Internet & Gry - Reklama

Fortinet przejmuje CyberSponse, dostawcę narzędzi typu SOAR

Fortinet, światowy lider w dziedzinie szerokich, zintegrowanych i zautomatyzowanych rozwiązań cyberochronnych, przejął firmę CyberSponse, wiodącego dostawcę platform typu SOAR (Security Orchestration, Automation and Response – zarządzanie, automatyzacja i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem), pochodzącego z Arlington (Virginia, USA). Narzędzia stworzone przez tego producenta, już wcześniej funkcjonującego jako partner w programie Fortinet Security Fabric, rozszerzą funkcjonalność związaną z automatyzacją i reagowaniem na incydenty w takich rozwiązaniach jak FortiAnalyzer, FortiSIEM oraz FortiGate, a dodatkowo uproszcza operacje związane z zabezpieczaniem środowiska IT.

 

 

 

 

Uproszczone działania ochronne

Krajobraz zagrożeń w środowiskach IT się zmienia. Ponadto, wiele wykorzystywanych w firmach punktowych produktów ochronnych wpływa na zwiększenie liczby alarmów, co komplikuje działania mające na celu zapewnienie ochrony i jest zdecydowanie niekorzystnym zjawiskiem w kontekście niedoboru kwalifikacji pracowników w obszarze bezpieczeństwa.

Aby przeciwdziałać tej sytuacji przedsiębiorstwa i dostawcy usług starają się upraszczać swoje działania operacyjne i zmaksymalizować wydajność centrów bezpieczeństwa (Security Operations Center, SOC) poprzez konsolidację i kategoryzację alertów pochodzących z szerokiej gamy produktów ochronnych, a także automatyzację analizy oraz wykonywania powtarzalnych zadań. Umożliwia to zaoszczędzenie cennych zasobów oraz stworzenie dokumentacji zapewniającej reagowanie na incydenty w czasie rzeczywistym.

Połączenie sił firm Fortinet i CyberSponse zapewni analitykom bezpieczeństwa w firmach każdej wielkości opatentowane mocne, unikalne i zróżnicowane rozwiązanie. Wśród jego głównych cech znajdą się między innymi:

  • Skalowalna architektura klasy korporacyjnej z możliwością obsługi wielu rozproszonych dzierżawców, która zwiększa efektywność działań centrów bezpieczeństwa SOC i umożliwia dostawcom zarządzanych usług bezpieczeństwa (MSSP) łatwe rozszerznie oferty o usługi zarządzanego wykrywania i reagowania na incydenty (Managed Detection and Response, MDR).
  • Łatwa integracja z ponad 325 rozwiązaniami ochronnymi wszystkich głównych dostawców oraz jeden, scentralizowany punkt obsługi i kontroli.
  • Ponad 200 gotowych do wykorzystania poradników umożliwiających automatyzację wykonywania rutynowych zadań i reagowania na incydenty.
  • Najbardziej zaawansowane moduły zarządzania incydentami, z widokiem osi czasu ich występowania oraz możliwością korelacji informacji spływających z narzędzi ochronnych, a także zautomatyzowane narzędzie do pomiaru zwrotu z inwestycji (ROI) lub uzyskanych oszczędności.
  • Zapewnienie szczegółowej kontroli dostępu bazującej na rolach w celu zabezpieczenia danych dotyczących użytkowników.

Ken Xie, Założyciel i CEO firmy Fortinet

„Rosnąca liczba narzędzi ochronnych wdrażanych w firmach przyczyniła się do zwiększenia poziomu skomplikowania środowisk IT, co uczyniło je jeszcze bardziej podatnymi na naruszenia. Dzięki integracji potężnej platformy SOAR CyberSponse z architekturą Fortinet Security Fabric, zaoferujemy klientom możliwość szybkiego reagowania na incydenty oraz możliwość standaryzacji i skalowania procesów, które poprawią stan bezpieczeństwa i zmniejszą ryzyko biznesowe oraz związane z tym koszty.”

„Przedsiębiorstwa nadal szukają zaawansowanych narzędzi umożliwiających reagowanie na incydenty, a przez to zwiększanie wydajności operacyjnej. Aby zrealizować te cele, duże firmy chętnie będą korzystać z rozwiązania SOAR firmy Fortinet, które ułatwi automatyzację działań związanych z zapewnieniem ochrony, ich koordynację oraz możliwość reagowania, a także zmaksymalizowanie ich wydajności, szybkości działania oraz uzyskanych oszczędności.”Jon Oltsik, Senior Principal Analyst and Fellow, Enterprise Strategy Group (ESG)

„Fortinet i CyberSponse idealnie pasują do siebie. Naszą misją zawsze było, aby zarządzanie działaniami ochronnymi było łatwe i skuteczne dzięki innowacyjnej i przełomowej technologii. Połączony potencjał architectury Fortinet Security Fabric oraz technologii SOAR firmy CyberSponse zapewni klientom ochronę za pomocą najbardziej kompleksowej platformy bezpieczeństwa, umożliwiającej integrację z setkami innych narzędzi oraz korzystanie ze zdefiniowanych mechanizmów ochronnych.” Joseph Loomis, Founder and CSO, CyberSponse

Warunki transakcji przejęcia nie zostały ujawnione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *