Internet & Gry - Reklama

Kaspersky Lab oraz Rada Europy wspólnie zobowiązują się chronić prawa człowieka obywateli online

Z raportów wynika, że 50% populacji światowej ma połączenie z internetem i z każdym rokiem liczba ta wzrasta. Świat online odgrywa tak istotną rolę w życiu wielu osób, że stanowi on forum, na którym prawa człowieka powinny być chronione, niestety w rzeczywistości są często naruszane. Aby to zmienić, Rada Europy podpisała dzisiaj umowę z Kaspersky Lab oraz wieloma czołowymi na świecie firmami technologicznymi, w której organizacje te wspólnie zobowiązują się do promowania otwartego i bezpiecznego internetu.

 

Podczas ceremonii w Strasburgu w pierwszym dniu Światowego Forum na rzecz Demokracji Anton Szingarjew, wicedyrektor do spraw publicznych w Kaspersky Lab, oraz Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland podpisali umowę, której celem jest rozszerzenie na internet ochrony praw człowieka, demokracji oraz rządów prawa.

Oprócz Kaspersky Lab umowę, w formie wymiany listów, podpisali przedstawiciele siedmiu innych czołowych firm technologicznych: Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Microsoft, Orange oraz Telefónica. Do porozumienia przyłączyło się również sześć największych na świecie stowarzyszeń technologicznych – w tym Computer & Communications Industry Association (CCIA), DIGITALEUROPE, European Digital SME Alliance, European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO), GSMA oraz wielostronna inicjatywa Global Network Initiative (GNI).

Umowa o partnerstwie stanowi jeden z priorytetów określonych w strategii Rady Europy w odniesieniu do zarządzania internetem na lata 216-2019 (Council of Europe’s Internet Governance Strategy for the period 2016-2019), której celem jest ochrona internautów poprzez stworzenie demokracji online oraz zapewnienie ochrony praw człowieka w Sieci. W celu osiągnięcia tych założeń grupa firm – która jest otwarta również na pracę z innymi partnerami w przyszłości – podjęła się współpracy w kilku kluczowych obszarach. Należą do nich, między innymi:

  • ochrona dzieci przed wykorzystaniem seksualnym i nadużyciami w tej sferze,
  • wolność wypowiedzi online,
  • prawo do prywatności i ochrona danych osobowych,
  • edukacja na rzecz obywatelstwa demokratycznego,
  • równość płci online,
  • przeciwdziałanie cyberprzestępczości i terroryzmowi,
  • kultura i cyfryzacja.

Internet to unikatowa domena – miejsce, do którego każdy z nas wstępuje każdego dnia. Czytamy wiadomości i informacje na portalach społecznościowych, planujemy wakacje, robimy zakupy i korzystamy z usług bankowych online – jednocześnie każdego dnia pozostawiamy za sobą ogromny ślad cyfrowy. Niestety, ta unikatowa przestrzeń jest poważnie zagrożona: cyberprzestępcy próbują jej nadużywać i wykorzystywać do własnych celów, terroryści zdobywają za jej pomocą rekrutów, a rządy pracują nad uregulowaniem jej. Cieszymy się, że jesteśmy partnerem Rady Europy oraz szerokiej grupy wpływowych organizacji w ramach wspólnej misji uczynienia internetu bezpiecznym miejscem – aby każdy z nas mógł w pełni korzystać z naszego cyfrowego życia – powiedział Anton Szingarjew, wicedyrektor do spraw publicznych, Kaspersky Lab. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *