Canal+ Polska S.A. ITF – plany wprowadzenia akcji na GPW

Canal+ Polska S.A., wiodący dostawca płatnej telewizji z segmentu premium w Polsce, informuje o planach przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej. CANAL+ Polska zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych Spółki do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie .

 

Miło mi poinformować o naszych planach wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta stanowić będzie okazję zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych inwestorów do zainwestowania w CANAL+ Polska, spółkę będącą preferowanym dostawcą rozrywki z segmentu premium na polskim rynku. Spodziewamy się, że wraz z dalszym rozwojem polskiej gospodarki i rosnącym popytem na usługi rozrywkowe wśród gospodarstw domowych  rosnąć będzie również zapotrzebowanie na usługi płatnej telewizji z segmentu premium. Jesteśmy szczególnie dobrze przygotowani do ich dostarczania dzięki atrakcyjnej treści programowej premium i dbałości o satysfakcję klientów. Uruchomienie usługi OTT (ang. over-the-top) w maju 2020 zapewnia atrakcyjną ścieżkę rozwoju CANAL+ Polska, umożliwiając pozyskiwanie nowych widzów i rozszerzenie  oferty dla dotychczasowych klientów. 

Uważamy, że Spółka może zaoferować inwestorom dużą zdolność do generowania znacznych przepływów pieniężnych i atrakcyjne możliwości rozwoju, co potwierdzają wyniki CANAL+ Polska: w latach 2017–2019 wzrost przychodów CAGR wyniósł 3,3%, a konwersja gotówki w 2019 roku sięgała 60,3%. O sile i odporności naszego modelu działania i pozycji jaką mamy wśród naszych abonentów świadczą wyniki wypracowane w I półroczu 2020, kiedy to wzrost organiczny przychodów wyniósł 2,8% rok do roku. Cieszymy się, że w kolejnym etapie naszego rozwoju będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze mówi Edyta Sadowska, Prezes Zarządu CANAL+ Polska.

CANAL+ Polska jest wiodącym dostawcą płatnej telewizji z segmentu premium i drugim największym dystrybutorem pakietów płatnej telewizji w Polsce z udziałem w rynku na poziomie 21%[1] (z wyłączeniem OTT), obsługującym na dzień 30 czerwca 2020 r. około 2,7 mln abonentów we wszystkich liniach biznesowych.

CANAL+ Polska jest operatorem Platformy CANAL+, tj. płatnej telewizji oferującej abonentom pakiety obejmujące zarówno własne, jak i tworzone przez podmioty trzecie zewnętrzne kanały telewizyjne we wszystkich segmentach cenowych rynku, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu premium.  Spółka uważa, że dzięki swoim własnym dwunastu kanałom telewizyjnym premium pod marką CANAL+ oraz starannie wyselekcjonowanym kanałom premium podmiotów trzecich oferuje swoim klientom najbogatsze doświadczenia związane z telewizją premium na polskim rynku płatnej telewizji.

CANAL+ Polska zajmuje się również dystrybucją filmów do kin za pośrednictwem spółki Kino Świat, czołowego dystrybutora w Polsce, którego udział w rynku wynosi ok. 20%[2].

KLUCZOWE PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Lider rynku o szerokim zasięgu i silnej bazie klientów

 • Stabilny wzrost bazy abonentów od 1 stycznia 2017 roku: CAGR 3,0%.
 • Wysoki poziom satysfakcji klientów sięgający 91% w 2019 roku[3].
 • Programy CANAL+ dostępne dla abonentów płatnej telewizji w Polsce poprzez platformy DTH, IPTV i dostawców telewizji kablowej.

Unikalne połączenie treści programowych segmentu premium, nowoczesnej technologii i szerokiej sieci dystrybucji

Treści premium

 • Najobszerniejsza na polskim rynku płatnych usług telewizyjnych oferta telewizji premium zapewniająca dostęp do ponad 200 kanałów telewizyjnych, miedzy innymi sportowych i filmowych uzupełniania poprzez zintegrowane serwisy na żądanie od dostawców zewnętrznych jak np. Netflix i HBO.
 • Jedyny gracz na polskim rynku płatnej telewizji zapewniający platformę z dostępem do szerokiej oferty treści sportowych premium, w tym najpopularniejszych wydarzeń sportowych, takich jak np.: rozgrywki Ekstraklasy, angielskiej Premier League, hiszpańskiej La Ligac, żużlowej Ekstraliga czy NBA.
 • Blisko 300 premier telewizyjnych filmów fabularnych i seriali rocznie na kanałach pod marką CANAL+, w tym premiery produkcji największych amerykańskich wytwórni (na zasadzie umowy wyłączności) oraz premiery większości polskich produkcji filmowych.
 • W dorobku uznane produkcje oryginalnych, autorskich treści, a także współprodukcje wielu polskich filmów nagradzanych na międzynarodowych festiwalach filmowych (m.in. zdobywcy Oscara, nagród BAFTA i nagród Festiwalu Filmowego w Cannes, w tym Ida i Zimna Wojna) oraz polskich seriali telewizyjnych (np. Belfer, Kruk i Król).

Nowoczesna technologia

 • Jedyny operator w Polsce oferujący odbiór treści 4K Ultra HD/HDR.
 • Wiodące na rynku transmisje sportowe, zaawansowany system rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality) i regularne wprowadzanie innowacji w zakresie dekoderów.
 • Uruchomienie usługi CANAL+ (OTT) wzmacnia wiodącą pozycję CANAL+ Polska na rynku technologii cyfrowej i zapewnia użytkownikom unikalne doświadczenia w dowolnym czasie i na wielu urządzeniach, z dostępem do nowych funkcjonalności i spersonalizowanych usług.

Rozwinięta sieć dystrybucji

 • Wielokanałowy model dystrybucji, obejmujący dystrybucję bezpośrednią, współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz umowy dystrybucji hurtowej.
 • Szybko rosnąca i efektywna kosztowo dystrybucja poprzez sklep internetowy (eSklep).
 • Sieć sprzedaży detalicznej obejmująca 575 punktów sprzedaży, w tym 236 salonów oznaczonych wyłącznie marką Canal+, 127 stanowisk sprzedaży w centrach handlowych oraz 212 sklepów oferujących dodatkowo usługi i produkty innych marek (stan na wrzesień 2020 r.).

Atrakcyjny i stabilny profil finansowy ze stałym wzrostem przychodów i konsekwentnym generowaniem znaczących przepływów pieniężnych

 • Przychody ze sprzedaży wzrosły do 2 291 mln zł w 2019 roku z 2 146 mln zł w roku 2017 (CAGR w wysokości 3,3%), głównie dzięki zwiększeniu bazy klientów, dalszemu zwiększaniu poziomu sprzedaży pakietów segmentu premium, wzrostowi przychodów osiąganych ze sprzedaży prowadzonej przez dystrybutorów hurtowych oraz konsolidacji przychodów Kino Świat od listopada 2019 r.
 • W tym samym okresie EBITA i EBITDA wzrosły, odpowiednio, do 204,3 mln zł i 364,2 mln zł, z poziomu 164,7 mln zł i 314,8 mln zł w 2017 r. (CAGR: odpowiednio 11,4% i 7,6%).
 • Stabilność modelu biznesowego potwierdziły wyniki za I półrocze 2020 – organiczny wzrost przychodów wyniósł 2,8% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej[4].
 • W okresie sześciu miesięcy 2020 roku EBITA i EBITDA wzrosły, odpowiednio, do 163,1 mln zł i 254,5 mln zł, z poziomu 124,0 mln zł i 195,7 mln zł w I półroczu 2019 r., tj. o 31,5% i 30,0%, dzięki stałej optymalizacji kosztów działalności operacyjnej.
 • Niskie zapotrzebowanie w zakresie bieżących nakładów inwestycyjnych, które stanowiły w 2019 roku jedynie 6,3% łącznych przychodów Spółki, wspierało silną konwersję gotówki, która wyniosła 60,3% w 2019 roku.

Dobre przygotowanie do wykorzystania możliwości rozwoju związanych z upowszechnianiem nowych technologii w Polsce

 • Rosnący dostęp do sieci światłowodowych w Polsce zgodny z przyjętym Narodowym Planem Szerokopasmowym wspiera wzrost popularności produktów takich jak platformy OTT I IPTV, co według przewidywań wpłynie na wzrost CAGR w latach 2019-2024 odpowiednio o 17,7%
  i 11,2%[5].
 • Penetracja rynku OTT w Polsce wynosi obecnie zaledwie 14%, przy penetracji rynku płatnej telewizji w Polsce na poziomie 72%. Oczekuje się, że do 2024 r. wskaźnik ten wzrośnie do 30%, co oznacza istotne możliwości ekspansji na rynku usług OTT[6].
 • Oznacza to dla CANAL+ Polska możliwość rozwoju usługi Canal+ (OTT), poprzez pozyskiwanie nowych widzów i rozszerzenie oferty dla dotychczasowych klientów platformy DTH.

Doświadczona kadra kierownicza wyższego szczebla, wsparta potencjałem akcjonariusza strategicznego

 • Kadra kierownicza wyższego szczebla Spółki ma bardzo duże doświadczenie zawodowe – średni staż pracy jej członków w branży płatnej telewizji lub branżach pokrewnych wynosi 20 lat.
 • Grupa Kapitałowa CANAL+ Polska korzysta z możliwości współpracy z Groupe Canal+ oraz Grupą Kapitałową Vivendi SE, francuską grupą mediową, notowaną na giełdzie Euronext w Paryżu.
 • Współpraca z Groupe Canal+ jest dla CANAL+ Polska źródłem wsparcia technicznego oraz ułatwia kontakty z zewnętrznymi podmiotami, od których nabywa ona treści. Dzięki temu CANAL+ Polska może m.in. zaoferować abonentom dostęp do usług Netflix.
 • Jako podmiot wchodzący w skład Groupe Canal+, CANAL+ Polska uczestniczy w procesach zakupów grupowych realizowanych przez podmiot dominujący oraz uzyskuje związane z tym korzyści skali, np. w przypadku zakupu dekoderów, systemów dostępu warunkowego i dostępności łączy satelitarnych.

Polityka dywidendowa

 • Zakładana wypłata dywidendy na poziomie 75% skonsolidowanego skorygowanego zysku netto (z wyłączeniem jednorazowych pozycji niepieniężnych, takich jak odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości oraz podatek dochodowy w części w jakiej nie podlegał zapłacie ani zwrotowi w pieniądzu przez Grupę lub na rzecz Grupy).
 • Pierwsza dywidenda ma zostać wypłacona do połowy 2021 r. ze skonsolidowanego skorygowanego zysku netto za rok obrotowy 2020.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY

 • Oferta obejmie wyłącznie istniejące akcje zwykłe CANAL+ Polska S.A. będące w posiadaniu dwóch akcjonariuszy, tj. TVN Media sp. z o.o. (dalej: „TVN Media”), której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Discovery, Inc., oraz spółki Liberty Global Ventures Holding B.V., (“Liberty Global”) której ostatecznym właścicielem i podmiotem dominującym jest spółka Liberty Global PLC (dalej łącznie zwani: „Akcjonariuszami Sprzedającymi”).
 • TVN Media i Liberty Global zamierzają spieniężyć swoje dotychczasowe pakiety akcji i umożliwić Spółce pozyskanie nowych długoterminowych inwestorów zarówno z Polski, jak
  i z innych krajów.
 • Groupe CANAL+ posiada obecnie ok. 51%, TVN Media ok. 32%, a Liberty Global ok. 17% kapitału zakładowego Spółki.
 • Groupe Canal+ SA (podmiot wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Vivendi SE) nie planuje sprzedaży akcji w ramach Oferty. Spółka oczekuje, że Groupe Canal+ będzie nadal sprawować bezpośrednią kontrolę nad Spółką, a tym samym, że Vivendi SE pozostanie ostatecznym podmiotem dominującym oraz ostatecznym akcjonariuszem sprawującym kontrolę nad Spółką.
 • Planowana transakcja będzie się składać z oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, jak również z oferty na rzecz kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIBs) w Stanach Zjednoczonych realizowanej na podstawie amerykańskiej Reguły 144A oraz oferty skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej, spełniających wymogi amerykańskiej Regulacji S.
 • CANAL+ Polska zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW w Warszawie.
 • Zakłada się, że liczba akcji Spółki w wolnym obrocie po przeprowadzeniu Oferty będzie zgodna z wymogami prawnymi dotyczącymi wprowadzenia akcji do obrotu i wystarczająca, by zapewnić odpowiednią płynność obrotu.
 • Wszystkie środki pozyskane ze zbycia akcji stanowiących przedmiot Oferty trafią do Akcjonariuszy Sprzedających.
 • Zakłada się, że po przeprowadzeniu Oferty Spółkę, Groupe CANAL+ i Akcjonariuszy Sprzedających obowiązywać będzie umowa ograniczająca możliwość zbywania papierów wartościowych (tzw. umowa lock-up) w odniesieniu do posiadanych przez nich akcji.
 • Jednym z warunków przeprowadzenia Oferty jest uzyskanie wszystkich stosownych zgód ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.
 • Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wydał zezwolenie umożliwiające przeprowadzenie Oferty Publicznej Spółki.
 • Rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu będą pełnić BofA Securities i J.P. Morgan Securities plc, a rolę Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – Santander Biuro Maklerskie – Santander Bank Polska S.A.

[1] Źródło: ADL, wg stanu na 31 grudnia 2019 r. (raport dotyczący polskiej branży telewizyjnej i sektora dystrybucji filmów w Polsce, sporządzony przez Arthur D. Little sp. z o.o. na zlecenie CANAL+ Polska na potrzeby Oferty; dalej: „Raport ADL”)

[2] Źródło: Raport ADL wg stanu na 31 grudnia 2019

[3] Źródło: Raport ADL

[4] Z wyłączeniem Kino Świat

[5] Źródło: Raport ADL

[6] Żródło: Raport ADL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *