MediaTVP

TVP rusza z przetargiem mediowym

Telewizja Polska rozpoczęła przetarg, w którym wyłoni podmiot odpowiedzialny m.in. za planowanie i zakup mediów na cele kampanii. Budżet, jaki TVP zamierza powierzyć domowi mediowemu wynosi 28,5 mln zł netto. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej do dnia 29 kwietnia br.

 

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. W dokumentach przetargowych Telewizja Polska określiła progi rabatów, jakich oczekuje od domu mediowego w zakupie konkretnych mediów. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy, do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godz. 11:00. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata 200 tys. zł wadium.

Na kwotę 28,5 mln zł netto składają się koszty zewnętrznego wykonania usług (czyli m.in. zakup mediów), w wysokości nie wyższej niż 27.670.000 zł netto (bez VAT). Pozostała kwota 830 tys. zł to maksymalne wynagrodzenie agencji w ciągu roku współpracy. Umowa zostanie zawarta na 12 miesięcy.

Wybrany dom mediowy zajmie się planowaniem i zakupem mediów, tworzeniem strategii mediowych zlecanych przez TVP kampanii reklamowych, oceną ofert mediów, rekomendowaniem nowych kreatywnych rozwiązań mediowych, produkcją kreacji, monitoringiem kampanii, ich nadzorem oraz rozliczaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *