Radio

Festiwal Witolda Lutosławskiego "Łańcuch" XV

Festiwal odbędzie się w dniach 27 stycznia – 11 lutego 2018 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Dwójka zaprasza na transmisje i retransmisje koncertów.
 
Piętnasty Festiwal “Łańcuch” odbywa się w roku setnej rocznicy odrodzenia polskiej państwowości. Jego program – nie bez wpływu zbiegających się dat – eksponuje muzykę polską, tym razem z niej wysnuwając kontrapunkty dla dzieł Witolda Lutosławskiego. Styl kompozytora, zakorzeniony w impresjonizmie i neoklasycyzmie, a czerpiący niekiedy również z folkloru, łączy się pochodzeniem z wieloma innymi i na ich tle może być głębiej rozumiany. Stąd obecność festiwalowa Karola Szymanowskiego, a także przedstawicieli tego samego co Lutosławski pokolenia – Grażyny Bacewicz i nie tak często dziś wspominanych: Zbigniewa Turskiego, Artura Malawskiego, Stefana Kisielewskiego i Jerzego Fitelberga. Kompozytorzy tej generacji kształcili się i rozpoczynali swoją działalność twórczą w Polsce Niepodległej.
Powstałe niedawno utwory Zygmunta Krauzego i Krzysztofa Meyera symbolizują w programie Festiwalu ciągłość polskich tradycji artystycznych, przypominając też o jubileuszach tych wybitnych twórców, słusznie kojarzonych z osobą i muzyką Lutosławskiego.
Tak pomyślany program jest w znacznej mierze dziełem zaproszonych wykonawców – solistów, zespołów i dyrygentów, którym bliska pozostaje muzyka polska ostatnich stu lat. Warto słuchać jej, pamiętając, w jak trudnym powstawała czasie i jakie towarzyszyły jej intencje. Witold Lutosławski powiedział kiedyś: “(…) mam nadzieję, że to wszystko, co przeżywamy w tym kraju, nie może pozostawać bez wpływu na to, co wychodzi spod mojego pióra (…). Napawa mnie (…) pewnym optymizmem fakt, iż ktoś mógł wyczuć w utworze muzycznym, że człowiek, który go napisał (…) jest członkiem społeczeństwa, odczuwającym bardzo gorąco i głęboko z tym społeczeństwem swoją solidarność”. Podobne myśli nie były z pewnością rzadkie u reprezentantów tego pokolenia. Ich muzyka bywała głosem wspólnoty i wyrażała dążenia człowieka wolnego. Festiwal “Łańcuch” XV ukazuje ją w skromnym wyborze – z nadzieją jednak, że zabrzmi ona podobnie i dziś.
27 stycznia (sobota), godz. 19.00 – transmisja koncertu inauguracyjnego
Witold Lutosławski Łańcuch IIIMi-parti; Karol Szymanowski IV Symfonia „Symphonie concertante” na fortepian i orkiestrę op. 60; Claude Debussy Nokturny. Tryptyk symfoniczny na orkiestrę i chór żeński
wyk. Peter Jablonski – fortepian, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” (przyg. zespołu – Anna Szostak), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyr. Alexander Liebreich
Przerwa: Rozmowa z Peterem Jablonskim i Alexandrem Liebreichem. Autor: Milena Gąsienica
4 lutego (niedziela), godz. 19.00 – transmisja 
Witold Lutosławski Mała suita na orkiestrę, Witold Lutosławski Tryptyk śląski na sopran i orkiestrę do słów ludowych, Zygmunt Krauze/Witold Łutosławski Preludia do Bukolik na orkiestrę i Bukoliki na fortepian; Zbigniew Turski Mała uwertura na orkiestrę, Stefan Kisielewski Symfonia w kwadracie na orkiestrę
wyk. Ewa Tracz – sopran, Zygmunt Krauze fortepian, Polska Orkiestra Radiowa, dyr. Michał Klauza
Przerwa: Rozmowa z Marcinem Krajewskim o twórczości W. Lutosławskiego inspirowanej folklorem i programie koncertu oraz z Zygmuntem Krauze o jego kompozycji i solistką koncertu – Ewą Tracz. Autorka: Beata Stylińska
6 lutego (wtorek), godz. 19.30 – retransmisja koncertu z 3.02.2018
Stanisław Moniuszko II Kwartet smyczkowy F-dur, Grażyna Bacewicz IV Kwartet smyczkowy, Witold Lutosławski Kwartet smyczkowy
wyk. Lutosławski Quartet (Bartosz Woroch – 1 skrzypce, Marcin Markowicz – 2 skrzypce, Artur Rozmysłowicz – altówka, Maciej Młodawski – wiolonczela)
7 lutego (środa), godz. 19.00 – transmisja 
Artur Malawski Andante e Allegro na skrzypce i fortepian, Grażyna Bacewicz IV Sonata na skrzypce i fortepian, Witold Lutosławski Partita na skrzypce i fortepian, Karol Szymanowski Mity. Trzy poematy na skrzypce i fortepian, Alfred Sznitke I Sonata na skrzypce i fortepian 
wyk. Jakub Jakowicz – skrzypce, Bartosz Bednarczyk – fortepian
11 lutego (niedziela), godz. 18.00 – transmisja 
Jerzy Fitelberg Nokturn na orkiestrę, Karol Szymanowski, I Koncert na skrzypce i orkiestrę op. 35, Krzysztof Meyer Musique de la lumière et de la pénombre na orkiestrę kameralną op. 118, Witold Lutosławski Koncert na orkiestrę 
wyk. Agata Szymczewska – skrzypce, Sinfonia Varsovia, Andrey Boreyko – dyrygent

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *