Program Telemetria Polska – powstaje Rada do spraw Internetu

23 marca 2020 r. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski powołał Radę Konsultacyjną do spraw Internetu.

 

 

 

 

 

Rada Konsultacyjna będzie pełnić funkcję ciała doradczego. Została powołana w celu zapewnienia wsparcia oraz koordynacji z rynkiem prac konsultacyjnych przy tworzeniu i prowadzeniu bezstronnych, obiektywnych i rzetelnych badań strukturalnych w Polsce.

Członkowie  Rady będą wyznaczani przez Przewodniczącego KRRiT oraz Radę Rynku, działającą przy spółce Polskie Badania Internetu, a następnie powoływani do Rady przez Przewodniczącego KRRiT.

Członkiem Rady będzie mogła zostać osoba mająca co najmniej dwuletnie (w okresie ostatnich 5 lat) doświadczenie zawodowe w badawczych lub internetowych projektach mediowych lub technologicznych po stronie reklamodawcy, nadawcy (dostawcy usługi medialnej), instytutu badawczego lub organizacji nadzorującej.

Rada będzie się składała z nie mniej niż czterech i nie więcej niż dziesięciu członków.

Program Telemetria Polska zakłada panel telemetryczny oparty na 26 tys. respondentów. Jednoźródłowy pomiar telewizji, radia i internetu obejmie zarówno pomiar konsumpcji mediów w domu jak i na urządzeniach przenośnych.

Dodatkowo w ramach projektu ma być uruchomiony panel RPD oparty docelowo o 11 milionów gospodarstw domowych.

 Ważnym aspekt badania będzie jednoźródłowość danych, co oznacza, że informacje o konsumpcji różnych mediów (Telewizji, Radia, Internetu), mają pochodzić od tego samego panelisty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *