Internet & Gry

Fortinet uruchamia dostępną w chmurze AWS usługę Cloud-Native Firewall

Fortinet, globalny lider w dziedzinie zintegrowanych i zautomatyzowanych rozwiązań cyberbezpieczeństwa, udostępnił działającą w środowisku chmurowym Amazon Web Services (AWS) zarządzaną usługę firewalla nowej generacji klasy korporacyjnej FortiGate Cloud-Native Firewall (FortiGate CNF). Rozwiązanie to zawiera usługi bezpieczeństwa FortiGuard bazujące na sztucznej inteligencji (AI), zapewniające wykrywanie złośliwych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ochronę przed nimi w czasie rzeczywistym. Fundamentem tej usługi jest system FortiOS, gwarantujący spójność zabezpieczeń sieciowych w środowiskach AWS i lokalnych.

 

Klienci przenoszący zarządzanie infrastrukturą bezpieczeństwa sieciowego na stworzone przez Fortinet rozwiązanie FortiGate CNF mogą bardziej skupić się na swojej podstawowej działalności oraz wdrażaniu skutecznych reguł polityki bezpieczeństwa w celu ochrony krytycznych dla biznesu aplikacji i danych. Dzięki temu, że FortiGate CNF został stworzony specjalnie dla środowiska AWS i jest już dostępny w AWS Marketplace, klienci mają zapewniony natychmiastowy dostęp do bazujących na sztucznej inteligencji usług ochronnych klasy korporacyjnej FortiGuard, w tym takich funkcji jak filtrowanie URL, filtrowanie DNS, IPS, kontrola aplikacji i inne.

FortiGate CNF zapewnia klientom następujące korzyści:

Ochrona sieci w całym regionie przy zoptymalizowanych kosztach – FortiGate CNF został zaprojektowany do łatwego agregowania zabezpieczeń w sieciach chmurowych, strefach dostępności i wirtualnych chmurach prywatnych (VPC) w regionie chmury. Współpracuje ze środowiskiem AWS, aby pomóc w optymalizacji wydatków na zabezpieczenia w chmurze i wykorzystuje instancje AWS Graviton, aby zapewnić lepszą wydajność cenową niż rozwiązania innych dostawców.

Uproszczone zabezpieczanie operacji w sieci dzięki natywnej integracji z chmurą – FortiGate CNF zapewnia prosty, intuicyjny interfejs użytkownika, który minimalizuje potrzebę posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa oraz ułatwia definiowanie i wdrażanie w środowisku AWS solidnej polityki ochronnej, w tym dynamicznych reguł polityki bazujących na metadanych. Współpraca ze środowiskiem AWS pomaga zespołom bezpieczeństwa działać w dużej skali i z wysoką prędkością, natomiast możliwość skorzystania z rozwiązania AWS Gateway Load Balancer eliminuje konieczność samodzielnego konfigurowania środowisk Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) i pomaga zabezpieczyć je, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej dostępności i skalowalności. Dodatkowo obsługa rozwiązania AWS Firewall Manager upraszcza zarządzanie zabezpieczeniami i automatyzuje ich wdrażanie.

Większa zgodność z przepisami dzięki spójnym zabezpieczeniom klasy korporacyjnej przy wdrożeniach w siedzibie firmy i w chmurze – W niedawnym badaniu przeprowadzonym wśród ponad 800 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, aż 78% respondentów wskazało, że platforma ochronna w chmurze, z jednym pulpitem nawigacyjnym, mogłaby pomóc im w lepszym zabezpieczeniu całego środowiska i wzmocnieniu stanu jego ochrony. FortiGate CNF zapewnia intuicyjny pulpit nawigacyjny w celu łatwego zarządzania regułami polityki bezpieczeństwa w wykorzystywanym przez klienta środowisku AWS. Jako część platformy Fortinet Security Fabric, oferuje również pojedynczy panel poprzez rozwiązanie FortiManager, aby scentralizować zarządzanie regułami polityki, zwiększyć widzialność i zautomatyzować egzekwowanie polityki w środowisku AWS i poza nim. Umożliwia to skuteczną i płynną kontrolę poziomu bezpieczeństwa w hybrydowych i lokalnych wdrożeniach chmurowych.

Globalna analiza zagrożeń wzmocniona dzięki sztucznej inteligencji – FortiGate CNF zawiera pakiet zaufanych usług bezpieczeństwa FortiGuard, bazujących na sztucznej inteligencji, opracowanych i stale ulepszanych przez zespół FortiGuard Labs. Wykorzystując modele sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, FortiGate CNF w połączeniu z usługami bezpieczeństwa FortiGuard umożliwia proaktywną dbałość o wysoki poziom cyberbezpieczeństwa, jak też wykrywanie znanych i nieznanych zagrożeń, bazujące na analizie ich zachowania w czasie rzeczywistym, jak też zautomatyzowane zapobieganie.

Fortinet i AWS – razem skuteczniej

FortiGate CNF to najnowszy przykład zaangażowania firmy Fortinet we wspieranie klientów poprzez dostarczanie usług zbudowanych specjalnie dla chmury. Współpraca Fortinet i AWS zapewnia, że aplikcje i dane klientów w chmurze publicznej są chronione przez najlepsze w swojej klasie rozwiązania, gwarantujące kompleksową analizę zagrożeń. Wsparcie Fortinet dla kluczowych usług AWS upraszcza zarządzanie bezpieczeństwem, zapewnia pełną widzialność aplikacji i danych w środowiskach chmurowych oraz gwarantuje ich ochronę w szerokiej skali. Fortinet Security Fabric, najbardziej wydajna w branży platforma typu mesh w zakresie cyberbezpieczeństwa, na każdym etapie migracji klienta do chmury umożliwia tworzenie sieci bazujących na bezpieczeństwie oraz dostosowujących się do obecnych okoliczności mechanizmy ochrony chmury, co przekłada się na najwyższą elastyczność i kontrolę niezbędną do budowania tego środowiska.

John Maddison, EVP of Products and CMO at Fortinet: „Firmy, które w coraz większym stopniu korzystają z chmury, mogą nie mieć zasobów lub czasu na budowanie, skalowanie lub dostosowywanie zabezpieczeń w tym środowisku do tempa swojej działalności. FortiGate CNF, jako zarządzana usługa firewall nowej generacji, eliminuje uciążliwe działania wokół operacji bezpieczeństwa sieciowego i zapewnia komfort pracy, aby pomóc klientomprzy wdrażaniu najlepszych w swojej klasie rozwiązań ochronnych w chmurze.”

„Jesteśmy świadomi, że przedsiębiorstwa szukają możliwości dalszego upraszczania i modernizacji zabezpieczeń w środowiskach chmurowych, dlatego współpracujemy z firmą Fortinet w celu stworzenia automatyczie dostosowującego się do okoliczności rozwiązania ochronnego w chmurze. Dzięki FortiGate CNF klienci mogą z przekonaniem budować swoje środowiska, zwiększać ich sprawność oraz korzystać ze wszystkiego, co AWS ma do zaoferowania. Jako w pełni zarządzana usługa w chmurze, FortiGate CNF zapewnia firewalla klasy korporacyjnej oraz zabezpieczenia sieciowe, które pomagają zmniejszyć ryzyko i zagwarantować zgodność z przepisami, a także optymalizują inwestycje klientów w bezpieczeństwo. Cieszymy się na dalszą współpracę z firmą Fortinet, aby pomóc naszym wspólnym klientom w przyspieszeniu realizacji celów związanych z bezpieczeństwem w chmurze.”Dave Ward, GM, Application Networking, AWS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *