Internet & Gry - Reklama

Ruszają konsultacje społeczne białych obszarów NGA

Do 30 sierpnia potrwają konsultacje białych obszarów NGA przed 3. konkursem 1.1 POPC. Wykaz obszarów został przygotowany przez UKE. W tym procesie wykorzystano dane z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.
 
W celu wyznaczenia obszarów do konsultacji, dane  zostały  powiązane ze słownikiem TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – rejestr urzędowy podziału terytorialnego Polski, prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny) oraz referencyjnymi słownikami adresowymi. Następnie zostały odpowiednio zestandaryzowane i część  z nich, która nie posiadała współrzędnych geograficznych, została poddana procesowi geokodowania. W ostatnim etapie dane zostały przeanalizowane pod kątem występowania na nich infrastruktury telekomunikacyjnej bądź  realizacji inwestycji -także w ramach POPC.
Pracownicy UKE będą również członkami międzyresortowego zespołu, odpowiedzialnego za ocenę zgłoszonych planów inwestycyjnych.
Konsultacje społeczne trwają od 1 do 30 sierpnia. W ramach konsultacji Ministerstwo Cyfryzacji zbiera plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury szerokopasmowej na okres 3 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *