BadaniaMediaPolsat

Programy Polsat i Polsat News oceniane jako najbardziej wiarygodne

Programy informacyjne i publicystyczne Telewizji Polsat i Polsat News uznawane za najbardziej wiarygodne – wynika z oceny wiarygodności telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych, wykonanej przez CBOS.

 

Dwie piąte badanych (38 proc.) oceniło programy informacyjne i publicystyczne Polsat i Polsat News jako godne zaufania. To wzrost o 4 p.p. względem 2019 roku.

Spadła również liczba osób deklarujących przeciwne zdanie z 19 proc. na 17 proc. ankietowanych. Oznacza to, że programy Polsat i Polsat News mają zdecydowanie mniej krytyków niż inne stacje.

Badanie “Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski. Respondentów wylosowano z rejestru PESEL.

Respondenci ocenili również pozostałe programy informacyjne i publicystyczne. W ocenie 36 proc. badanych, jako godną zaufania można określić programy TVN i TVN24. Tak odbiera je 36 proc. badanych. Jednak wiarygodność stacji kwestionuje 27 proc. respondentów.

Najgorzej oceniana pod względem wiarygodności programów informacyjnych i publicystycznych jest telewizja publiczna. Która z biegiem czasu notuje coraz większe spadki.

W najnowszym badaniu z 2021 roku zaufanie do programów informacyjnych i publicystycznych telewizji publicznej zadeklarował jeden na czterech pytanych (25 proc, spadek o 6 punktów w stosunku do roku 2019). Wzrósł również odsetek osób oceniających je jako mało wiarygodne lub w ogóle z 38 proc. do 49 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *