Telemetria Polska – Spotkanie Przewodniczącego KRRiT z reprezentacją strony rynkowej

W ramach projektu Telemetria Polska, 7 czerwca 2019 r., na zaproszenie przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego w siedzibie KRRiT odbyło się spotkanie z szeroką reprezentacją strony rynkowej dotyczące tworzenia nowego jednoźródłowego badania mediów.

 

Podczas spotkania omówiona została dotychczasowa współpraca reprezentacji rynku mediowego z KRRiT oraz sposób i jakość komunikacji projektowej z zespołem Telemetria Polska.

Przedstawiciele strony rynkowej otrzymali dokładne odpowiedzi na pytania dotyczące obecnego stanu prac, komunikacji projektowej, eksperymentów badawczych, strategii realizacji projektu oraz planów finansowania projektu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z KRRiT przy projekcie Telemetria Polska, którzy udzielili kompleksowych odpowiedzi na temat zakresu i warunków współpracy.

Przewodniczący KRRiT Witold Kolodziejski odnosząc się do deklaracji przygotowania założeń zintegrowanych badań mediów ze spotkania z 28 maja 2019 r., organizowanego przez stronę rynkową, z zadowoleniem przyjął jednogłośną deklaracje rynku o przygotowaniu założeń oraz rekomendacji. Poprosił o jak najszybsze przystąpienie do prac i ponowił zaproszenie do współpracy. Podkreślił, że organizacja badań jest wpisana do ustawy jako zadanie KRRiT i prace nad tym będą kontynuowane.

Na spotkaniu zaproponowano, że powstaną zespoły eksperckie reprezentacji rynkowej, które będą na bieżąco współpracowały z zespołem Telemetrii Polskiej w ramach projektu. Zaproponowano również powstanie rady naukowej i rady klienckiej. Ustalono, że co najmniej raz w miesiącu będą się odbywały spotkania statutowe zespołu Telemetrii Polskiej z reprezentacją rynku dotyczące postępów w pracach nad powstaniem nowego, jednoźródłowego standardu badań. Przedstawiciele strony rynkowej zadeklarowali gotowość czynnego uczestnictwa na każdym etapie procesu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *