Technologia - Promocje

Fortinet ogłosił wyniki finansowe za II kwartał 2017 roku

FORTINET, światowy lider w produkcji wysokowydajnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa, przedstawił wyniki finansowe za II kwartał 2017 roku.
 
Wybrane pozycje prezentują się następująco:
Dochody: 363,5 mln USD, wzrost o 17% rdr
Kwota zafakturowanych zamówień: 426,9 mln USD, wzrost o 14% rdr
Rozwodniony zysk netto na akcję liczona według zasad GAAP: 0,13 USD
Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 0,27 USD
Marża operacyjna GAAP: 8%
Marża operacyjna inna niż GAAP: 18%
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 144,8 mln USD
Przepływy wolnych środków pieniężnych: 58,4 mln USD
Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych i inwestycje: 1,46 mld USD
Przychody odroczone: 1,16 mld USD, wzrost o 28% rdr
33,2 mln USD z tytułu odkupu akcji
– Fortinet nadal przekracza tempo wzrostu rynkumówi Jolanta Malak, regionalna dyrektor sprzedaży Fortinet na Polskę, Białoruś i Ukrainę. – Fortinet Security Fabric zapewnia naszym klientom kompleksową ochronę przed coraz bardziej rozwiniętymi zagrożeniami, z którymi mierzą się obecnie i będą musieli mierzyć się w przyszłości, niezależnie od miejsca przechowywania ich zasobów i danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *