2019/20 rozgrywki klubowe UEFA system dystrybucji przychodów

UEFA ogłosiła szczegółowy system dystrybucji finansowej swoich rozgrywek klubowych w sezonie 2019/20 w Lidze Mistrzów UEFA i Lidze Europejskiej UEFA.

 

 

UEFA opublikowała szczegóły dotyczące podziału dochodów na kluby z Ligi Mistrzów UEFA 2019/20, Ligi Europejskiej UEFA 2019/20 i 2019 UEFA Super Cup, a także płatności solidarnościowe za fazy kwalifikacji.

Przychody handlowe brutto z Ligi Mistrzów UEFA 2019/20, Ligi Europejskiej UEFA 2019/20 i Superpucharu UEFA 2019 szacowane są na około 3,25 mld euro.

Z szacowanej kwoty brutto 3,25 mld EUR, 295 mln EUR zostanie potrącone na pokrycie szacowanych kosztów organizacyjnych / administracyjnych związanych z konkursami, a 7% (227,5 mln EUR) zostanie przeznaczone na płatności solidarnościowe. Z uzyskanego przychodu netto w wysokości 2,73 mld EUR, 6,5% zostanie zarezerwowane dla europejskiej piłki nożnej i pozostanie w UEFA, a pozostałe 93,5% zostanie przekazane klubom uczestniczącym.

Na podstawie powyższej prognozy przychodów i ustalonych alokacji łączna kwota dostępna do dystrybucji dla uczestniczących klubów w 2019/20 wynosi 2,55 mld EUR, z czego 2,04 mld EUR zostanie rozdysponowane do klubów rywalizujących w Lidze Mistrzów UEFA i UEFA Super Puchar i 510 mln € zostaną rozdane klubom biorącym udział w Lidze Europejskiej UEFA.

Ponadto dodatkowe wkłady z klubów Ligi Mistrzów UEFA zostaną przekazane w następujący sposób:

• 50 mln euro do udziału w klubach Ligi Europejskiej UEFA
• 10 mln EUR na dofinansowanie płatności solidarnościowych dla klubów wyeliminowanych w fazie kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europejskiej UEFA w sezonie 2019/20.

Liga Mistrzów UEFA

Podziel się na 12 klubów biorących udział w barażach Ligi Mistrzów UEFA 

Kluby biorące udział w barażach Ligi Mistrzów UEFA otrzymają łącznie 30 mln euro: kluby, które zostaną wyeliminowane, otrzymają stałą opłatę w wysokości 5 mln euro. Zwycięzcy play-offów nie otrzymają żadnej konkretnej płatności za tę rundę, ale otrzymają płatności za udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA.

Udostępnij dla klubów rywalizujących w Lidze Mistrzów UEFA (etap grupowy)

Prognozowane kwoty (łącznie 1,95 mld EUR)
Przychody netto dostępne dla klubów uczestniczących zostaną podzielone na cztery różne filary:
• 25% zostanie przeznaczone na opłaty początkowe (488 mln EUR).
• 30% zostanie przeznaczone na stałe kwoty związane z wynikami (585 mln EUR).
• 30% zostanie rozdzielone na podstawie dziesięcioletnich rankingów współczynników wydajności (585 mln EUR).
• 15% zostanie przydzielone na zmienne kwoty (pula rynkowa) (292 mln EUR).

Opłaty początkowe (488 mln EUR) 

Każdy z 32 klubów, które zakwalifikują się do etapu grupowego, może spodziewać się alokacji w fazie grupowej w wysokości 15,25 mln euro, z podziałem na zaliczkę w wysokości 14,5 mln euro i wypłatę salda w wysokości 0,75 euro.

Stałe kwoty (585 mln EUR) 

Premie za występy w fazie grupowej będą wypłacane za każdy mecz: 2,7 mln EUR za zwycięstwo i 900 000 EUR za losowanie. Niepodzielone kwoty (900 000 € na losowanie) zostaną połączone i rozdzielone między kluby grające w fazie grupowej w kwotach proporcjonalnych do ich liczby wygranych.

Kluby, które zakwalifikują się do fazy pucharowej, mogą spodziewać się następujących kwot: 

• kwalifikacje do rundy 16: 9,5 mln EUR za klub
• kwalifikacje do ćwierćfinału: 10,5 mln € na klub
• kwalifikacje do półfinałów: 12 mln € na klub
• kwalifikacje do finału: 15 mln € na klub
• Zwycięzcy Ligi Mistrzów UEFA mogą spodziewać się dodatkowych 4 mln euro.
• Oba kluby, które zakwalifikują się do Superpucharu UEFA 2019, mogą spodziewać się 3,5 miliona euro, a zwycięzcy otrzymają dodatkowe 1 miliony euro.

Ranking współczynników (585 mln EUR) 

Nowy ranking został wprowadzony w zeszłym sezonie na podstawie wyników w okresie dziesięciu lat. Oprócz punktów współczynników zgromadzonych w tym okresie, ten ranking zawiera punkty bonusowe za wygranie Pucharu UEFA Champions League / Pucharu Europy Mistrzów UEFA, Ligi Europejskiej UEFA / Pucharu UEFA i Pucharu Zdobywców Pucharów. Na podstawie tych parametrów ustalono ranking, a łączna kwota 585,05 mln EUR została podzielona na „akcje o współczynniku”, a każda akcja o wartości 1,108 mln EUR. Drużyna o najniższym rankingu otrzyma jedną akcję (1,108 mln euro). Jedna akcja zostanie dodana do każdej rangi, więc zespół najwyżej sklasyfikowany otrzyma 32 akcje (35,46 mln euro).

Ten ranking można znaleźć na stronie UEFA.com

Pula rynkowa (292 mln EUR) 

Szacowana dostępna kwota 292 mln EUR zostanie rozdzielona zgodnie z proporcjonalną wartością każdego rynku telewizyjnego reprezentowanego przez kluby biorące udział w Lidze Mistrzów UEFA (etap grupowy). Różne udziały w rynku zostaną przekazane klubom uczestniczącym w każdym stowarzyszeniu.

Połowa kwoty reprezentującej wartość każdego rynku zostanie podzielona między kluby na podstawie ich wyników w poprzednich mistrzostwach krajowych. Obowiązuje następujący podział na kluby z dowolnego związku.

4 zespoły 3 zespoły 2 drużyny 1 zespół
Mistrzowie 40% 45% 55% 100%
Zdobywcy drugiego miejsca 30% 35% 45%
Trzecie miejsce 20% 20%
Czwarte miejsce 10%

• Posiadacze tytułu Ligi Mistrzów UEFA lub Ligi Europejskiej UEFA, którzy nie zakwalifikują się do Ligi Mistrzów UEFA poprzez mistrzostwa krajowe, nie otrzymają nic z pierwszej połowy puli rynkowej.
• Posiadacze tytułu Ligi Mistrzów UEFA lub Ligi Europejskiej UEFA, którzy również zakwalifikują się poprzez krajowe mistrzostwa do Ligi Mistrzów UEFA, zachowają procent przypisany im w oparciu o pozycję, którą ukończyli w mistrzostwach.

Druga połowa kwoty reprezentującej wartość każdego rynku zostanie wypłacona proporcjonalnie do liczby meczów rozegranych przez każdy klub w Lidze Mistrzów UEFA 2019/20.

Ilekroć klub związku reprezentowanego przez jeden lub więcej klubów w fazie grupowej UCL zostanie wyeliminowany w którejkolwiek z rund kwalifikacyjnych, 10% udziału w puli rynkowej tego stowarzyszenia zostanie odjęte i przydzielone do wyeliminowanego klubu.

Różne kwoty wypłacane z puli na zasadzie klub po klubie można obliczyć dopiero po sfinalizowaniu wszystkich umów, a nie przed końcem konkursu, ponieważ dokładna kwota dla każdego klubu zależy od pięciu czynników:

1) rzeczywista ostateczna kwota w puli rynkowej
2) skład pola klubów biorących udział w Lidze Mistrzów UEFA 2019/20
3) liczba klubów z dowolnego związku rywalizujących w Lidze Mistrzów UEFA 2019/20
4) ostateczna pozycja każdego z rywalizujących klubów w krajowych mistrzostwach poprzedniego sezonu
5) wyniki każdego klubu w Lidze Mistrzów UEFA 2019/20

Liga Europejska UEFA

Udostępnij dla klubów biorących udział w Lidze Europejskiej UEFA (od fazy grupowej) 

Prognozowane kwoty (łącznie 560 mln EUR)

Kwota netto dostępna dla klubów uczestniczących zostanie podzielona na cztery różne filary:
• 25% zostanie przeznaczone na opłaty startowe (140 mln euro).
• 30% zostanie przydzielone na stałe kwoty związane z wynikami (168 mln EUR).
• 15% zostanie rozdzielone na podstawie dziesięcioletnich rankingów współczynników wydajności (84 mln EUR).
• 30% zostanie przydzielone na kwoty zmienne (pula rynkowa) (168 mln EUR).

Opłaty początkowe (140 mln EUR) 

Każdy z 48 klubów, które zakwalifikują się do etapu grupowego, może spodziewać się alokacji w fazie grupowej w wysokości 2,92 mln euro, podzielonej na zaliczkę w wysokości 2,75 mln euro, oraz wypłatę salda w wysokości 170 000 euro.

Stałe kwoty (168 mln EUR) 

Premie za wyniki w fazie grupowej będą wypłacane za każdy mecz: 570 000 EUR za wygraną i 190 000 EUR za losowanie.Niepodzielone kwoty (190 000 € na losowanie) zostaną połączone i rozdzielone między kluby grające w fazie grupowej w kwotach proporcjonalnych do ich liczby wygranych.

Zwycięzcy grup mogą spodziewać się premii kwalifikacyjnej w wysokości 1 mln EUR, a zdobywcy kolejnych 500 000 EUR każdy.

Kluby, które zakwalifikują się do fazy pucharowej, mogą spodziewać się następujących kwot:
• kwalifikacje do rundy 32; 500 000 € każdy
• kwalifikacje do rundy 16: 1,1 mln EUR każda
• kwalifikacje do ćwierćfinału: 1,5 mln € każda
• kwalifikacje do półfinałów: 2,4 mln euro każdy
• kwalifikacje do finału: 4,5 mln euro każdy
• Zwycięzcy Ligi Europejskiej UEFA mogą spodziewać się dodatkowych 4 mln euro.

Ranking współczynników (84 mln €) 

Na podstawie nowego dziesięcioletniego rankingu ustalono tabelę rankingową, a łączna kwota 84 mln EUR została podzielona na „akcje o współczynniku”, każda o wartości 71 430 EUR. Drużyna o najniższym rankingu otrzyma jedną akcję (71 430 EUR). Jedna akcja zostanie dodana do każdej rangi, więc zespół najwyżej sklasyfikowany otrzyma 48 akcji (3,42 mln euro).

Ten ranking można znaleźć na stronie UEFA.com

Pula rynkowa (168 mln EUR) 

Szacowana dostępna kwota 168 mln EUR zostanie rozdzielona zgodnie z proporcjonalną wartością każdego rynku telewizyjnego reprezentowanego przez kluby biorące udział w Lidze Europejskiej UEFA (etap grupowy). Różne udziały w rynku zostaną podzielone między kluby uczestniczące w danym stowarzyszeniu.

Połowa globalnej puli rynku (84 mln EUR) zostanie podzielona na tyle akcji, ile jest krajowych stowarzyszeń reprezentowanych przez co najmniej jeden klub na etapie grupowym. Każda akcja, proporcjonalna do wartości właściwego rynku praw medialnych, zostanie podzielona między kluby na podstawie ich wyników w krajowych rozgrywkach poprzedniego sezonu. Poniższy podział będzie stosowany w klubach z dowolnego związku.

5 zespołów 4 zespoły 3 zespoły 2 drużyny 1 zespół
Zwycięzcy Pucharu 30% 40% 40% 60% 100%
Zespół 2 17,5% 20% 30% 40% 100%
Zespół 3 17,5% 20% 30%
Zespół 4 17,5% 20%
Drużyna 5 17,5%

• Jeśli zwycięzca pucharu krajowego nie zakwalifikuje się do fazy grupowej Ligi Europejskiej UEFA, dystrybucja puli zostanie podzielona równo pomiędzy wszystkie uczestniczące kluby z odpowiedniego związku narodowego.
• Zwycięzcy Pucharu Krajowego wyeliminowani w eliminacjach Ligi Mistrzów UEFA i przejściu do Ligi Europejskiej UEFA zostaną uznani za zwycięzców pucharu, jeśli chodzi o plan dystrybucji.

Druga połowa puli rynkowej (84 mln EUR) zostanie podzielona na tyle akcji, ile jest rund w konkursie, w następujący sposób:
• faza grupowa (40%) 33,6 mln €
• runda 32 (20%) 16,8 mln €
• runda 16 (16%) 13,4 mln EUR
• ćwierćfinały (12%) 10,1 mln €
• półfinały (8%) 6,7 mln EUR
• finał (4%) 3,4 mln EUR

Każda z powyższych akcji zostanie podzielona na tyle części, ile jest krajowych stowarzyszeń reprezentowanych przez co najmniej jeden klub w danej rundzie, proporcjonalnych do wartości odpowiednich rynków praw medialnych. Każdy udział stowarzyszenia narodowego zostanie podzielony równo pomiędzy wszystkie kluby uczestniczące w tej rundzie z danego związku narodowego.

Różne kwoty wypłacane z puli na zasadzie klub po klubie można potwierdzić dopiero po sfinalizowaniu wszystkich umów, a nie przed końcem konkursu, ponieważ dokładna kwota dla każdego klubu zależy od pięciu czynników:

1) rzeczywista ostateczna kwota w puli rynkowej
2) skład pola klubów biorących udział w Lidze Europejskiej UEFA 2019/20
3) liczba klubów z dowolnego związku rywalizujących w Lidze Europejskiej UEFA 2019/20
4) wyniki każdego klubu rywalizującego w zawodach krajowych w poprzednim sezonie
5) wyniki każdego klubu w Lidze Europejskiej UEFA 2019/20

Płatności solidarnościowe

Płatności solidarnościowe w fazie kwalifikacyjnej rozgrywek klubowych UEFA

W ramach nowego systemu dystrybucji pula dla klubów biorących udział w rundach kwalifikacyjnych Ligi Mistrzów UEFA i Ligi Europejskiej UEFA będzie równa 3% całkowitego dochodu brutto plus dodatkowe 10 mln euro pochodzące z klubów Ligi Mistrzów UEFA. W oparciu o prognozę 3,25 mld euro całkowitych przychodów, 107,5 mln euro zostanie przekazane klubom w następujący sposób.

Liga Mistrzów UEFA – mistrzowie i ścieżki ligowe 

Każdy krajowy klub mistrzowski, który nie zakwalifikuje się do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA lub Ligi Europejskiej UEFA, otrzyma 260 000 € oprócz kwot należnych za udział w każdej rundzie kwalifikacyjnej.

Każdy klub biorący udział w rundach kwalifikacyjnych, które nie kwalifikują się do play-offów UCL, otrzyma następujące kwoty za każdą rundę:
• runda wstępna – 230 000 EUR
• pierwsza runda kwalifikacyjna – 280 000 EUR
• druga runda kwalifikacyjna – 380 000 €
• trzecia runda kwalifikacyjna – 480 000 € (tylko dla klubów wyeliminowanych ze ścieżki mistrzów, ponieważ kluby wyeliminowane ze ścieżki ligi kwalifikują się bezpośrednio do fazy grupowej Ligi Europejskiej UEFA i dlatego korzystają z jej systemu dystrybucji)
• W barażach nie będą wypłacane żadne płatności solidarnościowe, ponieważ zaangażowane kluby skorzystają z scentralizowanej dystrybucji fazy Ligi Mistrzów UEFA / Ligi Europejskiej UEFA.

Liga Europejska UEFA – mistrzowie i główne ścieżki 

Każdy klub biorący udział w rundach kwalifikacyjnych otrzyma następujące kwoty za każdą rozegraną rundę:
• runda wstępna – 220 000 EUR
• pierwsza runda kwalifikacyjna – 240 000 EUR
• druga runda kwalifikacyjna – 260 000 €
• trzecia runda kwalifikacyjna – 280 000 EUR
• play-offy – 300 000 € (tylko wyeliminowane kluby). Zwycięzcom tej rundy nie zostanie wypłacona żadna solidarność.Jednakże zachowują płatności otrzymane za rundę kwalifikacyjną wstępną, pierwszą, drugą i trzecią, stosownie do okoliczności.

Płatności solidarnościowe dla klubów, które nie kwalifikują się do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA lub Ligi Europejskiej UEFA

Płatności solidarnościowe dla klubów nieuczestniczących za pośrednictwem krajowych stowarzyszeń będą stanowić 4% całkowitych dochodów brutto z obu konkursów.

Przewidywana suma 130 milionów euro zostanie przekazana stowarzyszeniom krajowym dla ich klubów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *