Pozwał TVP o naruszenie dóbr osobistych i przegrał

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Waldemara Sadowskiego przeciwko Telewizji Polskiej S.A. o ochronę dóbr osobistych. Sąd oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz Telewizji Polskiej S.A. zwrot kosztów procesu.

 

Waldemar Sadowski wniósł pozew o ochronę dóbr osobistych swoich i innych obywateli. Powód argumentował, iż pozwana Telewizja Polska S.A. dopuściła się naruszenia dóbr osobistych – w szczególności w postaci godności – przez działalność programową w zakresie informacji. Powód twierdził, że audycje informacyjne nadawane na antenach Telewizji Polskiej S.A. są zmanipulowane. Uważał też, iż ma prawo do bycia nieokłamywanym.

Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że powództwo zostało oddalone m.in. ze względu na fakt, że powód nie ma podstaw do występowania w imieniu innych, poza sobą. Sadowski nie przedstawił również żadnego materiału dowodowego na okoliczność naruszenia swoich dóbr osobistych, a tym samym nie wykazał faktu naruszenia tych dóbr przez pozwaną Telewizję Polską S.A.

Wyrok jest nieprawomocny. Od przedmiotowego wyroku można wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Warszawie.

W październiku zeszłego roku TVP S.A. złożyła w tym samym sądzie pozew przeciwko Waldemarowi Sadowskiemu. Spółka uznała, że Sadowski naruszył jej dobre imię oraz renomę i złożyła wniosek o zasądzenie od niego 100 tys. zł na Caritas Polska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *