Nowelizacja ustawy o rtv przyjęta przez Senacką Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacji

13 lutego 2018 roku Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacji przegłosowała pakiet ustaw przedłożony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w ramach prac nad tzw. Konstytucją dla Biznesu.

 

 

Przyjęte zmiany dotyczyły między innymi nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji poprzez dodanie nowych art. 36a – 36d.

Nowelizacja była konieczna dla zachowania stosowanej dotychczas możliwości przeprowadzenia przetargu w postępowaniu o udzielenie koncesji radiowej lub telewizyjnej, na podstawie przepisów zawartych w art. 52 uchylanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Tak jak do tej pory, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie mogła ogłosić przetarg, jeżeli w wyniku oceny wniosków, przeprowadzonej zgodnie z kryteriami określonymi w art. 36 ustawy o radiofonii i telewizji nie uda się wyłonić przyszłego Koncesjonariusza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *