Wysokość opłat abonamentowych w roku 2020

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2020 roku i pozostawiła je na dotychczasowym poziomie.

 

 

Rozporządzenie, oprócz zachowania obecnie obowiązujących stawek z tytułu używania odbiorników rtv, przewiduje również utrzymanie zniżek dla tych abonentów, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

·         za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 22,70 zł za miesiąc.
·         za używanie odbiornika radiofonicznego – 7,00 zł za miesiąc;

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2020 r., po uwzględnieniu zniżek wynosi:

za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a.       44,05 zł za dwa miesiące,
b.       65,35 zł za trzy miesiące,
c.       129,40 zł za sześć miesięcy,
d.       245,15 zł za rok kalendarzowy.

za używanie odbiornika radiofonicznego:
a.       13,60 zł za dwa miesiące,
b.       20,15 zł za trzy miesiące,
c.       39,90 zł za sześć miesięcy,
d.       75,60 zł za rok kalendarzowy;

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 i z 2015 r. poz.1324).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie KRRiT zwraca uwagę, iż wysokość wpływów abonamentowych nie jest wystarczająca do wywiązania się przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji z obowiązków ustawowych pełnienia misji publicznej.

W związku z tym KRRiT uznaje, że aby spółki mogły realizować zadania misyjne niezbędna jest nowelizacja ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Konieczne jest też zapisanie stałej kwoty w budżecie, która równoważyłaby utracone wpływy z abonamentu z tytułu różnego rodzaju zwolnień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *