Technologia - Promocje

Wzrost zysków o 147% w 2 kwartale 2023

Xiaomi Corporation, wiodący producent elektroniki użytkowej, w tym smartfonów i inteligentnych urządzeń połączonych platformą Internetu rzeczy (ang. IoT), ogłosiła swoje niezaudytowane skonsolidowane wyniki za okres obrachunkowy zakończony 30 czerwca 2023 r. Od czasu wdrożenia kluczowej korporacyjnej strategii nacisku na skalę i rentowność biznesu dwa kwartały temu, Xiaomi wypracowało solidny zysk i wzrost z działalności, a wiele wskaźników operacyjnych zdobyło historyczne maksima. W drugim kwartale 2023 r. łączne przychody Xiaomi osiągnęły 67,4 mld RMB, co oznacza wzrost o 13,2% kwartał do kwartału (ang. QoQ). Skorygowany zysk netto wyniósł 5,1 mld RMB, co oznacza wzrost rok do roku o 147,0%. Oznacza to najwyższy kwartalny zysk od czwartego kwartału 2021 r., znacznie przekraczający poziom rynkowy. W pierwszej połowie 2023 r. skorygowany zysk netto Xiaomi osiągnął 8,4 mld RMB, zbliżając się do poziomu skorygowanego zysku netto z ubiegłego roku.

 

W tym okresie Xiaomi kontynuowało realizację swojej kluczowej strategii korporacyjnej i stale rozwijało koncepcję premiumizacji smartfonów. Marża zysku brutto osiągnęła rekordowy poziom 21,0%, co oznacza poprawę marży zysku brutto we wszystkich trzech segmentach biznesowych, w tym smartfonów, urządzeń IoT i produktów lifestyle’owych oraz usług internetowych. Ponadto Xiaomi aktywnie poprawiało wewnętrzną efektywność i ogólną wydajność. Kontynuowano również redukcję kosztów, zwiększanie wydajności i dalszą optymalizację środków zarządzania zapasami, jeszcze bardziej konsolidując długoterminowy i zrównoważony rozwój. W ciągu kwartału ogólne wydatki Grupy wyniosły 10,2 mld RMB, co oznacza spadek o 2,3% rok do roku. Łączna wartość zapasów wyniosła 38,5 mld RMB, co oznacza spadek o 33,5% rok do roku, osiągając najniższy poziom w ciągu ostatnich dziesięciu kwartałów. Łączna kwota środków pieniężnych Grupy osiągnęła nowy rekordowy poziom ponad 113,2 mld RMB. Obfite zasoby gotówki dodatkowo pokazują, że Xiaomi jest wyposażone w zdrowy i wydajny model operacyjny, wzmacniający podstawy przyszłego rozwoju.

Marża zysku brutto w segmencie smartfonów ustanowiła nowy wysoki poziom, napędzany solidną dynamiką strategii premiumizacji

W obliczu utrzymującego się słabego popytu na globalnym rynku smartfonów, Xiaomi nieustannie ewoluuje, aby prowadzić i wykorzystać nadarzające się okazje. Według Canalys, udział Xiaomi w globalnym rynku smartfonów wzrósł o 1,6 punktu procentowego do 12,9% w ujęciu kwartalnym, a globalne dostawy smartfonów wyniosły 32,9 miliona sztuk. W drugim kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży smartfonów osiągnęły 36,6 mld RMB, co oznacza wzrost o 4,6% w ujęciu kwartalnym. Marża zysku brutto w segmencie smartfonów osiągnęła w tym kwartale 13,3%, co oznacza wzrost o 4,7 punktu procentowego rok do roku, ustanawiając rekordowy poziom.

Według analiz firmy Canalys, w drugim kwartale 2023 r. dostawy smartfonów Xiaomi znalazły się w pierwszej trójce w 51 krajach i regionach na całym świecie oraz w pierwszej piątce w 61 krajach i regionach na całym świecie. W rankingu dostaw smartfonów firma zajęła 2. miejsca zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie, jeszcze bardziej umacniając pozycję lidera na rynkach zagranicznych.

Xiaomi nadal wykorzystuje swoją konkurencyjność w zakresie najnowocześniejszych technologii w segmencie smartfonów premium. W sierpniu Xiaomi zaprezentowało model Xiaomi MIX Fold 3 w Chinach. W ciągu pierwszych pięciu minut po trafieniu na półki sklepowe sprzedaż Xiaomi MIX Fold 3 osiągnęła 2,25-krotność jego poprzedniej generacji, ustanawiając nowy rekord dla składanych smartfonów marki. Według danych innych firm, w drugim kwartale 2023 r. smartfony Xiaomi sprzedawane w segmencie cenowym od 4000 do 6000 RMB w Chinach kontynentalnych zdobyły udział w rynku na poziomie 12,7%, co oznacza wzrost rok do roku o 6,2 punktu procentowego. Co więcej, smartfony Xiaomi w cenie 3000 RMB lub wyższej sprzedane jako odsetek wszystkich urządzeń Grupy sprzedanych w Chinach kontynentalnych osiągnęły rekordowy poziom, odnotowując wzrost rok do roku przez cztery kolejne kwartały. W drugim kwartale 2023 r. średnia cena sprzedaży (ang. ASP) smartfonów Xiaomi w Chinach kontynentalnych również wzrosła o ponad 24% rok do roku.

Segment IoT nadal się rozwijał, a przychody z inteligentnych urządzeń AGD wzrosły o ponad 70%

Wraz z wprowadzeniem polityki zachęt w celu zwiększenia popytu rynkowego i zwiększenia konsumpcji, przychody Xiaomi z naszych produktów IoT i lifestyle’owych wyniosły 22,3 mld RMB, co oznacza wzrost o 12,3% rok do roku, a marża zysku brutto osiągnęła 17,6%, co oznacza wzrost o 3,3 punktu procentowego rok do roku, ustanawiając nowy rekord.

Na dzień 30 czerwca 2023 r. liczba podłączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) na platformie AIoT Grupy osiągnęła 654,5 mln, co stanowi wzrost o 24,2% rok do roku. Liczba użytkowników z co najmniej pięcioma urządzeniami podłączonymi do platformy AIoT Grupy (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) osiągnęła 13,0 mln, co stanowi wzrost o 27,8% rok do roku. W czerwcu 2023 r. miesięczna liczba aktywnych użytkowników (ang. MAU) aplikacji Mi Home wzrosła do 82,9 mln, co stanowi wzrost o 17,1% rok do roku.

W tym okresie przychody z inteligentnych dużych urządzeń AGD (w tym klimatyzatorów, lodówek i pralek) wzrosły o ponad 70% rok do roku. Wśród nich dostawy klimatyzatorów Xiaomi wzrosły o ponad 90% rok do roku. Zarówno lodówki, jak i pralki firmy osiągnęły lepsze wyniki niż rynek. Sprzedaż lodówek przekroczyła 500 000 sztuk, a sprzedaż pralek przekroczyła 300 000 sztuk. Według firmy All View Cloud (ang. AVC), w pierwszej połowie 2023 r. dostawy telewizorów Xiaomi zajęły pierwsze miejsce w Chinach.

Ekosystem internetowy nadal prosperował, a wskaźniki operacyjne osiągnęły rekordowy poziom

Globalna baza użytkowników Internetu Xiaomi nadal rośnie. Miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU) systemu MIUI na całym świecie i w Chinach, według stanu na czerwiec 2023 r., osiągnęła odpowiednio 606,0 mln i 149,3 mln, odnotowując wzrost rok do roku o 10,8% i 6,5%. W drugim kwartale 2023 r. przychody Xiaomi z usług internetowych wyniosły 7,4 mld RMB, co stanowi wzrost o 6,8% rok do roku, osiągając kwartalny rekord, podczas gdy marża zysku brutto usług internetowych osiągnęła 74,1%.

W drugim kwartale 2023 r. przychody Xiaomi z reklam osiągnęły 5,1 mld RMB, ustanawiając rekordowy poziom, co stanowi wzrost o 13,0% rok do roku. Przychody z krajowych i zagranicznych reklam również odnotowały nowe kwartalne maksima. Przychody Xiaomi z gier osiągnęły 1,0 mld RMB, co oznacza skok o 7,5%, ciesząc się wzrostem rok do roku już ósmy kwartał z rzędu.

Jeśli chodzi o zagraniczne usługi internetowe, Xiaomi utrzymało otwarte i pozytywne podejście do możliwości partnerstwa na całym świecie. W drugim kwartale 2023 r. przychody Xiaomi z zagranicznych usług internetowych wzrosły o 19,7% rok do roku do 2,0 mld RMB, osiągając rekordowy poziom i stanowiąc 26,8% całkowitych przychodów z usług internetowych, co oznacza wzrost o 2,9 punktu procentowego rok do roku.

Ulepszona strategia badawczo-rozwojowa z ponad 3000 najwyższej klasy specjalistów od AI

Od początku tego roku światową branżę technologiczną ogarnął boom na sztuczną inteligencję (ang. AI). W rzeczywistości Xiaomi jest jednym z pionierskich przedsiębiorstw, które działają w sferze sztucznej inteligencji. Od utworzenia pierwszego zespołu dla wizualnej AI w 2016 roku, kadra rozwojowo-badawcza Xiaomi powiększyła się sześciokrotnie w ciągu siedmiu lat do ponad 3000 najwyższej klasy specjalistów ds. AI. Grupa stopniowo rozwijała swoje możliwości w takich obszarach sztucznej inteligencji jak m.in. wizualna i dźwiękowa AI, grafy wiedzy, przetwarzanie języka naturalnego (ang. NLP), uczenie maszynowe, multimodalna sztuczna inteligencja.

10 sierpnia 2023 r. samodzielnie opracowany przez Xiaomi duży model językowy (ang. LLM) o 6 miliardach parametrów zajął 1. miejsce na liście C-EVAL, wśród modeli równorzędnych o parametrach tego samego poziomu i zajął 1. miejsce na liście CMMLU dużych modeli językowych w języku chińskim. Jeśli chodzi o przyszły kierunek wdrażania LLM, Xiaomi skupi się na jego stopniowym wdrażaniu, starając się zrównoważyć wydajność i skuteczność, zamiast ślepo dążyć do wielkości parametrów. Xiaomi wyposażyło swojego inteligentnego, głosowego asystenta AI w duże modele językowe i rozpoczęło jego testy.

W drugim kwartale 2023 r. wydatki Xiaomi na badania i rozwój osiągnęły 4,6 mld RMB, co oznacza wzrost o 21,0% rok do roku. Xiaomi spodziewa się, że jego inwestycje w badania i rozwój przekroczą 100 mld RMB w ciągu pięciu lat od 2022 do 2026 roku.

foto. Xiaomi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *