Radio

KRRiT: DAB+ w radiofonii lokalnej i regionalnej

28.05.2018 r. w Warszawie odbyła się konferencja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji poświęcona perspektywom rozwoju radiofonii lokalnej i regionalnej DAB+ .

W obradach uczestniczyli przedstawiciele KRRiT wraz z Przewodniczącym Witoldem Kołodziejskim, reprezentanci Zarządu Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych, przedstawiciele niepublicznych rozgłośni lokalnych i grup radiowych, instytucji państwowych i naukowych, przedstawiciele firm operatorskich i producenckich oraz potencjalni nadawcy.
W obradach wzięli również udział polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie wdrażania radia cyfrowego.

Ogółem w Konferencji uczestniczyły  142 osoby.

Omawiana była miedzy innymi aktualna sytuacja radiofonii lokalnej w Polsce, a także plany uruchomienia procesu koncesyjnego na miejsca na multipleksach lokalnych i regionalnych radia cyfrowego. Konferencję otworzył Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski przedstawiając działania KRRiT w dziedzinie wspierania rozwoju naziemnej radiofonii cyfrowej.

Przedstawiono  planowane zasoby częstotliwości dla nadawców lokalnych i regionalnych, a także polskie propozycje niskobudżetowe dla nadawców lokalnych.

Uczestnicy zapoznali się z zasadami postępowania koncesyjnego w sprawie rezerwacji miejsca na  multipleksie lokalnym wraz z rozporządzeniem KRRiT o wysokości opłat koncesyjnych.
Graham Dixon,  Dyrektor Radia w EBU (Europejska Unia Nadawców), zaprezentował  zalety radiofonii cyfrowej DAB+ dla nadawców, odbiorców, producentów i państwa, . Przedstawił perspektywy rozwoju tego standardu wraz ze stanowiskiem EBU w sprawie radiofonii cyfrowej jako szansy dla nadawców publicznych i niepublicznych oraz konieczność współpracy wszystkich uczestników rynku radiowego.

Benjanim Poor, Kierownik Projektu Media, Technologia i Innowacje EBU przedstawił wykonaną przez ekspertów EBU  analizę porównawczą kosztów emisji FM/DAB/DAB+/IP z perspektywy  nadawców i radiosłuchaczy, a także rozwój radiofonii lokalnej w Europie i  niskobudżetowe rozwiązania dla nadawców lokalnych.

Największym zainteresowaniem obecnych cieszyły się informacje na temat planowanych zasobów częstotliwości dla radiofonii cyfrowej.

Trzy ogólnopolskie pokrycia radiowe DAB+, uzgodnione dla Polski w regionalnym planie genewskim GE06 zostały na prośbę KRRiT uzupełnione przez UKE o dodatkowe pojedyncze częstotliwości spoza tego planu. Dotyczy to 34 lokalizacji we wskazanych przez KRRiT aglomeracjach miejskich, co pozwoli na uruchamianie tzw. cyfrowych multipleksów miejskich. Ze względu na warunki koordynacji międzynarodowej moc promieniowana stacji nadawczych pracujących w tych lokalizacjach nie będzie przekraczać 1 kW. Możliwe jest natomiast konstruowanie dla pokrycia danego obszaru sieci jednoczęstotliwościowych złożonych z nadajników o obniżonej mocy (np. 2 stacje po 500 W każda).

Ogłoszenie przez KRRiT możliwości ubiegania się o koncesje będzie mogło nastąpić po opublikowaniu przez UKE nowego planu zagospodarowania częstotliwości w tzw. pasmie III (VHF częstotliwości 174 – 230 MHz), a to z kolei będzie możliwe po pomyślnym zakończeniu koordynacji międzynarodowej.

Przewodniczący KRRiT stwierdził, że będzie to mogło nastąpić jesienią br. Oczywiście procesy koncesyjne dla poszczególnych multipleksów miejskich nie będą odbywały się jednocześnie, a kolejność ich uruchamiania zależeć będzie od stopnia zainteresowania. Zachęcił więc obecnych i potencjalnych nadawców do składania w KRRiT aplikacji z wyrażeniem woli uczestniczenia cyfrowym procesie koncesyjnym, ze wskazaniem lokalizacji, która ich interesuje.

Na pytanie z Sali o możliwość uruchamiania lokalnych multipleksów w innych lokalizacjach, niż wskazane obecnie (np. w mniejszych miastach), przedstawicielka UKE oświadczyła, że Urząd na prośbę KRRiT może podjąć prace nad dobraniem i skoordynowanie częstotliwości dla takich multipleksów.

W podsumowaniu konferencji Przewodniczący KRRiT stwierdził, że rozumie i częściowo podziela obawy nadawców lokalnych związane z procesem cyfryzacji. Jednocześnie wyraził nadzieję, że rozpoczęta na konferencji publiczna dyskusja sprzyjać będzie usuwaniu barier i rozwiązywaniu problemów. Rozwój radia, zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym, jest bowiem możliwy tylko w technologii cyfrowej.

Prezentacje prelegentów:

Witold Kołodziejski – Przewodniczący KRRiT
Graham Dixon – Dyrektor ds.  Radia EBU
Benjanim Poor -Kierownik Projektu, Media, Technologia i Innowacje EBU
Krzysztof Zalewski – Dyrektor Departamentu Regulacji KRRiT

Joanna Michalska – Przedstawiciel Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości UKE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *