Dzień Ziemi 2021: Postępy Lenovo w osiąganiu globalnych celów zrównoważonego rozwoju (wideo)

Tegoroczny Dzień Ziemi jest w Lenovo okazją do refleksji nad postępami w realizacji zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz w osiąganiu celów wyznaczonych na przyszłość.

 

Firma Lenovo ogłosiła, że osiągnęła, a nawet przekroczyła swoje cele założone na lata 20102020 w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. W tym czasie globalny lider technologii dołączył również do inicjatywy Science Based Targets i tym samym wyznaczył sobie następne, ambitne cele na kolejne dziesięciolecie. Działania służą temu, aby Lenovo mogło sukcesywnie zmniejszać emisję związaną z prowadzeniem wszystkich działań operacyjnych oraz w łańcuchu wartości. Ambitne nowe cele Lenovo zakładają zmniejszenie o połowę emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 do 2030 roku. Dzięki przyjęciu celów opartych na wiedzy naukowej, zaangażowanie oraz wysiłki Lenovo na rzecz zrównoważonego rozwoju przyczynią się do starań Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zmierzają do ograniczenia globalnego ocieplenia o 1,5°C.

 

 

„Czujemy się zobowiązani wobec naszych interesariuszy do realizowania zobowiązań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wywierania pozytywnego wpływu w społecznościach, w których prowadzimy działalność, a także wykazywania wzorowej postawy w zakresie zachowań etycznych”powiedział Rob Taylor, dyrektor Lenovo ds. środowiska i przestrzegania przepisów: „Lenovo koncentruje się na budowaniu lepszej przyszłości poprzez oferowane produkty, rozwiązania i usługi, a także zaangażowanie w stosowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego (z ang. Environmental, Social, Governance; ESG.)”.

Lenovo zatrudnia 63 000 osób na całym świecie, dlatego wdrażane przez nią programy ESG wywierają znaczący wpływ na działalność firmy w kilku obszarach. Umożliwiły one między innymi:

– wykorzystywanie 8 milionów kg tworzyw sztucznych z recyklingu w 66 liniach produktowych rocznie;

– eliminację ponad 3100 ton odpadów dzięki stosowaniu kompostowanych materiałów z trzciny cukrowej i bambusa od 2008 roku;

– zmniejszenie liczby materiałów opakowaniowych o 560 ton w samym roku obrachunkowym 2019/2020;
dołączenie do inicjatywy ONZ CEO Water Mandate w celu poprawy stanu gospodarki wodnej i zmniejszenia niedoborów wody do 2050 roku;

– realizację instalacji solarnych w obiektach Lenovo w Morrisville i Whitsett w Karolinie Północnej w USA oraz w Hefei i Wuhan w Chinach w 2020 roku.

„Tegoroczny Dzień Ziemi jest jeszcze ważniejszy, ponieważ pandemia uzmysłowiła nam, jak bardzo jesteśmy ze sobą połączeni i jaki wpływ razem wywieramy na swoją planetę”mówi Mary Jacques, dyrektor Lenovo odpowiedzialna za globalne sprawy środowiskowe i członek starszej kadry inżynierskiej. W Lenovo będziemy nadal poszukiwać możliwości wykorzystywania inteligentniejszych technologii do wprowadzania konstruktywnych i proekologicznych zmian w ramach swojej działalności w strukturach firmy i w otoczeniu zewnętrznym, a także do wywierania pozytywnego wpływu na środowisko w skali globalnej.

Więcej informacji o inicjatywach Lenovo na rzecz zrównoważonego rozwoju zawiera najnowszy raport o ESG, w tym cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030, która została dostosowana do założeń inicjatywy Science Based Targets.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *