Fortinet i IBM współpracują przy projekcie SkillsBuild

Fortinet, światowy lider w dziedzinie zintegrowanych i zautomatyzowanych rozwiązań cyberochronnych, zapowiedział integrację własnego programu szkoleń i certyfikacji Network Security Expert ze stworzoną przez IBM cyfrową platformą SkillsBuild, zapewniającą użytkownikom rozwój umiejętności zawodowych dotyczących najnowszych technik, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.

 

Fortinet i IBM skoncentrują się na zaprojektowaniu nowych ścieżek kariery w dziedzinie cyfrowej ochrony poprzez szkolenie osób dotychczas nieposiadających doświadczenia w tym zakresie, jak też podejmą działania w zakresie wzajemnego łączenia uczestników szkoleń z pracodawcami. Podjęta współpraca podkreśla zaangażowanie firmy Fortinet w społeczną odpowiedzialność biznesu, która ma na celu wypełnienie luki kompetencyjnej dotyczącej cyberbezpieczeństwa dzięki podejmowanej globalnej współpracy z różnymi podmiotami oraz programowi edukacyjnemu dostępnemu w ramach Network Security Expert (NSE) Training Institute.

Rośnie popyt na ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa

Cyberochrona to obecnie bardzo szybko rosnąca dziedzina rynku, a globalna pandemia koronawirusa tylko zwiększyła popyt na rozwiązania zabezpieczające. Badanie przeprowadzone przez firmę edukacyjną (ISC)2 wykazało, że 81% respondentów postrzega ochronę cyfrowych zasobów jako priorytet, ponieważ pracownicy pracują zdalnie z powodu COVID-19. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z dziedziny cyberochrony rośnie również potrzeba przyciągnięcia szerszej, bardziej zróżnicowanej i geograficznie rozproszonej siły roboczej. Ostatnia ankieta Fortinet wykazała, że 68% przedsiębiorstw ma problemy z rekrutacją, zatrudnianiem i utrzymaniem utalentowanych pracowników z dziedziny cyberbezpieczeństwa. W związku z globalną pandemią, wyzwanie to znacznie wzrosło.

Fortinet i IBM łączą siły w celu zwiększenia dostępności ekspertów ds. bezpieczeństwa

Partnerstwo firm Fortinet i IBM pomoże rozwiązać ten problem dzięki platformie cyfrowej SkillsBuild. Zapewnia ona osobom poszukującym pracy, w tym długotrwale bezrobotnym, uchodźcom, ubiegającym się o azyl, weteranom i studentom, ocenę zdolności do pracy zawodowej, kursy edukacyjne, spersonalizowany coaching oraz warsztaty, które pomogą im wejść na rynek pracy lub ponownie na nim zaistnieć. Portfolio platformy SkillsBuild zostanie rozbudowane o szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oferowane przez Fortinet NSE Training Institute dla osób szukających pracy w tej branży.

Inicjatywy Fortinet dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu

Jednym z głównych obszarów, na których koncentrują się inicjatywy Fortinet w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), jest rozwiązywanie problemów związanych z brakiem kwalifikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa poprzez współpracę z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami akademickimi w ramach programu Akademia Bezpieczeństwa oraz rządami na całym świecie. Fortinet współpracuje z globalnymi liderami z różnych sektorów, aby pomóc w kształtowaniu przyszłości rynku cyberochrony i rozwijać cyfrową gospodarkę. Oprócz strategicznego partnerstwa z IBM w celu zwiększenia dostępności ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, Fortinet jest członkiem założycielem afiliowanego przy Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz stowarzyszenia ochrony przed cyberatakami Cyber Threat Alliance. Fortinet współpracuje również z Agencją Komunikacji i Informacji NATO oraz jest członkiem eksperckiej grupy roboczej w ramach Interpolu.

Dodatkowo, Fortinet oferuje szkolenia i certyfikaty za pośrednictwem jednostki NSE Training Institute w celu zapewnienia dalszego rozwoju umiejętności i przekwalifikowywania się specjalistów IT. Niedawno Fortinet udostępnił bezpłatnie wszystkie szkolenia NSE Training Institute dotyczące cyberbezpieczeństwa, aby pomóc w zaspokojeniu szybko zmieniających się potrzeb firm dotyczących ochrony rozproszonej i zdalnej siły roboczej. Kursy te dają indywidualnym osobom możliwość zdobycia nowej wiedzy lub zwiększenia praktycznych umiejętności.

Sandra Wheatley, SVP, Customer Marketing, Threat Intelligence and Influencer Communications, Fortinet  – „Cieszymy się z możliwości współpracy z IBM-em, polegającej na zintegrowaniu programu szkoleń i certyfikacji Fortinet Network Security Expert z platformą cyfrową IBM SkillsBuild. Dzięki temu jeszcze skuteczniej można sobie radzić z problemem niedoboru wykwalifikowanych ekspertów na rynku IT. Fortinet, jako firma technologiczna i organizacja szkoleniowa będzie współpracować z IBM, aby ułatwić każdemu rozpoczęcie kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, niezależnie od jego pochodzenia, wcześniejszego dostępu do edukacji czy doświadczeń życiowych”.

Dodatkowe wypowiedzi

„Przedsiębiorstwa stoją dziś przed wyzwaniami, do rozwiązania których nie zawsze przydatne jest tradycyjne wykształcenie. Takim przykładem są eksperci ds. cyberbezpieczeństwa – zarówno nowe osoby na tym rynku, jak też profesjonaliści zmieniający swoją dziedzinę pracy, muszą uzyskać konkretną wiedzę i praktyczne umiejętności. Dlatego SkillsBuild zapewnia te zasoby swoim studentom, niezależnie od ich pochodzenia, wykształcenia czy doświadczenia życiowego. Dzięki temu zyskają większe szanse na zatrudnienie w zawodzie, na który jest duże zapotrzebowanie w nowej gospodarce cyfrowej.”

– Lisa Neddam, SkillsBuild Program Leader, IBM Corporate Social Responsibility

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *