Komunikat TVP w związku ze stanowiskiem KRRiT

W nawiązaniu do Stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 maja br. w sprawie interpretacji art. 43 i art. 43a ustawy o radiofonii i telewizji Telewizja Polska oświadcza co następuje.
 

 
Telewizja Polska jako publiczny nadawca przyjęła inicjatywę Rady jako pierwszy krok zmierzający do skorygowania i uzupełnienia jej stanowiska z 30 lipca 2013 r., dotyczącego interpretacji art. 43 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie „wątpliwości dotyczących udostępniania przez nadawców (…) ich programów operatorom IP TV”. Stanowisko to traktowane jest przez część rynku jako stanowisko w sprawie must carry/must offer w otwartym internecie.
Zdaniem TVP, Rada nadal nie odniosła się do istoty poważnych problemów i wątpliwości interpretacyjnych powstałych w związku z uzupełnianym stanowiskiem, które oczekują na pilną i bardziej jednoznaczną wypowiedź regulatora w tej sprawie. Nadawcy, w tym TVP, nabywający kosztowne prawa na przykład sportowe, nie powinni być narażeni na niepewność obrotu i ryzyko ponoszenia znacznych strat z powodu niejednoznacznych wypowiedzi regulatora w zakresie interpretacji przepisów ustawy. Konsekwencje takiego stanu rzeczy dla całego rynku: nadawców, operatorów i w konsekwencji dla widzów, mogą być bardzo niekorzystne.
Na podkreślenie jednak zasługuje fakt przesądzenia przez KRRiT pewnych kwestii proceduralnych związanych z rozpoczęciem wykonywania obowiązku must carry przez operatora. Jak stwierdziła jednoznacznie Rada, rozprowadzanie programu objętego obowiązkiem wymaga zawsze uzyskania zgody nadawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *