Sieci kablowe

Konsultacje projektów decyzji dotyczących kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych

10 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji określających warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych:

Zawarte w rozstrzygnięciach warunki dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach wielorodzinnych stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł ubiegania się o dostęp do kabli telekomunikacyjnych.

Projektowana regulacja ma odpowiadać potrzebom przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a jednocześnie nie zakłócać funkcjonowania operatorów infrastruktury. Pod konsultacje poddano również narzędzie, które będzie służyć przedsiębiorcom telekomunikacyjnym do wyznaczania opłat za dostęp.

Konsultowane projekty decyzji stanowią realizację Strategicznych kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017 – 2021. Celem regulatora jest promowanie wspólnych inwestycji, wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy międzyoperatorskiej. Projekty, poprzedzone analizą warunków współpracy oraz warsztatami z uczestnikami rynku, realizują założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020, Wypełniają także założenia Dyrektywy ramowej oraz Prawa telekomunikacyjnego. Symetryczny dostęp do infrastruktury jest również jednym z założeń przyjętego w ubiegłym roku Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.

Prezes UKE zwraca się do uczestników konsultacji o rzeczowe i konstruktywne uwagi poparte argumentami merytorycznymi – tam gdzie to możliwe – popartymi dowodami o charakterze policzalnym, które pomogą opracować uniwersalne i optymalne dla wszystkich uczestników rynku warunki dostępu do infrastruktury. Urząd nie wyklucza przeprowadzenia drugiej tury konsultacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *