Technologia - Promocje

NTT System po trzech kwartałach 2021 roku

Poziom sprzedaży Grupy Kapitałowej NTT System po trzech kwartałach 2021 r. osiągnął 94 proc. przychodów za cały 2020 r. Przychody Grupy wyniosły 742,7 mln zł (wzrost o 48 proc.), zaś zysk netto – 12,4 mln zł (wzrost o 76 proc.).

 

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2021 r. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. uzyskała przychody w wysokości 742,7 mln zł, w porównaniu do 501,8 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2020 roku, co oznacza wzrost o ok. 48 proc.. Grupa wygenerowała jednocześnie zysk przed opodatkowaniem w wysokości 15,5 mln zł w porównaniu do 8,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym samym okresie zysk netto Grupy wzrósł z 7,1 mln zł do 12,4 mln zł, tj. o ponad 76 proc.

Jednocześnie dodać należy, iż wypracowany dotychczas poziom sprzedaży stanowi 94 proc. całkowitej sprzedaży roku 2020. Jak wiadomo, czwarty kwartał zwykle należy do najbardziej udanych, co oznacza, że 2021 r. będzie dla NTT System kolejnym rekordowym rokiem pod względem wyników finansowych.

W rekordowych wynikach firmy największy udział miała dystrybucja podzespołów, akcesoriów i urządzeń peryferyjnych. Uzyskany z tego tytułu przychód, 496,4 mln zł, to o ponad 63 proc. więcej, niż w tym samym okresie 2020 r. (303,4 mln zł). NTT System, jako producent może się też pochwalić ponad 50-procentowym wzrostem sprzedaży produktów własnych i przetworzonych. W pierwszych trzech kwartałach tego roku przychody w tej grupie produktowej wyniosły niemal 48 mln zł wobec 31,3 mln rok wcześniej. Z kolei dystrybucja komputerów i tabletów innych marek wyniosła ponad 188 mln zł, co stanowi 20 proc. zwiększenie w porównaniu do ubiegłorocznego wyniku (156,4 mln zł).

NTT System, jeden z największych producentów sprzętu komputerowego i dystrybutor IT spodziewa się dalszych wzrostów m.in. dzięki poprawiającej się sytuacji na rynku biznesowym, dla obsługi którego zmodernizowano strukturę firmy.

W segmencie sprzedaży do biznesu i sektora publicznego dostrzegamy ożywienie. Spływa do nas coraz więcej zapytań ofertowych, rośnie też liczba ogłaszanych przetargówmówi Tadeusz Kurek, prezes NTT System. – Aby wykorzystać to ożywienie staramy się jak najlepiej dostosować do potrzeb naszych klientów w zakresie oferty i obsługi. Dedykowany ku temu Dział Projekt w NTT System S.A., powstały z połączenia Działów Klienta Kluczowego i Działu Zamówień Publicznych, ma za zadanie intensyfikację ww. działań i rozbudowę sieci partnerskiej oferującej produkty własne NTT System, uzupełnione ofertą dystrybucyjną. Chcemy być jeszcze bliżej naszych klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *