Technologia - Promocje

NTT System podaje wyniki finansowe za 2019 r.

NTT System, jeden z kluczowych producentów sprzętu komputerowego i dystrybutor IT podał wyniki finansowe za zeszły rok. Przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 536,8 mln zł, co w porównaniu do osiągniętych w 2018 r. 384,6 mln zł stanowi wzrost o 40 proc. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 5,5 mln zł, zaś po opodatkowaniu – 4,5 mln zł. Choć pod względem księgowym zysk jest podobny do uzyskanego rok wcześniej, to w praktyce wzrost zysku związanego z działalnością operacyjną jest bardzo duży.

 

 

– Wypracowany w minionym roku zysk netto nominalnie nie odbiega istotnie od tego z 2018 r., lecz po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce w 2018 r., jego wzrost jest równie imponujący, jak wzrost sprzedażypisze w liście do akcjonariuszy Tadeusz Kurek, prezes NTT System.

(Przypomnijmy, że w drugim kwartale 2018 r. Spółka uzyskała zysk ze zbycia aktywów, na który składały się: zysk ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wysokości 1,71 mln. zł oraz 647 tys. zł zysku ze sprzedaży majątku trwałego.)

Największy udział w uzyskaniu bardzo dobrych wyników liczonych zarówno przychodami jak i wypracowanym zyskiem, miały wzrosty w dystrybucji podzespołów, akcesoriów, urządzeń peryferyjnych i elektroniki użytkowej. W minionym roku przychody z tego tytułu wyniosły ponad 342 mln zł, czyli o 130 mln zł więcej, niż rok wcześniej. Z kolei pod względem procentowym najbardziej wzrosły przychody ze sprzedaży produktów marek własnych i przetworzonych. Uzyskane z tego tytułu 75,5 mln zł to o niemal 62 proc. więcej, niż rok wcześniej (46,8 mln zł).

Tadeusz Kurek podkreśla, że uzyskane wyniki potwierdzają trafność zmian, jakie dokonują się w Grupie Kapitałowej NTT System S.A. od kilku lat w skutek realizacji strategii koncentrowania się na sprzedaży produktów wysokomarżowych, w tym własnych, oraz zwiększania aktywności w całkiem nowych obszarach biznesowych. Te działania będą kontynuowane również w tym roku.

– W branży IT ciągle odczuwamy brak dostatecznego finansowania przez instytucje finansowe, do tego dochodzi niezwykle trudna sytuacja zewnętrzna związana z epidemią. Problemy te równoważą pozytywne zmiany jakie dokonały się w ostatnich latach oraz wysoki poziom kapitałów własnych, który przekłada się na bardzo silne fundamenty Grupy Kapitałowej NTT System – mówi Tadeusz Kurek. – Dlatego stawiamy sobie na 2020 r. bardzo ambitne cele, do których należy dalszy rozwój naszej oferty produktów w ramach marek własnych, w tym sztandarowej marki gamingowej HIRO, czy rozwiązań w zakresie inteligentnego domu i biura, oferowanych pod marką Blue Bolt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *