Media

Emitel inauguruje projekt Drone Labs

Emitel zakończył przygotowania do inauguracji projektu „Emitel Drone Labs”, mającego na celu przeprowadzenie testów dronów przemysłowych (np. kurierskich, medycznych, pomiarowych czy też bezpieczeństwa). Instalacja testowa została zlokalizowana na obiektach wysokościowych spółki na obszarze Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego. Emitel zdecydował się także otworzyć swoje środowisko dla firm oraz start-up’ów rozwijających technologie UAV, które poszukują partnerów i możliwości przeprowadzenia testów własnych rozwiązań.

 

Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej regulacjami, aby nad naszymi głowami mogły powstawać przestrzenie powietrzne integrujące loty statków bezzałogowych z załogowymi (tzw. U-Space’y), drony muszą działać w specjalistycznie zintegrowanej sieci i między innymi na bieżąco przekazywać informacje o swoim aktualnym położeniu do naziemnych odbiorników sygnału oraz do innych jednostek znajdujących się w locie na danym obszarze. Ogólnopolska infrastruktura wysokościowa należąca do Emitel – maszty i wieże o wysokości przekraczającej 300 metrów, pozwalają na zbudowanie kompleksowego rozwiązania i pokrycie sygnałem całej powierzchni Polski.

– „Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do wykonywania na szeroką skalę zadań, takich jak dostarczanie przesyłek kurierskich, transport medyczny, czy dokonywanie zautomatyzowanych pomiarów, to bardzo bliska przyszłość. Emitel włącza się w prace m.in. nad kreowaniem powietrznych przestrzeni typu U-Space. Celem testów jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji naszych specjalistów, co przybliży nas do komercjalizacji tego typu rozwiązań. Jesteśmy także otwarci na współpracę ze start-up’ami oraz bardziej doświadczonymi partnerami.. Testy w ramach projektu Emitel Drone Labs będą odbywały się przy wykorzystaniu metod gwarantujących pełne bezpieczeństwo lokalnym społecznościom. To jeden z pierwszych tego typu projektów w Polsce” – powiedział Andrzej J Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel S.A.

Jak napisali autorzy raportu „Burza. Rynek dronów w Polsce”, wydanym przez Fundację Instytut Mikromakro i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, wizja miast przyszłości (Urban Air Mobility), w  których ludzie wykorzystują w  życiu codziennym drony na szeroką skalę – pobudziła decydentów do działania. Szlaki od kliku lat przecierają w Europie i na świecie firmy, które w  branży dronowej widzą ogromny potencjał dla rozwoju efektywnej miejskiej mobilności i  dostaw towarów. To także szansa na świadczenie usług na nieosiągalnym wcześniej poziomie, ponieważ skraca się czas transportu i  dociera do miejsc niedostępnych dla pojazdów kołowych.

Emitel, mając ambicje rozwoju nowej linii biznesowej w zakresie UAV, prowadzi własne prace przygotowawcze i zrealizował już we współpracy z doświadczonymi partnerami szereg testów. W ramach uruchamianego właśnie projektu, Emitel umożliwi także partycypację w testach partnerom z różnych sektorów gospodarki oraz podmiotom publicznym. Zintegrowanie sieci na dużym obszarze, umożliwi przetestowanie zróżnicowanych scenariuszy i warunków lotów oraz szerokiej gamy bezzałogowych statków powietrznych, a także komunikacji, przesyłu wysokiej, jakości sygnału wideo oraz dostępnych na rynku technologii zdalnej identyfikacji.

Zainteresowanych uczestnictwem w testach prosimy o przesłanie wiadomości na adres: dronelabs@emitel.pl

foto. Emitel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *