Cyfrowy Polsat podsumowuje pierwszy kwartał

Grupa Cyfrowy Polsat zamknęła I kwartał br. bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi i sprzedażowymi obu segmentów. Już niemal 1,6 mln klientów korzysta z ofert wiązanych, a o blisko 0,5 mln wzrosła liczba świadczonych usług kontraktowych. Początek roku to okres mocnego wzrostu przychodów reklamowych i wysokiego udziału w rynku reklamy telewizyjnej. Bardzo dobre wyniki finansowe całej Grupy były wsparte szybko uzyskiwanymi synergiami z nowo zakupionych kanałów telewizyjnych. Grupa rozpoczęła także przygotowania do transmitowania od nowego sezonu rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy, do których wyłączne prawa zakupiła na kolejne 3 lata, zapewniając sobie możliwość pokazania łącznie ponad 1000 meczów we wszystkich kanałach dystrybucji – w telewizji, w Internecie i na urządzeniach mobilnych.
 

 
Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2018 roku

 • Coraz więcej klientów korzysta z ofert wiązanych – skuteczna realizacja strategii multiplay:
 • Stabilny wzrost liczby klientów usług wiązanych o 247 tys. (18,6%) rok do roku – do 1,57 mln (co stanowi 27,4% bazy klientów kontraktowych).
 • Do 4,70 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
 • Miało to wypływ na utrzymanie wskaźnika churn na niskim poziomie wynoszącym jedynie 8,5% w skali roku.
 • Stabilny przyrost liczby usług kontraktowych – o 459 tys. rok do roku – do 13,8 mln (stanowią one 83,2% wszystkich świadczonych usług):
 • Liczba usług telefonii komórkowej wzrosła o 213 tys. rok do roku do 7 mln, co wynika zkorzystnego wpływu strategii multiplay oraz dobrego przyjęcia przez klientów nowych prostych taryf Plusa wprowadzonych w lutym br.
 • Dzięki dobrej sprzedaży podstawowych pakietów, jak i usług dodatkowych (Multiroom i płatne usługi OTT), łączna liczba kontraktowych usług płatnej telewizji wzrosła rok do roku o 198 tys., osiągając poziom 5 mln.
 • Baza usług Internetu mobilnego zwiększyła się o 48 tys. rok do roku i wynosi 1,8 mln. W pierwszym kwartale klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i sieci Plus przetransferowali 224 PB danych.
 • Stabilna baza ponad 5,7 mln klientów kontraktowych:
 • Rośnie wskaźnik nasycenia usługami przypadającymi na klienta (o 5,3% rok do roku) − każdy z nich posiadał średnio 2,4 usługi z portfolio Grupy.
 • Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU), liczony zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15, wzrósł o 2% do poziomu 81,9 zł pomimo negatywnego wpływu regulacji Roam like at home.
 • Stabilna baza prepaid na poziomie 2,8 mln usług odzwierciedla rzeczywistą liczbę użytkowników tej usługi.
 • Wysoki poziom ARPU prepaid 20,1 zł – wzrost o 7,5% rok do roku wynikający głównie z wygaśnięcia efektu promocji rejestracyjnych.
 • Kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 23,9% (11,9% kanału głównego oraz 12% kanałów tematycznych).
 • Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu wzrosły aż o 15,1% rok do roku i wyniosły 269 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do 26,9%.
 • Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15:
 • przychody: 2,346 mld zł (wzrost o 0,6%)
 • EBITDA: 890 mln zł (wzrost o 2,0%)
 • marża EBITDA: 37,9% (wzrost o 0,5 p.p.),
 • zysk netto: 292,2 mln zł,
 • wolne przepływy pieniężne: 1,482 mld zł w okresie 12-miesięcznym,
 • wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM obniżył się do poziomu 2,87x,
 • w trakcie I kwartału Grupa spłaciła 550 mln zł kredytu rewolwingowego.

 
To kolejny kwartał bardzo dobrych wyników operacyjnych w obydwu segmentach. W segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym istotne znaczenie miały konsekwentna realizacja strategii operatora multiplay i sprzedaż ofert w ramach programu smartDOM oraz bardzo dobre przyjęcie przez klientów nowych taryf Plusa. Z kolei wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej imponująco rosły zarówno organicznie, jak i w wyniku synergii osiągniętych wspólnie z nowo nabytymi kanałami z Grupy ZPR. Także w warstwie wyników finansowych początek roku był bardzo udany dla naszej Grupy mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.
Segment usług świadczonych dla klientów indywidualnych i biznesowych
 

I kwartał
2018 2017 Zmiana %
Łączna liczba RGU
(kontraktowe+przedpłacone)
16 579 337 16 216 128 2,2 %
USŁUGI KONTRAKTOWE      
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 13 796 153 13 337 038 3,4%
Płatna telewizja, w tym: 4 984 391 4 785 947 4,1%
Multiroom 1 114 833 1 031 294 8,1%
Telefonia komórkowa 6 997 850 6 785 002 3,1%
Internet 1 813 912 1 766 089 2,7%
Liczba klientów kontraktowych, w tym: 5 743 832 5 847 401 (1,8%)
Ofert łączonych 1 571 900 1 325 079 18,6%
ARPU na klienta1) [PLN] 81,9 80,3 2,0%
Churn na klienta 8,5% 8,5% 0,0 p.p.
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta 2,40 2,28 5,3%
USŁUGI PRZEDPŁACONE      
Łączna liczba RGU na koniec okresu, w tym: 2 783 184 2 879 090 (3,3%)
Płatna telewizja 75 159 48 224 55,9%
Telefonia komórkowa 2 539 402 2 646 477 (4,0%)
Internet 168 623 184 389 (8,6%)
ARPU na RGU prepaid1) [PLN] 20,1 18,7 7,5%
 • ARPU skalkulowane zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15.

 
 
Nasza oferta usług łączonych, oparta o mechanizm udzielania atrakcyjnych rabatów na każdy dodatkowy produkt lub usługę z portfolio Grupy, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i odnotowuje bardzo dobre wyniki sprzedaży. Już blisko 1,6 mln klientów połączyło w ten sposób 4,7 mln usług. Przekłada się to pozytywnie na poziom wskaźnika churn, wskaźnika nasycenia usługami na jednego klienta oraz ARPU klienta kontraktowego podsumowuje Tobias Solorz. – Ponadto nowe oferty Plusa wprowadzone w lutym tego roku zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów, dzięki czemu odnotowaliśmy istotny wzrost liczby usług kontraktowych. Jednocześnie od dłuższego czasu prowadzimy intensywne prace związane z obecnością rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy na naszych antenach od nowego sezonu 2018/2019 i wkrótce przedstawimy szczegółowe oferty Cyfrowego Polsatu, sieci Plus i IPLI.
Wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym1)
 

mln PLN I kwartał 2018 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 2 049 -1,2%
EBITDA 755 -1,3%
Marża EBITDA 36,8% -0,1 p.p.

1) Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem MSSF 15.
 
 
W ślad za wzrostem liczby usług kontraktowych i liczby klientów korzystających z ofert wiązanych także wyniki finansowe segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym były bardzo dobre i na stabilnym poziomie. Nadal pozostawały one pod niekorzystnym wpływem regulacji Roam like at home – presji na przychody, jak i wyższych kosztów zakupu ruchu od operatorów zagranicznych. Gdyby nie ten czynnik, wynik EBITDA segmentu wykazałby wzrost – komentuje Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel Sp. z o.o., Telewizja Polsat Sp. z o.o.
 
Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
W pierwszym kwartale kanały Grupy Polsat były w czołówce oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając udziały zgodne z naszą długoterminową strategią, na poziomie 24%. Zgodnie z naszymi prognozami obserwowaliśmy dynamiczny wzrost rynku reklamy telewizyjnej, a Telewizja Polsat była jego dużym beneficjentem. Nasze przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu po raz kolejny rosły szybciej niż rynek – tym razem z ponad 15% dynamiką w porównaniu do 9,6% dla całego rynku. Przyczyniły się do tego również synergie generowane ze współpracy z nowo nabytymi kanałami telewizyjnymi – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Telewizja Polsat Sp. z o.o.
 

  I kwartał
  2018 2017 Zmiana p.p./%
Udział w oglądalności1,
w tym:
23,92% 23,59% 0,33 p.p.
POLSAT (kanał główny) 11,87% 12,70% -0,83 p.p.
Kanały tematyczne 12,05% 10,89% 1,16 p.p.
Przychody z reklamy
i sponsoringu2

(mln PLN)
269 234 15,1%
Udział w rynku reklamy3 26,9% 25,6% 1,3 p.p.
       
Wydatki na reklamę telewizyjną na rynku4
(mln PLN)
999 912 9,6%

1 NAM, udział w oglądalności w grupie wszyscy 16-49 lat, cała doba, uwzględniając oglądalność Live+2 (oglądalność z dnia emisji i z 2 kolejnych dni w ramach tzw. Time Shift Viewing)
2 Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat wg definicji Starcom;
3 Szacunki własne na podstawie wstępnych danych Starcom;
4 Starcom, reklama sportowa i sponsoring;
 
W pierwszym kwartale br. w ofercie kanału Polsat dużym zainteresowaniem cieszyły się stałe pozycje. Bardzo popularne były premierowe odcinki serialu „Pierwsza miłość” oraz poniedziałkowe pasmo filmowe „Mega Hit”. Wysoki poziom oglądalności utrzymały „Wydarzenia” z godziny 18.50 oraz emitowany w godzinach porannych od poniedziałku do piątku blok programów informacyjnych „Nowy Dzień z Polsat News”. Ponadto chętnie oglądanymi serialami były: „Świat według Kiepskich”, „Przyjaciółki” i „W rytmie serca”.
Na wyniki pierwszego kwartału istotny wpływ miały też programy z sezonowych ramówek. Dużą widownię gromadził show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, program „Nasz nowy dom” czy emitowany w niedzielne wieczory cykl programów rozrywkowych „Kabaret na Żywo”. Sukcesem okazały się: wznowiony „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”, nowy show „The Story of My Life”. Historia Naszego Życia” i reality show „Wyjdź za mnie”.
W I kwartale popularne były też programy kabaretowe i rozrywkowe. Wysoką oglądalnością cieszyły się: „Opolska Noc Kabaretowa. 800 lat Opola” emitowany 7 stycznia, „Kabaret Paranienormalni. Żarty się skończyły” z 18 lutego oraz „Świętokrzyska Gala Kabaretowa” z 21 stycznia br.
Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej1)
 

mln PLN I kwartał 2018 Zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 350 15%
EBITDA 135 25%
Marża EBITDA 38,6% 3,2 p.p

 
 
 
 
 
 
 

 • Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem MSSF 15.

 
Wyniki segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej pozostawały pod wpływem dynamicznego, 15% wzrostu przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu, który był efektem zarówno organicznego wzrostu, jak i szybkiej realizacji zapowiedzianych synergii związanych z nowo nabytymi kanałami z Grupy ZPR. Jak zawsze korzystny wpływ na wyniki miała konsekwentna realizacja długofalowej strategii operacyjnej i finansowej Telewizji Polsat, zakładająca zrównoważoną politykę programową i ścisłą kontrolę kosztów. Pozwoliło to wypracować bardzo wysoki wzrost wyniku EBITDA segmentu – aż 25% w ujęciu rok do roku – mówi Katarzyna Ostap-Tomann.
 
Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat
 
Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat1)

mln PLN I kwartał 2018 I kwartał 2017 zmiana r/r
Przychody 2 346 2 332 0,6%
EBITDA 890 873 2%
Marża EBITDA 37,9% 37,4% 0,5 p.p.
 • Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem raportowania MSSF 15. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. oraz szacunki własne w odniesieniu do 1 kwartału 2017.

 
Świetne wyniki operacyjne i sprzedażowe pozwoliły wygenerować także bardzo dobre, a przede wszystkim zdrowe i stabilne wyniki finansowe całej Grupy. Widzimy wzrosty we wszystkich podstawowych parametrach finansowych, a co ważne EBITDA wzrosła mimo negatywnego wpływu regulacji Roam like at home w wysokości 25 mln zł. Niezmiennie cieszą nas wysokie wolne przepływy pieniężne, które pozwalają nam perspektywicznie patrzeć na działalność naszej Grupy – podsumowuje Katarzyna Ostap-Tomann.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *