Sejm przyjął Sprawozdanie KRRiT za 2017 r.

6 czerwca 2018 roku Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2017 rok. W głosowaniu udział wzięło 17 parlamentarzystów. Za przyjęciem Sprawozdania KRRiT głosowało 11 posłów, przeciwko był 1 głos i 4 wstrzymujące się.

 

 

 

 

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku zawiera informacje o sposobie wykonania wszystkich ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym min.:

· uzgadnianie planów finansowo-programowych i przedsięwzięć w związku z realizacją zadań
misyjnych przez nadawców publicznych, w tym ustalania wspólnie z nadawcami preferencji
programowych stosownie do społecznych oczekiwań i potrzeb zgłaszanych wobec tego sektora;

· kontrola wykorzystania środków abonamentowych przeznaczonych na finansowanie misyjnych działań programowych nadawców publicznych;

· podział pomiędzy spółki publicznej radiofonii i telewizji kwoty 980 mln zł, stanowiącej rekompensatę z tytułu wpływów z opłat abonamentowych utraconych w latach 2010-2017 wskutek ustawowych zwolnień niektórych grup społecznych;

· monitorowanie programów linearnych i usług na żądanie (VoD), m.in. pod względem stosowania
zabezpieczeń technicznych w celu ochrony małoletnich przed dostępem do treści zagrażających ich
rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu;

· bieżące prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie skarg i wniosków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *