Internet & Gry

Ericsson wraz z partnerami uruchamia ekosystem 5G dla Łodzi

Ericsson, główny sygnatariusz i promotor technologii 5G w Polsce, konkretyzuje wdrożenie sieci nowej generacji w Łodzi.

 

Łódź została wybrana przez rząd polski jako miasto testowe do wprowadzenia nowej technologii, której standardy zostaną ogłoszone na świecie w 2020 roku.

Przygotowanie do uruchomienia nowego systemu wymaga edukacji i wdrożeń w przemyśle, testów naukowych, inicjatyw startupów oraz uzyskania pozwoleń i częstotliwości jakie wprowadzają poszczególne rządy. Skuteczność funkcjonowania technologii telekomunikacji mobilnej piątej generacji – 5G, będzie zależała nie tylko od wdrożeń, ale także od jednoczesnego zastosowania tego samego standardu na całym świecie.

Łódź, będąca siedzibą jednej z dwóch placówek badawczo-rozwojowych firmy Ericsson w Polsce, jest miastem, w którym Ericsson tworzy wraz z partnerami ekosystem umożliwiający przygotowanie wprowadzenia systemu 5G.

 

 

Politechnika Łódzka

Ericsson bezpłatnie zwymiarował, zaprojektował sieć testową dla kampusu Politechniki Łódzkiej.
Sieć zbudowana na terenie Politechniki Łódzkiej posłuży testom i upowszechnieniu zastosowań rozwiązań 5G dla wszystkich studentów na wszystkich wydziałach.

Jedocześnie Ericsson podpisał umowę ramową o współpracy naukowej z Politechniką Łódzką. Posłuży ona popularyzacji projektów realizowanych w politechnicznym 5G Competence Center, organizowanym przez Politechnikę Łódzką.

– Realizacja tego strategicznego zadania we współpracy z firmą Ericsson umożliwi prowadzenie badań i prac eksperymentalnych, które mają wskazać korzyści wynikające z rozwiązań wdrażanych w systemach nowej generacji i stworzyć warunki umożliwiające przetestowanie nowych usług zanim zaczną funkcjonować komercyjne sieci 5G. Politechnika Łódzka przewiduje wykorzystanie infrastruktury także do realizacji własnych projektów dotyczących rozwiązań z obszarów inteligentnego budownictwa (smart campus) oraz inteligentnych miast (smart city). Utworzenie Centrum Kompetencji 5G będzie stanowiło nie tylko podstawę rozwijania współpracy z otoczeniem gospodarczym, ale pozwoli również zwiększyć atrakcyjność zajęć dydaktycznych – mówi prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Współpraca firmy Ericsson z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, wyróżnioną w rankingu fDi Magazine (grupa Financial Times) za innowacyjność nagrodą „Innovation Award”, jest modelowym przykładem wdrażania nowoczesnych rozwiązań wśród inwestorów i startupów.

Realizacja wdrożeń następuje poprzez akcelerator S5, którego celem jest edukacja przemysłu z zakresu 5G, a następnie połączenie go ze startupami w celu stworzenia innowacji opartych na nowej technologii. Rozwiązania wypracowane wspólnie z wybranymi do pilotażowego programu przedsiębiorstwami, stanowić będą modele biznesowego użycia infrastruktury 5G dla kolejnych przedstawicieli przemysłu.

– W Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wychodzimy poza schematy. Poszukujemy nowych możliwości rozwoju gospodarczego wykorzystując rewolucję 4.0. Jesteśmy na etapie przełomu technologicznego, który zmieni sposób codziennej komunikacji ludzi i maszyn. Dlatego wdrażamy akcelerator S5, który jest odpowiedzią na przyszłe potrzeby przemysłu. Wspólnie z partnerami, Politechniką Łódzką, firma Ericsson, wybranymi inwestorami ŁSSE i startupami, wypracujemy rozwiązania z użyciem technologii piątej generacji, które wykorzystamy wkrótce do budowania świadomości zastosowań 5G w koncepcji fabryki 4.0 – podkreśla Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes ŁSSE S.A.

5G to standard komunikacji mobilnej następnej generacji, który poszerza możliwości obecnie funkcjonujących sieci mobilnych. Sieci 5G zapewnią konsumentom lepszą i szybszą łączność szerokopasmową, natomiast firmom otwiera możliwości tworzenia aplikacji dla praktycznie wszystkich dziedzin i działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *