Prasa - Ksiązka

Grupa ZPR Media rozwiązała umowy z RUCH SA

Zarządy spółek ZPR Media SA i TIME SA, wchodzących w skład Grupy ZPR Media, wypowiedziały długoterminowe umowy na dystrybucję prasy, zawarte ze spółką RUCH SA.

Powodem decyzji o wypowiedzeniu umów jest rosnące zadłużenie Ruchu wobec obu wyżej wymienionych spółek oraz innych podmiotów wydawniczych na rynku, a co za tym idzie brak realnych perspektyw na likwidację zaległości finansowych ze strony Ruchu.

Jednocześnie ZPR Media SA i TIME SA nie wykluczają kontynuowania współpracy z RUCH SA na nowych warunkach (w szczególności po uzyskaniu gwarancji terminowych płatności), w zakresie dystrybucji prasy w punktach sprzedaży, będących własnością Ruchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *