Prasa - Ksiązka

Fundacja Gazety Wyborczej inauguruje drugą edycję Programu Dziennikarstwa Śledczego

Od 23 maja 2022 r. dziennikarze śledczy z całej Polski mogą ponownie ubiegać się o granty na realizację swoich projektów i działań w ramach Programu Dziennikarstwa Śledczego, stworzonego przez Fundację Gazety Wyborczej. To pierwszy w kraju i Europie Środkowo-Wschodniej program takich dofinansowań, otwarty dla wszystkich osób specjalizujących się w dziennikarstwie śledczym, w tym również z niezależnych redakcji ukraińskich czy białoruskich.

 

– W czerwcu 2021 r., podczas pierwszej edycji Programu Dziennikarstwa Śledczego, Jury zdecydowało o przyznaniu sześciorgu dziennikarzom grantów na łączną kwotę 100 tys. złotych. Dla dobra prowadzonych śledztw nie ujawniamy jednak, kto otrzymał grant, dopóki materiał nie zostanie opublikowany – wyjaśnia Joanna Krawczyk, prezeska Fundacji Gazety Wyborczej, kierująca jednocześnie działaniami Grupy Filantropijnej Wyborczej. – W drugiej już edycji Programu zaproszenie do składania wniosków o granty kierujemy do wszystkich dziennikarzy lokalnych oraz śledczych. Do aplikowania gorąco zachęcamy również niezależnych dziennikarzy ukraińskich i białoruskich. Jedynym warunkiem, poza już istniejącymi, jest znajomość języka polskiego – dodaje Krawczyk.

O wsparcie z programu grantowego mogą ubiegać się doświadczeni dziennikarze i dziennikarki oraz zespoły redakcyjne z całej Polski. Zgłaszane inicjatywy mogą być indywidualne lub zespołowe. Program otwarty jest dla osób mieszkających w Polsce i współpracujących z polskimi mediami, choć projekty mogą być realizowane również we współpracy z mediami z innych krajów Unii Europejskiej. Do grantu kwalifikują się wszystkie gatunki dziennikarskie: artykuły prasowe, filmy dokumentalne, materiały radiowe i telewizyjne, fotoreportaże i książki, podcasty oraz dziennikarskie książki z dziedziny literatury faktu. W ramach Programu Fundacja oferuje również wsparcie prawne dziennikarzom i redakcjom, które mają problemy sądowe, wynikające z nagłaśniania przypadków łamania prawa i umów społecznych.

Otrzymany grant może sfinansować np. koszty podróży czy dostępu do płatnych baz danych, kontroli prawnej, koszty produkcji i częściowo zakupu sprzętu, a także – w określonych przypadkach – koszty wynagrodzeń. W ramach drugiej edycji składania wniosków zgłoszenia przyjmowane będą od 23 maja do 23 czerwca br. Szczegółowe zasady i instrukcje dostępne są na stronie https://dziennikarstwosledcze.pl/.

Komisja przyznająca granty składa się z 30 wybitnych przedstawicieli kluczowych redakcji w Polsce, środowisk akademickich oraz intelektualistów, zajmujących się tematyką praworządności i praw człowieka. Wśród nich są m.in. Piotr Stasiński, Tomasz Sekielski, Edwin Bendyk, Ewa Ewart, Agata Szczęśniak, Piotr Pacewicz, Paweł Ławiński, Ewa Milewicz i Maciej Okraszewski.

Decyzją komisji, a następnie specjalnego jury Fundacja Gazety Wyborczej wesprze wybrane projekty, określając jednocześnie zakres ich dofinansowania.

Wysokość grantu jest zależna od charakteru i wymagań danego projektu; minimalna kwota wsparcia wynosi 10 tys. zł. W drugiej edycji programu Jury ma do rozdysponowania 150 tys. złotych.

Fundacja Gazety Wyborczej powstała jako wspólna inicjatywa Agory oraz „Gazety Wyborczej”. Wzorem New York Times Company i The Guardian Media Group, Agora – wydawca „Gazety Wyborczej” – stworzyła organizację non-profit, aby rozwijać wartościowe projekty medialne i realizować istotne cele społeczne. Fundacja Gazety Wyborczej w swoich działaniach chce kontynuować i rozwijać społecznie zaangażowane działania „Gazety Wyborczej” – akcje społeczne, projekty obywatelskie, aktywności na rzecz poszerzania wolności mediów, podnoszenia jakości dziennikarstwa, rozwijania edukacji oraz krytycznego myślenia.

Po ataku Rosji na Ukrainę, na początku marca 2022 r. Fundacja Gazety Wyborczej uruchomiła wyjątkowy fundusz Ukrainian Media Fund, który wspiera lokalne ukraińskie media, zapewniając im finansowanie oraz sprzęt niezbędny do pracy. Fundusz powstał we współpracy z organizacjami medialnymi z pięciu krajów – Danii, Finlandii, Norwegii, Polski i Szwecji. Więcej o Funduszu – https://uamediafund.com/.

„Gazeta Wyborcza” jest największym opiniotwórczym dziennikiem w Polsce, którego treści dostępne są zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej – w serwisach internetowych Wyborcza.pl, w aplikacji mobilnej oraz w wersji na czytniki. „Gazeta Wyborcza” jest liderem procesu transformacji cyfrowej prasy w Polsce. Na koniec marca 2022 r. społeczność prenumeratorów cyfrowego wydania „Gazety Wyborczej” liczyła 290 tys.

Wyborcza.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *