"Artyści Andersa" w Telewizji Republika

Wraz z generałem Władysławem Andersem przewinęła się fala, w większości zapomnianych i nierozpoznanych do niedawna w polskiej historii sztuki artystów, którzy w szeregach Armii Polskiej na Wschodzie, a następnie 2 Korpusu znaleźli warunki rozwojowe w postaci organizacji wystaw, pomocy materialnej, grup i stowarzyszeń artystycznych, a nawet samodzielnych szkół malarskich i indywidualnych pracowni artystycznych.

 

 

 

„Artyści Andersa” dziś o godz: 18:00 a jutro w piątek 23:30 w Telewizji Republika

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, a szczególnie w okresie terroru stalinowskiego, funkcjonowała w Polsce Ludowej oficjalna doktryna „nakazująca” – by polscy artyści emigracyjni, szczególnie ci, którzy z generałem Władysławem Andersem osiedlili się na Wyspach Brytyjskich, zniknęli z polskiej historii i dziejów kultury artystycznej bez śladu i utonęli w mrokach niepamięci. Opublikowanie, wcześniej naukowo odszukanych, uratowanych i zabezpieczonych z wojennych zawirowań śladów archiwalnych, a nade wszystko dzieł sztuki, których autorami byli żołnierze Andersa, jest dla nas zadaniem podstawowym, albowiem rozproszenie i fragmentaryczność wykluczały go z publikowanych do tej pory prac naukowych, a przede wszystkim uczyniły nieznanym społeczeństwu polskiemu.

Planowane zadanie jest nowatorskim sposobem na ocalenia dorobku artystycznego, i udostępnienie go szerokiej publiczności, polskich artystów, malarzy i rzeźbiarzy, którzy w największej grupie rekrutowali się spośród żołnierzy i oficerów Polskich Sił Zbrojnych, tzw. Artystów Andersa, a których losy i spuściznę przez wiele lat badali i dokumentowali historycy sztuki pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Sienkiewicza.

Głównym organizatorem projektu jest Fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”, a partnerem strategicznym CVC Capital. Ze względu na dużą wagę projektu dla kultury polskiej do jego realizacji zaprosiliśmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Polską Fundację Kulturalną w Londynie oraz mniejsze organizacje polonijne w Wielkiej Brytanii.

Opis

Projekt będzie się składał z kilku działań, które wspólnie dadzą trwały efekt i zapewnią optymalną skuteczność w osiągnięciu głównego celu, jakim jest przywrócenie świadomości Polaków w kraju i spoza jego granic, twórczości zapomnianych artystów z Armii Andersa.

Zbudowane za pomocą nowoczesnych technologii wirtualne muzeum pozwoli na godną ekspozycję dzieł, przedstawienie postaci artystów i kontekstu historycznego, w którym tworzyli. Przygotowana dwujęzyczna wystawa multimedialna zostanie zaprezentowana tak w największych miastach Polski, jak i głównych skupiskach Polonii: w Londynie, Nowym Jorku i Chicago. Będący zaś efektem prac przygotowawczych, a jednocześnie formą promocji prezentowanych artystów, dwujęzyczny album, pozwoli podsumować realizację całego projektu. Całość podsumuje film dokumentalny, który na płycie będzie dołączany do albumu i prezentowany podczas wystawy.

Wydanie edytorsko interesującego albumu prezentującego najlepsze spośród prac „artystów Andersa” wzmocni dodatkowo walory edukacyjne i promocyjne całego przedsięwzięcia i adresowane będzie do grupy starszej wiekowo i stanowiącej elitę kulturalną Polski i emigracji, szczególnie anglojęzycznej, a także cudzoziemców zainteresowanych polską kulturą XX wieku. Realizacja filmu dokumentalnego przez doświadczone grono filmowców pozwoli przemówić do emocji, a sam temat spopularyzować wśród widzów ogólnopolskich stacji telewizyjnych.

Zbudowanie wirtualnego muzeum pozwalającego na tworzenie ad hoc przez użytkownika, sal wystawowych prezentujących prace konkretnego artysty, czy tworzonych w jednym okresie, bądź o wspólnym temacie; muzeum pozwalającego na zwiedzanie z wirtualnym przewodnikiem, albo samodzielnie tworzenie ścieżki zwiedzania, na indeksację artystów i dzieł. Nie tylko każda z prac będzie dodatkowo opisana, ale także każdy z artystów będzie miał swoją stronę, gdzie znaleźć będzie można wyczerpujące informacje.

Planowana wystawa składać się będzie z kilkudziesięciu plansz wielkoformatowych poświęconych najważniejszym z artystów i ich dziełom, a także ogólnemu wprowadzaniu w ich twórczość i kontekst historyczny. Przygotowywany i wydany album bazować będzie na materiałach ikonograficznych zbieranych w ramach przygotowywania muzeum i wystawy i zostanie poszerzony o eseje przygotowane przez wybitnych historyków sztuki oraz historyków dziejów najnowszych z kręgów emigracyjnych.

Rezultatem realizacji zadania będzie przywrócenie pamięci o licznej grupie polskich twórców skazanych na niepamięć przez celowe działania piewców realizmu socjalistycznego i polityków Polski Ludowej.

Projekt nasz bazuje na ogromnej pracy naukowej wykonanej w trakcie wieloletnich poszukiwań i kwerendy, rozmów z żyjącymi świadkami, przyjaciółmi artystów dokonanej przez prof. dr hab. Jana Sienkiewicza. Zdobycie zaufania emigracji londyńskiej, zebranie rozproszonych po całej Europie i w USA dzieł polskich artystów, dokumentacja, odtworzenie kolei życia poszczególnych artystów wymagało wielu lat pracy. I teraz czeka jedynie na szerokie udostępnienie w najnowocześniejszej formie i wypromowanie wśród Polaków i Polonii.

Promocja przedsięwzięcia

Uroczyste otwarcie „muzeum”, wystawy i prezentację albumu planujemy zorganizować w wyjątkowej scenerii w dwu miejscach – dla publiczności polonijnej i angielskiej – w Londynie, w sali reprezentacyjnej Ambasady RP, dla publiczności krajowej w Domu Polonii przy pl. Zamkowym w Warszawie. Londyńska uroczystość będzie promowana i współorganizowana przez Tydzień Polski – najstarsze pismo polskiej emigracji założone prze Generała Władysława Andersa. Wystawa będzie prezentowana najpierw w Londynie, a później zostanie przewieziona do USA, gdzie zostanie pokazana w Chicago i Nowym Jorku. Tam też odbędą się amerykańskie pokazy albumu.
W Polsce promocją przedsięwzięcia zajmie się TVP Polonia, które także zapowie prezentację wystawy w USA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *