Epson Europe prezentuje raport dotyczący zrównoważonego rozwoju w Europie w latach 2021–2022

Dokument omawia postępy firmy w zakresie działań w zakresie zrównoważonej działalności. Przedstawia kroki na rzecz dostarczania produktów, które pozwalają klientom realizować ambitne cele zrównoważonego rozwoju, oraz programy mające na celu wzbogacanie edukacji poprzez technologię oraz szerzenie świadomości na temat wpływu zmian klimatycznych.

 

Opierając się na globalnych wytycznych w kwestii działań, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), Epson przeznaczył 770 mln euro na przejście na odnawialne źródła energii, redukcję globalnych emisji pozwalającą, zgodnie z raportem IPCC, ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5° oraz rezygnację z wykorzystywania surowców kopalnych do 2050 r. Wprowadza do swoich produktów rozwiązania obniżające ilość odpadów i technologie niewymagające użycia ciepła oraz projektuje produkty z myślą o wydłużonym czasie eksploatacji, ich ponownym wykorzystaniu i recyklingu.

„W związku z tym, że skutki zmian klimatu stają się coraz bardziej widoczne i dotkliwe, głos na rzecz podjęcia działań w kierunku zrównoważonego rozwoju musi być głośniejszy niż kiedykolwiek. Firma Epson jest w pełni zaangażowana, zarówno pod kątem finansowym, jak i strategicznym, w tworzenie bardziej ekologicznej przyszłości. Wprowadzamy zmiany, dostarczamy klientom rozwiązania i zwiększamy świadomość, której potrzebujemy do budowania coraz bardziej zrównoważonego świata” skomentował Yoshiro Nagafusa, prezes i dyrektor generalny, Epson Europe B.V.

Zrównoważona działalność firmy Epson

Najnowszy raport przedstawia zaangażowanie Epsona w kwestiach zrównoważonego rozwoju w każdym obszarze swojej działalności, w tym źródłach energii, łańcuchach dostaw i zamknięciu pętli zasobów.

Zrównoważona energia

Działania podjęte w latach 2021–22 potwierdzają, że Epson jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu obranego w 2021 r., czyli przejścia na korzystanie w 100% z energii odnawialnej do 2023 r. Obecnie stawia na połączenie źródeł energii solarnej, wiatrowej, geotermicznej i hydroelektrycznej; wszystkie europejskie biura sprzedaży Epson zasilane są już energią ze źródeł odnawialnych. Pozwoli to do 2023 r. zredukować emisję CO2 o 36 tysięcy ton.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Firma skupia się na tworzeniu łańcucha dostaw zoptymalizowanego pod kątem zrównoważonego rozwoju. W latach 2021 – 22 jej działania obejmowały ograniczenie emisji pojazdów, dzięki zmianie wykorzystywanych pojazdów na elektryczne, hybrydowe i niskoemisyjne. Pozwoliło to obniżyć emisję dwutlenku węgla na samochód poniżej 105 g CO2/100 km. Dodatkowo dzięki optymalizacji procesu ładowania palet osiągnięto wzrost liczby przetransportowanych metrów sześciennych na paletę o 9,9%, a zmiana transportu lotniczego na morski, możliwa dzięki otwarciu nowego magazynu, przełożyła się na obniżenie emisji CO2 o ponad 6,8 miliona kg.

Zrównoważone technologie dla klientów

Poza wprowadzaniem zmian we własnych procesach firma Epson dokłada starań, aby rozwijać technologie, które pomagają klientom osiągać cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wprowadziła na rynek rozwiązania specjalnie opracowane pod kątem zmniejszenia wpływu klientów na środowisko, w tym:

  • drukarki EcoTank,  które redukują ilość odpadów z tworzyw sztucznych. Sprzedano ich już ponad 70 milionów, co przyczyniło się do istotnego zmniejszenia wykorzystania plastiku, czyli jednego z głównych składników kartridży;
  • technologie niewymagające użycia ciepła, takie jak Micro Piezo, dzięki czemu drukarki atramentowe Epson są o nawet 83% bardziej energooszczędne niż drukarki laserowe;
  • technologię PaperLab, która tworzy system recyklingu papieru w obiegu zamkniętym, zmniejszając zużycie wody, papieru i energii.

W ramach zaangażowania w opracowywanie innowacji nastawionych na dobro ludzi i planety Epson prowadzi prace nad biotworzywami, by w coraz większym stopniu wykorzystywać je w procesie produkcji. Celem powołanego w tym celu konsorcjum jest opracowanie plastiku z biomasy wytworzonego z alg morskich i uzyskanie zdolności dostarczania do 2030 roku 200 tysięcy ton tego tworzywa. Firma bada także możliwość wykorzystania sproszkowanych metali pochodzących z odpadów do druku 3D w celu stworzenia infrastruktury o obiegu zamkniętym w takich obszarach, jak produkcja podzespołów samochodowych i elektrycznych.

Wzbogacanie edukacji za sprawą technologii

Ponieważ edukacja postrzegana jest jako potężne narzędzie do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości, jest ona niezwykle ważnym elementem w strategii biznesowej Epson. Przedsiębiorstwo prowadzi działania mające na celu zwiększanie świadomości zarówno wśród pracowników, jak i partnerów, dostawców, klientów oraz całego społeczeństwa.

Wychodząc szerzej do społeczności, inicjatywy Epson obejmują pracę z dziećmi i młodzieżą – przykładowo w Europie firma prowadzi inicjatywę edukacyjną New Horizons. Ma ona dotrzeć do 10 tysięcy dzieci w wieku szkolnym i za pomocą danych i technologii wyjaśniać im rzeczywistość oraz pomagać w lepszym zrozumieniu skutków codziennych działań.

Firma Epson bierze również udział w takich wydarzeniach jak konferencje COP ONZ. Podczas COP26 w 2021 r. w Wielkiej Brytanii przeprowadziła pierwsze coroczne badanie Climate Reality Barometer, zaś rok później w trakcie COP27 w Egipcie opublikowała wyniki kolejnego. Analiza ta skupia się na poziomie świadomości, postawach i działaniach związanych ze zmianami klimatu prowadzonych przez dziesiątki tysięcy osób na całym świecie, a jej celem jest pomoc w podejmowaniu lepszych wyborów na poziomie rządowym, biznesowym i indywidualnym.

Globalne standardy

Raport przedstawia również to, w jaki sposób firma Epson mierzy swoje wyniki w odniesieniu do wiodących światowych standardów. W latach 2021–22 standardy te obejmowały:

„Celem firmy Epson jest pozytywny wkład w rozwój społeczeństwa tak, aby budować przyszłość bardziej przyjazną dla środowiska i móc oddawać więcej, niż bierzemy. Raport potwierdza istotny postęp, ale należy pamiętać, że trzeba zrobić znacznie więcej. Wierzymy jednak, że ambitne inwestycje, ciągłe innowacje i wysiłki w zakresie wzbogacania edukacji pomogą stworzyć bardziej zrównoważony świat” – powiedział Henning Ohlsson, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju firmy Epson Europe.

 

Raport do pobrania dostępny jest na stronie Epson.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *