Sprawozdanie KRRiT z działalności w 2018 r. przyjęte przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

3 lipca 2019 r., podczas posiedzenia plenarnego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Sprawozdanie z działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2018 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji.

 

 

Sprawozdanie KRRiT z działalności w 2018 roku zawiera informacje dotyczące realizowania ustawowych zadań KRRiT określonych w Konstytucji RP oraz w  art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o radiofonii i telewizji. Do zadań tych należą m.in. postępowania koncesyjne, sposób podział wpływów z opłat abonamentowych między jednostki publicznej radiofonii i telewizji, sprawowanie kontroli działalności nadawców, rozpatrywanie skarg i wniosków, wydawanie rozporządzeń jako wykonawczych aktów prawnych oraz współpraca międzynarodowa.

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji 2018 r. prezentuje obraz zjawisk i procesów zachodzących na rynku mediów audiowizualnych w 2018 r., analizę ich sytuacji finansowej oraz badanie popularności usług medialnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *