Technologia - Promocje

Ericsson przedstawia wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku

Sprzedaż spadła o 9% rdr. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadła o 2% rdr, przy niższych przychodach na rynkach północno-wschodniej Azji, a także w Azji Południowo-Wschodniej, Oceanii i Indiach. Pozostałe obszary rynku wykazały wzrost.
 

 
Podsumowanie pierwszego kwartału:

  • Sprzedaż spadła o 9% rdr. Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnieniem zmiany kursów walutowych spadła o 2% rdr, przy niższych przychodach na rynkach północno-wschodniej Azji, a także w Azji Południowo-Wschodniej, Oceanii i Indiach. Pozostałe obszary rynku wykazały wzrost.

 

  • Marża brutto wyniosła 34,2% (15,7%). Marża brutto, po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji poprawiła się rdr do 35,9% (18,7%), wspierana przez redukcję kosztów i przyspieszonym działaniom Ericsson Radio System (ERS).

 

  • Zysk operacyjny wyniósł -0,3 mld SEK. Zysk operacyjny (strata), z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniósł 0,9 mld SEK (-9,5).

 

  • Marża operacyjna w segmencie Sieci (Networks), z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniosła 13,5% (12,8%) przy wysokiej marży brutto i zwiększonych inwestycjach w badania i rozwój.

 

  • Marża brutto w segmencie Usług cyfrowych (Digital Services), po wyłączeniu kosztów restrukturyzacji poprawiła się rdr do 41,4% (-25,5%), napędzana lepszymi marżami usług w wyniku redukcji kosztów. Zysk operacyjny(strata) z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniósł -2,0 (-8,8) mld SEK.
  • Marża operacyjna w segmencie Managed Services, z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji wyniosła 1,9% (-28,7%) jako rezultat redukcji kosztów i przeglądów umów z klientami.
  • Przepływy pieniężne (Cash Flow) z działalności operacyjnej wyniosły 1,6 mld SEK (-1,5), a wolne środki wyniosły 0,3 mld SEK (-3,2). Środki pieniężne netto rdr wzrosły do 35,6 mld SEK (28,3).
SEK
(w miliardach)
Q1
2018
Q1
2017
Zmiana rdr Q4
2017
Zmiana kdk
Sprzedaż netto 43.4 47.8 -9% 57.9 -25%
Wzrost sprzedaży dla porównywalnych jednostek -2% -24%
Marża brutto 34.2% 15.7% 21.6%
Zysk operacyjny (strata) -0.3 -11.3 -19.3
Marża operacyjna -0.7% -23.6% -33.3%
Zysk netto (strata) -0.7 -10.0 -18.5
EPS -0.25 -3.08 -5.63
EPS (non-IFRS) 0.11 -2.19 -1.09
Cash flow (przepływy pieniężne) z działalności operacyjnej 1.6 -1.5 11.2 -86%
Wolne środki 0.3 -3.2 10.1 -97%
Środki pieniężne netto na koniec okresu 35.6 28.3 26% 34.7 3%
Marża brutto bez kosztów restrukturyzacji 35.9% 18.7% 25.1%
Zysk operacyjny (strata) bez kosztów restrukturyzacji 0.9 -9.5 -16.9
Marża operacyjna bez kosztów restrukturyzacji 2.0% -19.9% -29.1%

Zobacz pełny raport wyników finansowych za pierwszy kwartał 2018 roku.
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *