z cotygodniowymi prezentami dla użytkowników, ale także działaniach w ramach obchodów jubileuszu 25-lecia operatora na polskim rynku.

W ramach systematycznego rozwoju usług konwergentnych i odpowiadania na potrzeby klientów T‑Mobile wdrożył nowe podejście do oferowania internetu domowego na terenie całej Polski. Obecnie przychodząc do salonu T‑Mobile klient wskazuje docelową lokalizację korzystania z internetu, a konsultant sprawdza dostępną w danym miejscu technologię i dostosowuje do niej ofertę, proponując internet dla domu (FMS) lub łącze światłowodowe. Zasięg oferty światłowodowej T-Mobile jest obecnie drugim co do wielkości w Polsce i obejmuje ok. 4,7 mln gospodarstw domowych.

Operator zachęca również klientów indywidualnych do korzystania z możliwości sieci 5G, a wyniki sprzedażowe minionego roku pokazują, że Polacy coraz chętniej sięgają po tę technologię. W trzecim kwartale smartfony kompatybilne z 5G stanowiły 30 proc. telefonów wybieranych przez klientów T‑Mobile, a w czwartym kwartale było to już ponad 40 proc. W 2022 r. liczby te mają jeszcze większą dynamikę wzrostu, co ma związek z wprowadzonymi w styczniu nowymi taryfami z nielimitowanym zarówno pod względem liczby gigabajtów, jak i prędkości internetem w smartfonie. W styczniu tego roku taryfy 5G wybiera już blisko 70% klientów T‑Mobile.

Konsekwentny wzrost w segmencie biznesowym

Na przestrzeni całego roku T‑Mobile Polska notował dynamiczny wzrost we wszystkich segmentach rynku biznesowego. W obszarze klientów korporacyjnych firma koncentrowała się na rozwoju trzech kluczowych linii produktowych wspierających postępującą cyfryzację polskich firm: oprócz usług connectivity, były to rozwiązania chmurowe oraz cyberbezpieczeństwo. By skutecznie odpowiadać na stale rosnący popyt w tych obszarach, zarówno pod względem skali usług, jak i ich zawansowania oraz jakości, operator kontynuował rozbudowę swoich zasobów technologicznych.

W 2021 roku została zakończona budowa nowoczesnego data center Szlachecka B w Warszawie, które jest już szóstym takim obiektem operatora. Nowe centrum danych, o powierzchni kolokacyjnej przekraczającej 1700 m2, spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa, a dzięki połączeniu z innymi lokalizacjami T‑Mobile łączem Ethernet o prędkości 400 Gbit/s, na jego bazie spółka jako pierwsza w Polsce zaoferowała rozwiązania MetroCluster, gwarantując swoim klientom najwyższą niezawodność i odporność na awarie. Obok usług chmurowych zainteresowaniem klientów biznesowych cieszy również rozwiązanie SD-WAN.

Wśród produktów cybersecurity ogromnym powodzeniem cieszyło się autorskie rozwiązanie Cyber Guard, gwarantujące bezpieczeństwo urządzeń mobilnych. Jego sprzedaż wzrosła o 35% w porównaniu do roku 2020. Widząc rosnące zapotrzebowanie, T‑Mobile stale rozwija portfolio produktów związanych z cyberbezpieczeństwem, dodając do niego w ostatnich miesiącach usługę Badania Wrażliwości, Security Awareness, która pozwala sprawdzić podatność firmy na cyberzagrożenia i zweryfikować stan bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wśród nowych kontraktów, zawartych w minionym roku, do największych należą te podpisane z Polską Spółką Gazownictwa, Narodowym Bankiem Polskim czy Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych. Również spółka T-Systems odnotowała wzrost przychodów, a do największych kontraktów podpisanych przez nią w 2021 roku należy umowa konsorcjalna na dostawę technologii SAP dla Oxygen Information Technology.

Czwarty kwartał to okres licznych promocji dla małych i średnich firm oraz kolejnych wzrostów liczby klientów w tych segmentach. Dynamicznie rosła także sprzedaż urządzeń bez abonamentu (takich jak akcesoria telefoniczne, urządzenia biurowe, smartwatche, itp.), co jest nowym segmentem oferty, wdrożonym w minionym roku. Na popularności zyskują zwłaszcza smartwatche, co widoczne jest w 35% wzroście liczby aktywacji usługi multisim w czwartym kwartale roku (k/k).

Oprócz atrakcyjnych cen urządzeń klienci wybierający ofertę Magenta Biznes doceniają nielimitowany internet 5G. Udział dwóch najwyższych taryf L i VIP w ofercie wzrósł w czwartym kwartale dwukrotnie (k/k). Również w zakresie dostępu stacjonarnego operator odnotował wzrost w segmencie małych i średnich firm. W ostatnich trzech miesiącach roku baza aktywnych użytkowników Światłowodu Biznes wzrosła o 20% w porównaniu do roku poprzedzającego. Wszystkie te wzrosty przełożyły się na pozytywny bilans MNP w każdym z czterech kwartałów roku 2021.

Najwyższa jakość sieci dzięki inwestycjom w nowe technologie

Ograniczenia pandemiczne, zmiana przyzwyczajeń społeczeństwa i postępująca cyfryzacja firm sprawiły, że coraz częściej korzystamy z transmisji danych by zyskać dostęp do rozrywki, nauki, kontaktować się z bliskimi, ale także do prowadzenia działalności biznesowej – zmiany te spowodowały, że na przestrzeni roku operator odnotował wzrost zapotrzebowania na przesył danych w sieci o 19% (r/r), a ilość przesyłanych treści wideo wzrosła o 20% (r/r) i obecnie stanowi 50% transmitowanych danych w sieci T‑Mobile. By zachować najwyższą jakość i niezawodność usług, T‑Mobile kontynuował zastępowanie starych technologii nowymi, szybszymi i bardziej pojemnymi rozwiązaniami. Efekt ten udało się osiągnąć, na co dowodem jest nagroda Speedtest za rok 2021, a także pierwsze miejsce w rankingach RF Benchmark 2021 w kategoriach średniej prędkości pobierania danych oraz wartości ping.

Operator kontynuował zapowiedziany już w 2020 r. proces zastępowania starszej sieci trzeciej generacji nowymi technologiami 4G oraz 5G. W sierpniu T‑Mobile zakończył wielomiesięczny proces wyłączania sieci trzeciej generacji działającej na częstotliwości 2100 MHz, a kolejnym krokiem w tym obszarze stało się przygotowanie do pilotażowego wyłączenia 3G na częstotliwości 900 MHz, zaplanowanego na lata 2022-2023. Jednocześnie prowadził rozbudowę zasięgu sieci piątej generacji, by na koniec roku osiągnąć 3,5 tysiąca stacji i pokrycie terytorium kraju na poziomie 30% populacji.

Odpowiedzialność wobec interesariuszy i środowiska

W działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu priorytetem T-Mobile wciąż pozostają działania proekologiczne i ten kierunek w 2021 roku był kontynuowany. Realizując założenie, oparte na idei tworzenia technologii w trosce o środowisko naturalne oraz cel strategiczny, jakim jest osiągniecie do 2025 roku zeroemisyjności w emisjach własnych, spółka stale modernizuje swoją flotę samochodową oraz inwestuje w budowę instalacji fotowoltaicznych. Obecnie już 100% energii zużywanej przez T-Mobile pochodzi ze źródeł odnawialnych. W 2021 roku przygotowane zostały także kolejne inicjatywy proekologiczne skierowane do klientów firmy. Klienci biznesowi zostali zachęcani do przechodzenia na e-faktury, w akcji „Magentowe Lasy”, w ramach czego T-Mobile zobowiązał się do posadzenia 100 000 drzew.  Klienci indywidualni mogli również korzystać z oferty Smartfon Re:generacja lub oddając swój zużyty sprzęt do utylizacji czy do odnowienia, otrzymać atrakcyjne rabaty na zakup nowych sprzętów.

Duży nacisk położono także na działania z zakresu zwiększania bezpieczeństwa w sieci oraz edukacji i walki z cyfrowym wykluczeniem. W 2021 roku T-Mobile wspólnie z Fundacją Digital University, kontynuował projekt B.NET, który opierał się na przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń online dla nauczycieli, z zakresu bezpieczeństwa w sieci. W roku 2021 firma rozpoczęła także projekt „Na Wygranej Pozycji” skierowany do młodzieży. Opierając go na współpracy z popularnymi twórcami internetowymi, firma poruszała temat hejtu i samoakceptacji w sieci. Dodatkowo, spółka kontynuowała swoje zaangażowanie w edukację i działania włączające seniorów, realizując inicjatywę „Sieć Pokoleń”, w której przekazywała wybranym Domom Pomocy Społecznej sprzęt komputerowy oraz organizując bezpłatne szkolenia z zakresu korzystania z technologii i konsultacje z pracownikami Biura Obsługi Klienta.

Za swoje zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w 2021 roku operator otrzymał kluczową nagrodę branżową: Złoty Listek CSR przyznawany przez tygodnik Polityka. Cieszył się także doskonałym rezultatem w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w którym zajął 3 lokatę w swojej kategorii branżowej tj. „Telekomunikacja, technologia, media i rozrywka”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *