Media

Szwajcarzy popierają abonament rtv

W Szwajcarii nie powiodła się próba zniesienia opłaty abonamentowej. W referendum odrzucono obywatelską inicjatywę “No Billag” (Billag – nazwa spółki pobierającej opłaty abonamentowe).

 

 

Według wstępnych wyników 71,6 proc. głosujących odrzuciło propozycję zniesienia obowiązkowego abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Roczna opłata abonamentowa dla gospodarstwa domowego w Szwajcarii wynosi 451,1 SFR, czyli prawie 1700 złotych.

W 2016 roku wpływy z tytułu abonamentu wyniosły ponad 1,3 miliarda franków, z czego  publiczne  radio i telewizja otrzymały ponad 1,2 miliarda franków. .

Zwolennicy zniesienia abonamentu argumentowali, że obowiązkowa opłata stawia publiczne media w uprzywilejowanej pozycji na rynku. Przeciwnicy przekonywali, że dofinansowywanie rodzimej telewizji, programów i filmów produkowanych w Szwajcarii jest niezbędne z uwagi na wysokie koszty produkcji programowej. (w Szwajcarii obowiązują cztery języki urzędowe).

Dodatkowym argumentem przemawiającym za utrzymaniem abonamentu była obawa o to, że bez wsparcia dla publicznej telewizji i radia rynek zostanie przesycony programami z krajów sąsiednich, co może stanowić zagrożenie dla szwajcarskiej odrębności kulturowej.

Przeciwko inicjatywie „No Billag” opowiedział się także szwajcarski parlament i rząd. Z wyniku referendum jest również zadowolony szef niemieckiego publicznego ZDF mówiąc, że „Szwajcarzy wysłali jasny sygnał, jak ważni są nadawcy publiczni dla pluralistycznego społeczeństwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *