Huawei: ponad 90 000 pracowników posiada udziały w firmie

Niezależność Huawei wynika z faktu, że firma jest w całości własnością pracowników – ponad 90 000 osób – którzy posiadają jej udziały. Co ważne, cały kapitał zakładowy Huawei pochodzi z ich środków. Jednocześnie żaden organ państwowy ani organizacja zewnętrzna nie posiada udziałów w firmie oraz nie sprawuje nad nią kontroli – wyjaśnia Jiang Xisheng, sekretarz generalny Rady Dyrektorów Huawei.

 

Union of Huawei Investment & Holding Co. Ltd. zostało utworzone zgodnie z chińskim prawem handlowym. Niemniej działa ono jako niezależna platforma, za pośrednictwem której wdrażany jest Program Akcji Pracowniczych. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w takich firmach jak Ping An Group, Vanke i Lenovo wskazuje sekretarz generalny Rady Dyrektorów Huawei.

Dodatkowo zwraca on uwagę na fakt, że w Unii Huawei funkcjonuje Komitet ds. Związków Zawodowych oraz Komisja Przedstawicieli.

Komitet ds. Związków Zawodowych liczy w firmie 7 członków, którzy są rekomendowani przez poszczególne departamenty firmy. Zgodnie z chińskim prawem jest to organizacja odpowiedzialna za ochronę praw pracowniczych i koordynację relacji na linii pracownik – pracodawca oraz inne działania podejmowane na rzecz pracowników np. kluby pracownicze. Przy czym, działalność Komitetu nie ma nic wspólnego z codziennymi operacjami biznesowymi firmywyjaśnia Jiang Xisheng.

Komisja Przedstawicieli jest natomiast powołana w celu zarządzania Unią jako platformą odpowiedzialną za Program Akcji Pracowniczych oraz wypełnianie zobowiązań wobec akcjonariuszy oraz realizowanie ich praw.

Członkowie Komisji – obecnie 115 osób – wybierani są przez pracowników posiadających akcje na zasadzie „jeden głos na akcję”. Jest on najwyższym organem decyzyjnym w Huawei, który podejmuje decyzje dotyczące kluczowych działań biznesowych firmy tłumaczy sekretarz generalny.

Jiang Xisheng podkreśla również, że kapitał Unii, za pośrednictwem którego realizowany jest Program Akcji Pracowniczych, to środki własne pracowników, które wnoszą do firmy. Unia inwestuje je w Huawei Holding & Investment Co., Ltd. jako kapitał zakładowy, który ma na celu sfinansowanie długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa. Tym samym, pracownicy posiadający udziały są uprawnieni do rocznych zysków spółki. Należy również zaznaczyć, że wartość aktywów netto na akcję jest obliczana co roku na podstawie sprawozdań finansowych Huawei audytowanych przez KPMG.

– Błędem jest więc stwierdzenie, że Unia Huawei jest własnością państwa, i że firma jest przedsiębiorstwem od niego zależnym. Ponadto, w związku ze swoją strukturą, Huawei nikomu nie składa sprawozdań ze swojej działalności uzasadnia Jiang Xisheng.

Sekretarz generalny przypomina również, że pracownicy posiadający akcje nie mogą przekazywać ich innym osobom. Niemniej, mogą oni ubiegać się o coroczny odkup części swoich akcji. Jeśli z kolei pracownik opuszcza firmę, odkupuje ona jego akcje. Zaznacza jednak, że jeśli spełnione są pewne warunki, taka osoba może zatrzymać swoje akcje, nawet jeśli nie jest już związana ze spółką. Status Huawei dopuszcza bowiem taką sytuację w przypadku osób, które przepracowały w firmie minimum osiem lat i mają co najmniej 45 lat.

Jiang Xisheng, wskazuje również, że CEO i założyciela firmy, posiada możliwość zawetowania niektórych działań związanych z firmą. Niemniej status Huawei jasno określa, że dotyczy to m.in. takich kwestii jak zwiększenie kapitału, dostosowanie jego struktury kapitału oraz zmiany w statucie i kluczowych dokumentach dotyczących zarządzania, a także nominowanie kandydatów na członków Rady Dyrektorów i Rady Nadzorczej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *