MediaTVP

Porozumienie o współpracy pomiędzy TVP a UA:PBC

W poniedziałek, 31 stycznia Telewizja Polska zawarła ramowe porozumienie o współpracy z ukraińskim nadawcą publicznym UA:PBC.

 

– Moment zawarcia tej umowy nie jest przypadkowy – mówi Jacek Kurski, Prezes Zarządu TVP. – W obliczu nasilającej się presji na Ukrainę oraz na polskie granice istotna jest nasza solidarność i wzajemna pomoc.

– Dziś kluczowa jest ochrona nie tylko, ale także przestrzeni informacyjnej, gdzie masowo rozprzestrzeniana jest dezinformacja i fake newsy ze strony rosyjskiego agresora. Dlatego niniejsze porozumienie między nadawcami ukraińskim i polskim pokazuje naszą wspólną wolę w przeciwstawianiu się zagrożeniom zarówno dla bezpieczeństwa informacyjnego, jak i narodowego – powiedział Mykola Chernotytskyi prezes ukraińskiej telewizji publicznej.

Na mocy porozumienia nadawcy z Polski i Ukrainy mają zintensyfikować wymianę handlową, tworzyć koprodukcje, współdziałać w realizacji programów publicystycznych, a także wspólnie tworzyć treści anglojęzyczne pod kątem ich wykorzystania na nowej anglojęzycznej platformie TVP World. Telewizje z Polski i Ukrainy deklarują również chęć rozwoju współpracy przy inicjatywach takich, jak zainicjowany w 2021 roku festiwal telewizyjny „Heart of Europe”, poświęcony w całości krajom Europy Środkowej i Wschodniej.

– Współpraca pomiędzy nadawcami publicznymi z Europy Środkowo-Wschodniej jest elementem budowy wspólnoty bezpieczeństwa w naszych trudnych czasach. Jest to pierwszy krok w rozwoju relacji nie tylko z polskim rynkiem medialnym, ale także z pozostałymi państwami regionu. Jesteśmy bardzo podobni na płaszczyźnie kulturowej, dzielimy wiele wspólnych historycznych traum, ale też zrozumienie dla współczesnych zagrożeń. Mimo to wciąż znamy się zbyt mało, często opieramy się na negatywnych, szkodliwych stereotypach, więc rola mediów w zbliżaniu narodów i społeczeństw jest kluczowa – mówi Yaroslav Lodygin, członek Zarządu ukraińskiego nadawcy.

– Wiele spośród punktów objętych naszym porozumieniem jest już realizowanych. – mówi Mateusz Matyszkowicz, Członek Zarządu TVP. – Festiwal „Heart of Europe” spowodował, że mieliśmy okazję lepiej się poznać, także w wymiarze twórczości telewizyjnej obu nadawców. Bardzo liczymy również na rozwój współpracy między ukraińską telewizją publiczną a TVP World. Nasza anglojęzyczna antena ma bowiem za zadanie informować międzynarodową opinię publiczną nie tylko na temat tego co dzieje się w Polsce, ale i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Chcielibyśmy, aby dzięki zawartemu dziś porozumieniu, głos z Ukrainy w sposób pełniejszy docierał do widzów TVP World. Wierzymy, że dzięki współpracy z ukraińską telewizją publiczną, której dziennikarze pracują we wszystkich zakątkach tego kraju, będzie możliwe wzbogacenie oferty naszej międzynarodowej anteny  dodaje Mateusz Matyszkowicz. Na mocy zawartej umowy TVP i UA:PBC będą również prowadzić dalsze prace dotyczące potencjalnych koprodukcji filmowych. – Telewizja Polska rozwija regionalną sieć współpracy produkcyjnej. W 2021 roku udało nam się realizować dwa projekty historycznych filmów dokumentalnych – o Konstytucji 3 Maja oraz o Tadeuszu Kościuszce – we współpracy z litewską telewizją publiczną LRT. Wychodzimy z założenia, że naturalnym partnerem do kolejnych, podobnych przedsięwzięć jest nasz partner z Ukrainy. – mówi Mateusz Matyszkowicz Członek Zarządu Telewizji Polskiej. – Porozumienie zakłada także współpracę w innych dziedzinach, w tym wymianę informacji i współpracę technologiczną. To szczególnie ważne dziś, kiedy nasze kraje poddawane są silnej presji zewnętrznej. Jesteśmy gotowi solidarnie wspierać swoich partnerów i pomagać sobie w zależności od rozwoju sytuacji.

Nadawcy publiczni z Polski i Ukrainy od lat współpracują także na forum organizacji takich jak Europejska Unia Nadawców, podnosząc kwestie wspólne dla nadawców z regionu. Tematem, który był szczególnie istotny w ostatnich miesiącach, była sprawa narastających represji wobec mediów i dziennikarzy na Białorusi, w tym w szczególności współpracowników Biełsatu. TVP i UA:PBC solidarnie podnosiły tę kwestię w dialogu z EBU, zaś Biełsat korzysta z kijowskiego studia użyczonego przez UA:PBC do realizacji części swoich programów powstających na terytorium Ukrainy. Nadawca z Ukrainy współpracuje również z Telewizją Polską przy okazji realizowanych cyklicznie przez Centrum Kultury i Historii TVP programów na żywo. W ostatnim, styczniowym wydaniu publicystycznego programu „Co dalej” eksperci z Polski, Ukrainy czy Litwy dyskutowali o rozpadzie Związku Sowieckiego i jego konsekwencjach dla minionego 30-lecia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *