Agora S.A. – Wyniki finansowe Grupy Agora w 3. kwartale 2020 r.

3. kwartał 2020 r. był dla Grupy Agora czasem wzmożonej dyscypliny kosztowej i intensywnej pracy nad odbudową wpływów wszystkich jej przedsięwzięć, które mierzyły się z negatywnymi skutkami pandemii. Podjęte działania pozwoliły poprawić wyniki operacyjne segmentów Prasa, Internet oraz Radio. Grupa odnotowała wyższe przychody ze sprzedaży wydawnictw, zwłaszcza prenumerat cyfrowych „Gazety Wyborczej” oraz publikacji Wydawnictwa Agora, a jej koszty operacyjne spadły o blisko 90 mln zł, przekładając się na pozytywny wynik na poziomie EBITDA.

 

W 3. kwartale 2020 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 193,0 mln zł i były niższe o nieco ponad 34% w porównaniu z 3. kwartałem 2019 r. W największym stopniu wpłynęło na to ograniczenie wpływów z działalności kinowej związane z administracyjnymi obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania kin w Polsce, w tym ustaleniem limitu widzów na salach kinowych, a także wstrzymaniem premier największych produkcji filmowych. Z tego względu przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zmniejszyły się o ponad 74%, a ze sprzedaży barowej w kinach o prawie 72%. W multipleksach Heliosa sprzedano ponad 932,9 tys wejściówek, czyli o niemal 73% mniej niż w 3. kwartale 2019 r. Według danych Boxoffice.pl w tym czasie liczba biletów sprzedanych w polskich kinach wyniosła ponad 3,4 mln i spadła o prawie 77%1.

Oprócz tego we wszystkich obszarach Grupy zmniejszyły się przychody ze sprzedaży usług reklamowych – łącznie o 18% do niemal 110 mln zł. Największą dynamikę spadku w tym zakresie zanotował segment Film i Książka, głównie z powodu ograniczeń w działalności kinowej i w efekcie mniejszej liczby widzów na seansach filmowych mających kontakt z reklamą. Istotne ograniczenie budżetów reklamowych odczuły też Prasa i Reklama Zewnętrzna.

Dodatkowo, w okresie lipiec – wrzesień 2020 r. Grupa zanotowała niższe wpływy ze sprzedaży usług poligraficznych związane z mniejszą skalą zamówień, a także z działalności filmowej z uwagi m.in. na mniejszą liczbę nowych tytułów w dystrybucji kinowej. Spadek przychodów z pozostałej sprzedaży miał miejsce w segmencie Prasa, głównie w związku z ograniczeniem wpływów z festiwali muzycznych w związku z obostrzeniami sanitarnymi. Wyższe były natomiast wpływy z tego tytułu w segmencie Film i Książka dzięki rozwojowi działalności gastronomicznej, dystrybucji książek w księgarniach internetowych oraz sprzedaży licencji na dystrybucję muzyki poza granicami kraju.

Jedyną kategorią wpływów, które wzrosły w porównaniu z 3. kwartałem 2019 r., były przychody ze sprzedaży wydawnictw wyższe o 5,1%. Przyczyniła się do tego rosnąca sprzedaż dostępów do treści Wyborcza.pl oraz publikacji Wydawnictwa Agora.

Grupa Agora ograniczyła w 3. kwartale 2020 r. koszty operacyjne netto o blisko 90 mln do 197,3 mln zł. Były one niższe we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy, a ich największy spadek miał miejsce w segmentach Film i Książka oraz Prasa.

Na poziom kosztów w tym okresie rzutował szereg działań oszczędnościowych podjętych przez Agorę. Część czynników pozwalających na obniżenie wydatków Grupy wynikała też z przepisów prawa – zawieszenia odpłatności za czynsze kin w galeriach handlowych, a także z wpływu pandemii na wybrane formy działalności, m.in. na koszty odpłatności za kopie filmowe i dla producentów filmowych, a także wydatki związane z realizacją kampanii reklamowych. Zatrudnienie etatowe w Grupie na koniec września 2020 r. wyniosło 2 332 etaty2.

Dzięki dyscyplinie kosztowej i pracy nad odbudową wpływów w 3. kwartale 2020 r. Grupa osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 33,2 mln zł. Strata na poziomie EBIT wyniosła 4,3 mln zł, a strata netto 9,0 mln zł3. Warto pamiętać, że pozytywny wpływ na wynik operacyjny Grupy w 3. kwartale 2020 r. miało dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie ponad 10 mln zł.

Wyniki Grupy Agora w 3. kwartale 2020 r. cały czas znajdowały się pod presją skutków wybuchu pandemii COVID-19 oraz działań administracji rządowej, podjętych w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. W opinii Zarządu spółki największy negatywny wpływ pandemii na działalność reklamową Grupy widoczny był już w 2. kwartale 2020 r., a w najbliższym czasie tempo spadku wpływów Grupy z tego tytułu powinno wyhamowywać. Działalność kinowa i gastronomiczna Grupy Agora pozostają zależne od decyzji i działań podejmowanych przez władze państwowe, do których firma jest w stanie sprawnie się dostosować.

Obok działań oszczędnościowych i zabezpieczających płynność finansową całej organizacji, zespół Agory realizował w 3. kwartale 2020 r. wiele projektów poszerzających ofertę Grupy i elastycznie dopasowujących ją do aktualnych okoliczności rynkowych. Wśród nich warto zwrócić uwagę na rozwój cyfrowych kanałów sprzedażowych i rozwiązań z obszaru digital. Kolejne sukcesy w tym obszarze odnotowały „Gazeta Wyborcza” i Radio TOK FM. Na koniec września 2020 r. liczba subskrypcji Wyborcza.pl wyniosła blisko 241 tys. i była ona wyższa o 20% w porównaniu z ub.r. Natomiast z dostępów Premium TOK FM korzystało już 24,8 tys. subskrybentów. Cyfrową dystrybucję treści kontynuuje też NEXT FILM, udostępniając kolejne produkcje ze swojego portfolio na platformach VOD, w tym w ramach współpracy z Netflixem. Agora Muzyka poszerza swoją ofertę w serwisach cyfrowych, a Wydawnictwo Agora w księgarniach internetowych. Kulturalnysklep.pl i Publio.pl, czyli księgarnie internetowe Agory, chcąc przyciągnąć kolejnych klientów, wprowadziły nową odsłonę swoich serwisów z dodatkowymi funkcjonalnościami. Ich popularność rośnie, czego dowodem jest miejsce Publio.pl w trójce najchętniej odwiedzanych e-księgarni. Na rozwiązania z zakresu digital marketingu stawiają też zespoły reklamowe Agory, np. Doradztwo Mediowe z Grupy Radiowej Agory, które na coraz szerszą skalę realizuje kampanie internetowe, w tym w formacie audio, czyli cyfrowego dźwięku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *