Ericsson ConsumerLab: wartość rynku konsumenckiego 5G wyniesie 31 bilionów dolarów do roku 2030

Według nowego raportu Ericsson (NASDAQ: ERIC) ConsumerLab „Wykorzystanie potencjału klienta 5G”, do roku 2030 globalny rynek konsumencki 5G może być wart 31 bilionów dolarów. Raport szacuje, że dostawcy usług komunikacyjnych (CSP) mogą uzyskać 3,7 bln USD z tej sumy – liczba ta może jeszcze wzrosnąć, gdy pojawią się nowe możliwości związane z usługami cyfrowymi.

 

  • Do roku 2030 rynek 5G może przynieść branży ICT łączne przychody w kwocie wynoszącej do 31 bilionów dolarów
  • Do roku 2030 dostawcy usług komunikacyjnych (CSP) mogą uzyskać do 3,7 bln dolarów łącznych przychodów od konsumentów korzystających z 5G
  • Do roku 2030 rzeczywistość rozszerzona (AR) może stanowić ponad połowę wszystkich wydatków konsumentów na media immersyjne

Raport szacuje również, że do roku 2030 dostawcy usług komunikacyjnych, poprzez proaktywne łączenie i marketing zastosowań 5G, mogą wygenerować nawet 131 miliardów dolarów samych przychodów z usług cyfrowych. Około 40 procent tych prognozowanych przypada na wydatki konsumentów na udoskonalone usługi wideo, rzeczywistość rozszerzoną (AR), rzeczywistość wirtualną (VR) i gry w chmurze w sieciach 5G.

Raport przewiduje, że do roku 2030 rzeczywistość rozszerzona (AR) może stanowić ponad połowę wszystkich wydatków konsumentów na media immersyjne – począwszy od gier, a skończywszy na innych obszarach, takich jak zakupy, edukacja i produktywność.

Kluczowe ustalenia obejmują również wpływ COVID-19, i podkreślają to, w jaki sposób pandemia wpłynęła na gotowość konsumentów do zapłacenia wyższej ceny za 5G. Na początku 2019 roku przeciętny konsument był skłonny zapłacić za 5G cenę o 20 procent wyższą. Pod koniec roku liczba ta spadła do 10 procent. Jednak jedna trzecia z pierwszych użytkowników na całym świecie nadal skłonna jest zapłacić cenę o 20 procent wyższą. Według raportu, tak wysoki poziom zainteresowania wczesnych użytkowników mógłby przyczynić się do ożywienia gospodarczego.

Raport przewiduje również, że do roku 2030, poprzez proaktywne zachęcanie konsumentów do przyjęcia 5G, dostawcy usług komunikacyjnych mogą zwiększyć średni przychód z sieci 5G na użytkownika (ARPU) o 34%. Takie działania mogą sprawić, że złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) przychodów od konsumentów korzystających z 5G może wynieść 2,7 procent, przy podejściu pasywnym, w ciągu całej dekady, wzrost przychodów wyniesie zaledwie  0,03.

Jasmeet Singh Sethi, Head of ConsumerLab, Ericsson Research, stwierdził: „Firma Ericsson po raz pierwszy przedstawiła prognozę przychodów na rynku konsumenckim 5G, który stanowi podstawową działalność dostawców usług komunikacyjnych. Poprzez nasze badania podkreśliliśmy rolę rozwoju przypadków użycia, innowacji taryfowych, wysokiej jakości zasięgu 5G oraz partnerstw ekosystemowych w uruchomieniu prawdziwego potencjału tego rynku. Oczywiste jest, że w ciągu najbliższej dekady sieć 5G stworzy ogromne możliwości dla dostawców usług komunikacyjnych. Ze względu na to, że ta podróż już się rozpoczęła, ci dostawcy, którzy szybko i proaktywnie rozwijają swoje oferty konsumenckie mają wyższe prawdopodobieństwo odniesienia większych korzyści”.

W raporcie podkreślono również rolę technologii, takich jak obliczenia brzegowe i plasterkowanie sieci, w umożliwieniu dostawcom zapewnienia przychodów od konsumentów korzystających z 5G. Mogą one pochodzić z podstawowych usług cyfrowych, takich jak gry w chmurze i aplikacje rzeczywistości rozszerzonej lub dodatkowych usług cyfrowych, takich jak łączność samochodów oraz powiązane funkcje bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *