Unieważnienie postępowania na zaprojektowanie i wybudowanie hali zdjęciowej TVP S.A.

Budowa hali zdjęciowej jest strategicznym przedsięwzięciem, które na wiele lat określi czołową pozycję TVP na polskim rynku medialnym. Hala zdjęciowa zagwarantuje Spółce niezależność przy produkcjach, a co najważniejsze znacząco wpłynie na ograniczenie kosztów. Obecnie, takie produkcje są realizowane w obiektach należących do firm zewnętrznych. Wieloletnie zaniedbania, poprzednich Zarządów, spowodowały, że Spółka nie posiada własnych powierzchni spełniających wymagań technicznych. W warstwie biznesowej budowa własnej hali zdjęciowej oznacza przede wszystkim możliwość ograniczenia wypływu środków i wymierne korzyści finansowe.

 

 

 

 

 

Do hali zdjęciowej, TVP planuje przenieść produkcje takie jak: Teatr Telewizji, wydarzenia kulturalne i oświatowe, koncerty okolicznościowe, oprawy sportowe dużych imprez, konferencje, seriale telewizyjne, programy typu „Talent Show” i rozrywkowe. Prognoza produkcji na lata przyszłe wskazuje na pełne wykorzystanie potencjału planowanej hali zdjęciowej.

W dniu 16 stycznia 2020 roku, wpłynęły 4 oferty generalnych wykonawców na zaprojektowanie i wybudowanie hali zdjęciowej TVP S.A. Oferty opiewały na kwoty ponad 200 mln zł brutto i znacząco przekraczały zakładany budżet 107 mln zł. Postępowanie było prowadzone w trybie tzw. unijnym, stosowanym dla przetargów powyżej kwoty ok. 23 mln zł.

TVP S.A. jest instytucją publiczną i zawsze w pierwszej kolejności ma na uwadze poszanowanie dla środków publicznych i jak najefektywniejsze ich wykorzystanie. Dlatego, postanowiono o unieważnieniu przetargu. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie optymalizacji SIWZ, aby dostosować do aktualnych, bez wątpienia trudnych warunków rynkowych. Optymalizacja pozostanie bez znaczącego wpływu na jakość obiektu, a przy tym zagwarantuje obniżenie wartości ofert w powtórzonym postępowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *