Internet & Gry - Reklama

Finansowanie inwestycji Wirtualnej Polski powiązane z celami zrównoważonego rozwoju

Wirtualna Polska Holding S.A. jako pierwsza polska firma działająca w obszarze mediów i technologii podpisała umowę finansowania opartą o cele ESG1. Są one zgodne z niedawno ogłoszoną strategią zrównoważonego rozwoju spółki. Wysokość marży finansowania jest uzależniona od realizacji zdefiniowanych w umowie wskaźników w zakresach: udziału energii odnawialnej, edukacji ekologicznej i zwiększania poziomu różnorodności na stanowiskach kierowniczych.

 

W skład konsorcjum banków udzielających tzw. finansowania Sustainability Linked Loan (SLL) wchodzą: mBank, PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska, ING Bank Śląski. Zapisy celów ESG zostały dodane do obowiązującej umowy z bankami. Środki pozyskane w ten sposób będą przeznaczone m.in. na finansowanie akwizycji i wydatków inwestycyjnych. Niezmienna pozostaje dostępna wysokość łącznego finansowania, która wynosi blisko miliard złotych.

– Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem są coraz ważniejsze dla biznesu. Z dumą możemy ogłosić, że jako jedna z pierwszych spółek w Polsce i pierwsza w obszarze mediów i technologii, pozyskaliśmy środki oparte o cele ESG. Dziękujemy konsorcjum banków za możliwość wpisania zrównoważonego rozwoju w fundamenty naszej współpracymówi Elżbieta Bujniewicz-Belka, CFO Wirtualnej Polski.

Wirtualna Polska Holding S.A. w marcu b.r. przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2022-2025, z założeniami długoterminowymi do 2030 roku. W dokumencie opisane zostały trzy główne obszary działań – środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny, w których spółka realizować będzie wyznaczone zadania.

Wysokość marży w finansowaniu SLL jest uzależniona od realizacji poniższych celów, zgodnych ze strategią ESG:

– zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w zużywanej energii elektrycznej do 90%

– zwiększenie publikacji artykułów o tematyce środowiskowej i klimatycznej do ponad 800

– zwiększenie udziału kobiet w kadrze menadżerskiej do 41%

Realizacja celów zapisanych w umowie z konsorcjum banków będzie rokrocznie podlegała zewnętrznej weryfikacji.

– Agenda ESG zaczyna odgrywać coraz większą rolę w funkcjonowaniu instytucji finansowych. Jako sektor bankowy chcemy zmieniać nie tylko siebie, ale też wpływać na transformację gospodarki. Cieszymy się, że dzięki pozyskanemu od 5 banków finansowaniu Wirtualna Polska będzie realizować ambitną strategię zrównoważonego rozwoju mówi Adam Pers, wiceprezes mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Przyjęta przez Wirtualną Polskę Holding S.A. strategia ESG, oprócz wyznaczenia nowych kierunków rozwoju, systematyzuje jej dotychczasowe działania. W 2020 roku spółka rozpoczęła kilkuetapowy proces przechodzenia na tzw. „zieloną energię”. Od tego czasu kupuje wyłącznie tę z gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Kolejnym zrealizowanym etapem jest zakup farmy fotowoltaicznej, energia pochodząca z faktycznej, własnej produkcji niemal w połowie pokrywa już zapotrzebowanie WP na zasilanie serwerowni.

W 2021 roku spółka przystąpiła do United Nations Global Compact – największej światowej inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes. W ten sposób WP włącza się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ w ramach Agendy 2030. W 2021 roku WP dołączyła do 30% Club, zobowiązując się tym samym do zwiększenia reprezentacji kobiet w zarządzie i radzie nadzorczej.

Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz
e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy autocentrum.pl. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (wakacje.pl, nocowanie.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w marcu 2022 roku z produktów internetowych Grupy WP korzystało 22 mln Polaków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *