Internet & Gry - Reklama

CD PROJEKT aktualizuje strategię rozwoju

CD PROJEKT opublikował aktualizację strategii rozwoju Grupy na najbliższe lata. Jednym z jej głównych celów jest transformacja studia i zmiana sposobu produkcji gier, czego efektem ma być równoległe tworzenie gier i dodatków z segmentu AAA począwszy od 2022 roku. Zarząd CD PROJEKT zapowiedział też dalszą rozbudowę posiadanych marek oraz rozwój kompetencji w obszarze online.

 

W ramach aktualizacji strategii stworzono plan, który obejmuje trzy strategiczne kierunki rozwoju oraz szereg kroków mających na celu usprawnienie działalności Grupy i wzmocnienie jej potencjału.

– Pozostajemy ambitni, jednak jesteśmy świadomi obszarów, które wymagają poprawy. Wypracowane przez nas Ramy Strategii Rozwoju pozwolą nam zoptymalizować procesy wewnątrz Grupy – w szczególności te związane z produkcją gier – i zapewnią jej dalszy dynamiczny rozwój mówi Adam Kiciński, Prezes Zarządu CD PROJEKT.

W ramach RED 2.0 w studiu zostanie wzmocniona rola CTO (ang. Chief Technology Officer – dyrektor ds. technologii) i zmodernizowane obszary mu podlegające – technologia silnika REDengine zostanie udoskonalona i zcentralizowana, a dzięki interdyscyplinarnym, agile’owym zespołom podejście do tworzenia gier zmieni się na bardziej proaktywne.

– Chcemy mieć pewność, że możemy pracować z dwoma globalnymi markami jednocześnie, zachowując najwyższą jakość naszych produkcji. Stawiamy na rozwój technologii i planujemy zbudować wszechstronne zespoły łączące różne specjalizacje i kompetencje. Będą one miały możliwość skorzystania z wiedzy grupy ekspertów międzyprojektowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu zapewnią wsparcie w kluczowych obszarach produkcji. Wszystkie planowane zmiany mają nam umożliwić równoległe tworzenie gier i dodatków z segmentu AAA począwszy od 2022 roku mówi Paweł Zawodny, CTO i szef produkcji w CD PROJEKT RED.

CD PROJEKT RED planuje również zmianę sposobu, w jaki komunikuje i promuje gry. Kolejne kampanie marketingowe mają być znacznie krótsze, a materiały promocyjne będą publikowane bliżej premiery danego tytułu i będą prezentować nagrania z poszczególnych platform, na których gry zostaną wydane. Zmienia się również podejście Spółki wobec zapowiadania nowych produkcji studia – każdego roku CD PROJEKT przedstawi plan aktywności na najbliższe kwartały.

Kolejnym strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy CD PROJEKT będzie dalsza rozbudowa posiadanych franczyz.

– Gry RPG dla pojedynczego gracza były, są i będą naszym priorytetem. Widzimy jednak ogromny potencjał zarówno Wiedźmina, jak i Cyberpunka – i chcemy go wykorzystać na innych polach, w nowych dla nas mediach i formatach. Naszym celem jest dostarczanie jeszcze większej ilości rozrywki, wprowadzając nasze postacie i światy do świadomości nowych grup odbiorcówkomentuje Michał Nowakowski, członek Zarządu CD PROJEKT odpowiedzialny za rozwój biznesu.

Ostatnim elementem przyjętych Ram Strategii Rozwoju jest rozszerzenie potencjału online w produkcjach studia. CD PROJEKT RED stworzy technologię sieciową, którą będzie mógł wplatać w proces tworzenia przyszłych gier. Technologia ta będzie napędzać komponenty online, które sukcesywnie będą wprowadzane do tytułów studia. Pozwoli także na rozwijanie społeczności online — zostanie ona oparta na platformie GOG GALAXY, która łączy osoby grające zarówno w gry wydane przez CD PROJEKT RED, jak i inne tytuły.

Wsparcie ze strony zespołu jest niezbędne do zrealizowania przedstawionych planów i działań. CD PROJEKT intensyfikuje działania mające na celu stworzenie zrównoważonego i wspierającego środowiska pracy.

– Od lat powtarzamy, że naszą największą siłą jest zespół. CD PROJEKT pozostanie tolerancyjnym i zróżnicowanym miejscem pracy, jednak zamierzamy położyć większy nacisk na zadbanie o samopoczucie pracowników oraz zapewnienie im możliwości rozwoju zawodowego i osobistegomówi Adam Badowski, szef studia CD PROJEKT RED, członek Zarządu CD PROJEKT.

– Aby umożliwić nam w pełni aktywny i równoległy proces produkcji, musimy stale poszerzać grono naszych specjalistów. Dlatego wzmacniamy nasze działania rekrutacyjne, aby móc rosnąć w sposób organiczny, budując jednocześnie silne relacje z naszymi współpracownikami spoza studia. Ponadto zamierzamy zwiększyć naszą aktywność w zakresie fuzji i przejęć, co pomoże rozwijać studio, zwłaszcza w obszarze technologicznymmówi Piotr Nielubowicz, Wiceprezes Zarządu CD PROJEKT ds. finansowych.

Przy okazji publikacji aktualizacji strategii, CD PROJEKT poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z Digital Scapes określającym warunki, na jakich spółka nabędzie kanadyjskie studio deweloperskie. Obie firmy ściśle współpracują ze sobą od 2018 r.

Realizacja strategii będzie możliwa m.in. dzięki solidnemu zapleczu finansowemu, które CD PROJEKT budował w ostatnich latach. Przekłada się ono na kreatywną swobodę i pozwala na finansowanie produkcji gier oraz innych przyczyniających się do rozwoju Grupy inicjatyw.

– Jesteśmy świadomi ogromu pracy, jaki będziemy musieli włożyć w realizację naszych planów. Motywacji nam nie brakuje. Wierzymy, że nakreślone przez nas strategiczne kierunki rozwoju przełożą się na zwiększenie potencjału Grupy CD PROJEKT i pozwolą nam kreować najwyższej jakości rozrywkę, która dostarczy mnóstwo pozytywnych emocji odbiorcom z całego światapodsumowuje Adam Kiciński, Prezes CD PROJEKT.

Prezentacja oraz nagranie wideo dot. aktualizacji strategii rozwoju Grupy CD PROJEKT dostępne są na stronie www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/strategia/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *