Media

Komunikat KRRiT w związku z decyzją Ministerstwa Zdrowia

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z zadowoleniem przyjęła decyzję Ministerstwa Zdrowia o wycofaniu projektu wprowadzenia opłat dla podmiotów uczestniczących w działalności reklamowej związanej z reklamą suplementów diety, w tym dla nadawców programów telewizyjnych.

 

 

 

 

Z szczególną satysfakcją KRRiT zapoznała się z uzasadnieniem rezygnacji Ministerstwa Zdrowia z tego rozwiązania, opartym na pozytywnej ocenie podpisanego 25 listopada 2019 roku z inicjatywy Krajowej Rady porozumienia nadawców i organizacji producentów suplementów diety w sprawie zasad rozpowszechniania reklam suplementów diety.

Porozumienie było zawarte w drodze kompromisu między przedstawicielami rynku farmaceutycznego, nadawcami telewizyjnymi oraz organami publicznymi odpowiedzialnymi, z jednej strony za ochronę odbiorców (KRRiT) z drugiej za działania dotyczące ochrony zdrowia publicznego (Ministerstwo Zdrowia).

http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,2897,porozumienie-nadawcow-w-sprawie-rozpowszechniania-reklam-suplementow-diety.html

Uczestnicząc w konsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z związku z promocją postaw prozdrowotnych KRRiT zwracała również uwagę na zagrożenia wynikające z wprowadzenia takiego rozwiązania dla podmiotów działających na rynku radiowym i telewizyjnym.

Projektowana ustawa nie nakładała dodatkowych obciążeń na nadawców internetowych a jedynie radiowych i telewizyjnych, co w ocenie KRRiT mogłoby doprowadzić do braku równowagi na rynku medialnym.

Oba wyżej wymienione aspekty KRRiT uwzględniła w swoim stanowisku w konsultacjach prowadzonych w sprawie ustawy przez Ministerstwo Zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *