MediaTVP

Zarząd TVP powołał Zespół ds. promocji dobrego imienia i historii Polski

W związku z toczącą się debatą publiczną na temat historii Polski oraz ostatnimi wydarzeniami, związanymi m.in. z nowelizacją ustawy o IPN, w dniu 5 lutego 2018 r. Zarząd Spółki TVP S.A. podjął uchwałę o powołaniu Zespołu ds. promocji dobrego imienia i historii Polski.

Zespół ma za zadanie promocję historii Polski w kraju i za granicą, kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju oraz zapobieganie dezinformacji na tym polu.

– Telewizja Polska wprowadza jako stały element, wpisuje na stałe do swojego zrozumienia misji kwestie obrony dobrego imienia Państwa Polskiego oraz dbałość o prawdę historyczną o II wojnie światowej. Tym samym TVP włącza się w szerszą powinność zobowiązania wszystkich instytucji publicznych do obrony dobrego imienia Polski w kraju i na świecie powiedział Prezes TVP Jacek Kurski.

Do zadań nowego ciała będzie należało m.in. wyszukiwanie, kreowanie i rozpowszechnianie unikatowych treści, promujących Polskę, np. filmów fabularnych, dokumentalnych, reportaży; inicjatywa w zakresie własnej produkcji fabularnej i dokumentalnej promującej historię Polski; koordynowanie programów informacyjnych pod kątem promocji historii Polski, a także współpraca międzynarodowa w obszarze tworzenia treści promujących historię państwa polskiego i kształtowania jego pozytywnego wizerunku.

Zespół odpowiadać będzie również za współpracę z mediami oraz instytucjami publicznymi w zakresie promocji historii Polski.

Stanowisko Przewodniczącego Zespołu ds. promocji dobrego imienia i historii Polski Zarząd TVP powierzył Dyrektorowi TVP1 Mateuszowi Matyszkowiczowi.

foto. TVP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *