Media

Agora S.A. – Wyniki finansowe Grupy Agora w 4. kwartale 2018r.

W ostatnim kwartale 2018 r. Grupa Agora zwiększyła swoje przychody – w głównej mierze dzięki ponad 20-procentowemu wzrostowi wpływów z działalności kinowej, zawdzięczanemu rekordowej frekwencji w kinach i konsekwentnej rozbudowie sieci Helios. Dodatkowo zwiększyły się wpływy Grupy ze sprzedaży wydawnictw, osiągnięte pomimo negatywnych trendów rynkowych. W efekcie Agora poprawiła wyniki operacyjne, zamykając cały rok 2018 z zyskiem netto.

 

Udany dla Grupy Agora rok 2018, z rekordowymi wynikami w wielu biznesach, daje świetne widoki na realizację kolejnych projektów rozwojowych. Zgodnie z aktualną strategią biznesową, będziemy umacniać nasze najsilniejsze dotychczasowe przedsięwzięcia. Stawiamy w nich m.in. na ofertę premium i nowe technologie – jak w przypadku konceptu Helios Dream, subskrypcji cyfrowych Wyborcza.pl i Premium TOK FM oraz oferty spółek AMS i Yieldbird. Coraz odważniej wkraczamy też na nowe rynki – w 2019 r. będziemy jeszcze szybciej rozwijać działalność gastronomiczną pod markami Papa Diego, Van Dog i Pasibus komentuje Bartosz Hojka, prezes Agory.

W 4. kw. 2018 r. całkowite przychody Grupy Agora sięgnęły 346,1 mln zł i były o 4,8% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Dzięki kolejnemu z rzędu rocznemu rekordowi frekwencji kinowej w Polsce oraz rozwojowi sieci Helios znacząco zwiększyły się przychody Grupy ze sprzedaży biletów do kin – o 20,4% do 80,2 mln zł oraz ze sprzedaży barowej w kinach – o 26,7% do 31,3 mln zł. Od października do grudnia 2018 r. w multipleksach Heliosa zakupiono ponad 4,5 mln biletów, czyli o 24,6% więcej niż przed rokiem, a na całym rynku kinowym w Polsce sprzedano blisko 18,9 mln biletów, co oznacza wzrost o 15,5%1. Oprócz tego Grupa odnotowała wzrost wpływów ze sprzedaży wydawnictw – o 4,9% do 36,2 mln zł, związany z podwyżką ceny egzemplarzowej „Gazety Wyborczej” i wyższymi przychodami ze sprzedaży cyfrowej prenumeraty dziennika.

Zmniejszyły się natomiast, o 1,8%, wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora, wynoszące w 4. kw. 2018 r. 165,2 mln zł. Były one niższe w segmentach Prasa, a także – nieznacznie – Film i Książka oraz Internet, zaś wyższe w segmentach Reklama Zewnętrzna oraz Radio. Warto zauważyć, że w przypadku segmentu Prasa na dynamikę przychodów ze sprzedaży usług reklamowych segmentu, oprócz trendów rynkowych, wpłynęła rezygnacja z wydawania kolejnych czasopism. Grupa Agora odnotowała także niższe przychody ze sprzedaży usług poligraficznych, głównie w efekcie spadku zamówień w technologii coldset, oraz z pozostałej sprzedaży – za sprawą niższych wpływów z dystrybucji filmowej.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora były w 4. kw. 2018 r. istotnie niższe niż przed rokiem – o 18,1%, wynosząc 331,4 mln zł. Miało to związek ze znacznym kosztem odpisów aktualizujących (w kwocie 88,9 mln zł) odnotowanym w 4. kw. 2017 r., który obciążył wyniki segmentów Druk, Internet oraz Prasa, wpływając na porównywalność danych także dla całej Grupy. Odpisy aktualizujące wartość aktywów oraz odpisy należności dokonane w ostatnim kwartale 2018 r. wyniosły 14,1 mln zł. Oprócz tego w omawianym okresie zmniejszyły się koszty amortyzacji. Największą pozycję kosztową w wynikach Grupy Agora stanowiły wydatki na usługi obce, które zwiększyły się o 4,0% do 127,3 mln zł przede wszystkim w związku z wyższymi kosztami zakupu kopii filmowych do kin sieci Helios oraz wyższymi kosztami czynszów i opłat dzierżawnych, przy niższych kosztach działalności filmowej Grupy. Wzrost kosztów zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów wynikał głównie z wyższej sprzedaży w barach kinowych oraz wyższych kosztów usług produkcyjnych działalności poligraficznej, zaś zwiększenie kosztów reprezentacji i reklamy – z aktywności promocyjnej radiostacji Grupy i wydatków na kampanie patronacko-komercyjne w segmencie Reklama Zewnętrzna. Na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego pozostały w 4. kw. 2018 r. koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników. Wydatki te najbardziej wzrosły w segmencie Film i Książka – w związku z rozwojem sieci Helios oraz zwiększeniem minimalnej stawki za godzinę pracy, zaś ograniczenia nastąpiły w Prasie, Druku i Internecie, głównie z powodu zmniejszenia liczby etatów.

Dzięki wyższym przychodom oraz ograniczeniu kosztów, w ujęciu bez zdarzeń jednorazowych2, wyniki Grupy Agora były lepsze niż przed rokiem – EBIT wyniósł 28,8 mln zł w 4. kw. 2018 r. oraz 20,8 mln zł w 2018 r., natomiast zysk netto bez wpływu zdarzeń jednorazowych stanowił 13,9 mln zł w 4. kw. 2018 r. oraz 25,9 mln zł w całym 2018 r.3

Grupa Agora intensywnie pracuje nad realizacją projektów rozwojowych zaplanowanych na lata 2018-2022. W tym celu umacnia pozycję sieci kin Helios, która powiększa się o kolejne obiekty i planuje otwarcia następnych, a dodatkowo rozwija koncept sal premium pod nazwą Helios Dream. W lutym 2019 r. otwarty został pierwszy multipleks Heliosa w Warszawie – w centrum handlowym Blue City. W 4. kw. 2018 r. nastąpiła też inaguracja działalności gastronomicznej Grupy Agora – spółka Foodio Concepts, założona przez sieć Helios wraz z partnerami w marcu ub.r., uruchomiła w listopadzie w Katowicach pierwszy lokal restauracyjny Papa Diego z wyrazistą, meksykańską kuchnią. Kolejne powstały w końcówce roku w Gdańsku oraz w Poznaniu.

W segmencie Prasa kolejny sukces odniósł zespół „Gazety Wyborczej” – na koniec 2018 r. liczba prenumerat cyfrowych Wyborcza.pl wyniosła ponad 170,5 tys. Potwierdza to skuteczność rozwoju cyfrowej oferty i pozycję „Gazety Wyborczej” jako lidera treści premium w modelu subskrypcyjnym. Swoją ofertę premium rozwija także Radio TOK FM, które w 2018 r. udostępniło całkowicie nową aplikację do słuchania na urządzenia z systemami iOS oraz Android, a liczba subskrypcji jego oferty premium wynosiła na koniec ub.r. 15,5 tys. Z kolei spółki AMS oraz Yieldbird poszerzyły swoje oferty dla klientów. Pierwsza z nich stawia na nośniki premium i cyfrowe rozwiązania w outdoorze, m.in. w listopadzie AMS wygrał przetarg na dzierżawę citylightów we Wrocławiu, zaś druga – Yielbird – rozwinęła produkt oferowany w modelku SaaS skierowany do całkiem nowej grupy klientów.

W nawiązaniu do planów strategicznych spółki na lata 2018-2022, zakładających także umacnianie pozycji Grupy w dotychczasowych obszarach działalności, w lutym 2019 r. Agora nabyła mniejszościowy udział w Eurozet Sp. z o.o. (40%), gwarantując sobie możliwość objęcia całości udziałów, jeśli w przyszłości okaże się to korzystne biznesowo. W ramach grupy Helios zwieksza się skala działalności gastronomicznej – spółka Foodio Concepts planuje w 2019 r. otworzyć około 20 nowych lokali pod markami Papa Diego i Van Dog. Dodatkowo, Helios wraz z partneram zamierza rozwijać sieć lokali gastronomicznych z burgerami pod marką Pasibus, zwiększając skalę działalności na tym rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *