Media

Telemetria Polska – Spotkanie Przewodniczącego KRRiT z reprezentacją strony rynkowej

W ramach projektu Telemetria Polska, 7 czerwca 2019 r., na zaproszenie przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego w siedzibie KRRiT odbyło się spotkanie z szeroką reprezentacją strony rynkowej dotyczące tworzenia nowego jednoźródłowego badania mediów.

 

Podczas spotkania omówiona została dotychczasowa współpraca reprezentacji rynku mediowego z KRRiT oraz sposób i jakość komunikacji projektowej z zespołem Telemetria Polska.

Przedstawiciele strony rynkowej otrzymali dokładne odpowiedzi na pytania dotyczące obecnego stanu prac, komunikacji projektowej, eksperymentów badawczych, strategii realizacji projektu oraz planów finansowania projektu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z KRRiT przy projekcie Telemetria Polska, którzy udzielili kompleksowych odpowiedzi na temat zakresu i warunków współpracy.

Przewodniczący KRRiT Witold Kolodziejski odnosząc się do deklaracji przygotowania założeń zintegrowanych badań mediów ze spotkania z 28 maja 2019 r., organizowanego przez stronę rynkową, z zadowoleniem przyjął jednogłośną deklaracje rynku o przygotowaniu założeń oraz rekomendacji. Poprosił o jak najszybsze przystąpienie do prac i ponowił zaproszenie do współpracy. Podkreślił, że organizacja badań jest wpisana do ustawy jako zadanie KRRiT i prace nad tym będą kontynuowane.

Na spotkaniu zaproponowano, że powstaną zespoły eksperckie reprezentacji rynkowej, które będą na bieżąco współpracowały z zespołem Telemetrii Polskiej w ramach projektu. Zaproponowano również powstanie rady naukowej i rady klienckiej. Ustalono, że co najmniej raz w miesiącu będą się odbywały spotkania statutowe zespołu Telemetrii Polskiej z reprezentacją rynku dotyczące postępów w pracach nad powstaniem nowego, jednoźródłowego standardu badań. Przedstawiciele strony rynkowej zadeklarowali gotowość czynnego uczestnictwa na każdym etapie procesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *