Radio

UKE rozstrzygnęło konkurs na operatorów multipleksów lokalnych DAB+

19 lipca 2021 r., publikując raport o wynikach konkursu, Urząd Komunikacji Elektronicznej zakończył postępowanie w sprawie wyłonienia operatorów siedmiu multipleksów lokalnych naziemnej radiofonii cyfrowej DAB+.

 

Beneficjentami konkursu zostali:

  • DABCOM sp. z o.o. w lokalizacjach: Warszawa, Katowice, Poznań, Częstochowa, Tarnów,
  • PSN Infrastruktura sp. z o.o. w lokalizacji Toruń i Rzeszów.

W wyniku dokonanej przez Komisję oceny ofert, ustalono siedem odrębnych list podmiotów wyłonionych:

 

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL – Poznań (5C)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

DABCOM sp. z o.o.

705,000

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL – Toruń (6C)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

PSN Infrastruktura sp. z o.o.

600,000

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL – Rzeszów (9B)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

PSN Infrastruktura sp. z o.o.

480,000

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL – Tarnów (9C)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

DABCOM sp. z o.o.

630,000

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL – Warszawa (10B)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

DABCOM sp. z o.o.

705,000

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL – Katowice (12C)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

DABCOM sp. z o.o.

730,000

Lista wyników dla Rezerwacji MUXRL – Częstochowa (12D)

Miejsce na liście

Podmiot

Ocena punktowa

1

DABCOM sp. z o.o.

711,818

 

Zgodnie z art. 118c ust. 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne (dalej „PT”) po ogłoszeniu wyników konkursu Prezes UKE niezwłocznie wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Stosownie do zapisów art. 118c ust. 3 PT oraz pkt. 1.2.4. Dokumentacji konkursowej rezerwacje częstotliwości zostaną dokonane po przeprowadzeniu jednego postępowania rezerwacyjnego wszczętego po zakończeniu konkursu. Po przeprowadzeniu postępowania rezerwacyjnego wydane zostaną odrębne decyzje w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Stronami postępowania będą podmioty wyłonione w drodze konkursu.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *