Oświadczenie T-Mobile Polska

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami potwierdzamy, że 18 stycznia przesłaliśmy na adres Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wezwanie do zaprzestania publikacji materiału w niepełny i nierzetelny sposób opisującego realizację obowiązków podatkowych przez T‑Mobile Polska.

 

Informujemy, że w roku 2021 T‑Mobile Polska S.A. odprowadziło do polskiego budżetu w postaci podatku CIT ponad 137 milionów złotych. Płacenie podatków traktujemy jako element społecznej i gospodarczej odpowiedzialności firmy, stosując się do wszystkich zobowiązań wynikających z obowiązującego w Polsce prawa.

W 2016 roku T‑Mobile wniósł do budżetu państwa opłaty za zakup częstotliwości w wysokości ponad 4 mld złotych. Kwota ta, będąca dla firmy kosztem, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem podatkowym spowodowała powstanie straty, którą to firma była zgodnie z prawem uprawniona rozliczyć, poprzez obniżenie podstawy opodatkowania – maksymalnie w 5 kolejnych latach. T‑Mobile zakończył już rozliczanie tej straty. Prawidłowość takiego rozliczenia podatkowego była jednym z elementów przeprowadzonej w spółce przez organy podatkowe kompleksowej kontroli, która potwierdziła właściwe rozliczenie podatku CIT przez firmę.

Informację tę podawaliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy wielokrotnie i sprawa rozliczenia przez naszą spółkę straty została bardzo szeroko opisana przez media. Uważamy, że opisywanie jej przez ZPP w sposób niepełny, w oderwaniu od kontekstu, jakim są wielomiliardowe inwestycje T‑Mobile w zasoby częstotliwości i infrastrukturę telekomunikacyjną, realizowane także w postaci danin dla budżetu Państwa, może wprowadzać odbiorców w błąd i podważać ich zaufanie do naszej spółki oraz całego biznesu.

Dla pełnej transparentności załączamy pismo, które przekazaliśmy ZPP, w którym wzywamy Związek do zaprzestania naruszeń i przekazania kwoty zadośćuczynienia na cel charytatywny, na rzecz Fundacji Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *