Kaspersky opracowuje zasady cyberbezpieczeństwa urządzeń bionicznych

Firma Kaspersky jest jedną z pierwszych organizacji, która odniosła się do zjawiska doskonalenia organizmu ludzkiego (ang. human augmentation), prezentując wszechstronne zasady cyberbezpieczeństwa w tym kontekście. Celem dokumentu jest zwiększenie możliwości pracowników przy jednoczesnym uwzględnieniu ich bezpieczeństwa podczas wykorzystywania urządzeń bionicznych w biurze.

 

Koncepcję doskonalenia organizmu ludzkiego otacza atmosfera ekscytacji oraz innowacji – szczególnie w odniesieniu do coraz częstszego wykorzystywania urządzeń bionicznych w celu zastąpienia lub udoskonalenia części ciała przy użyciu sztucznych implantów – w której przebijają jednak pewne obawy ekspertów oraz szerszej społeczności. Powodem ich niepokoju jest zbyt mała uwaga poświęcana bezpieczeństwu takich specjalistycznych urządzeń. Brak świadomości związanej z tym tematem jest źródłem niepewności oraz zagrożeń zarówno dla dalszego rozwoju technologii doskonalenia organizmu ludzkiego, jak i bezpieczniejszego świata cyfrowego w przyszłości.

Firma Kaspersky nieprzerwanie bada potencjał doskonalenia organizmu człowieka oraz ocenia wyzwania dla bezpieczeństwa, wobec których być może staniemy, jeśli taka technologia zostanie zintegrowana z naszym życiem na szerszą skalę. W efekcie otwartych dyskusji prowadzonych w społeczności firma Kaspersky postanowiła odpowiedzieć na potrzebę regulacji bezpieczeństwa i stworzyła zasady cyberbezpieczeństwa mające na celu złagodzenie zagrożeń, jakie technologia doskonalenia organizmu człowieka może stwarzać dla korporacyjnych sieci IT. Dokument zawiera scenariusz, który przewiduje, że pracownicy “udoskonaleni” za pomocą takiej technologii będą w przyszłości częściej spotykani w firmach, i uwzględnia rzeczywiste testy firmy Kaspersky obejmujące biochipy.

Nowe zasady bezpieczeństwa określają procedury wykorzystywania urządzeń bionicznych* w firmie i mają na celu zmniejszenie zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa w procesach biznesowych. Zaproponowany dokument dotyczy infrastruktury całej firmy i wszystkich jej jednostek biznesowych. Ma zatem zastosowanie do systemu kontroli dostępu, jak również procesów administracyjnych, procesów utrzymania oraz wykorzystywania systemów zautomatyzowanych. Zaproponowany zestaw zasad obejmuje zarówno osoby zatrudnione, personel tymczasowy, jak i pracowników interesariuszy zewnętrznych świadczących wobec firmy usługi na mocy kontraktu. Wszystkie te czynniki mają na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa infrastruktury korporacyjnej.

Doskonalenie organizmu ludzkiego to szybko rozwijająca się dziedzina technologiczna, która w rzeczywistości nie została wystarczająco dobrze zbadana. Dlatego robiąc pierwszy krok w kierunku uporządkowania kwestii związanych z jej stosowaniem, jak również wzmocnienia bezpieczeństwa, możemy sprawić, że jej potencjał zostanie wykorzystany w pozytywny sposób. Wierzymy, że aby zbudować bezpieczniejszy świat cyfrowy w przyszłości, musimy zabezpieczyć przyszłość technologii doskonalenia organizmu człowieka już dziś – powiedział Marco Preuss, dyrektor Globalnego Zespołu ds. Badań i Analiz (GReAT) firmy Kaspersky na obszar Europy.

Zaproponowana przez firmę Kaspersky polityka cyberbezpieczeństwa oferuje szereg procesów standaryzacji, które wzmacniają ochronę i zapewniają większą inkluzywność pracowników wykorzystujących urządzenia bioniczne w biurze. Jednym z głównych celów tej inicjatywy jest również włączenie globalnej społeczności IT oraz związanej z technologią human augmentation do dyskusji oraz zachęcenie do prowadzenia wspólnych działań w kierunku dalszego rozwoju bezpieczeństwa doskonalenia organizmu ludzkiego. Dotyczy to zapewnienia cyfrowej prywatności urządzeń, przyznania różnych poziomów praw dostępu do zgromadzonych informacji oraz łagodzenia wszelkich zagrożeń związanych ze zdrowiem ludzkim.

Kolejna międzynarodowa dyskusja na temat przyszłości doskonalenia organizmu ludzkiego, globalnej polityki przemysłowej, standardów bezpieczeństwa cyfrowego, największych zagrożeń cyfrowych, które mogą być związane z technologiami doskonalenia organizmu ludzkiego, jak również najlepszych praktyk dot. ich zwalczania, odbędzie się 7 grudnia 2021 r. podczas Szczytu Cyfrowego ONZ 2021.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na dyskusję panelową online, która odbędzie się 7 grudnia 2021 r. w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ 2021, znajduje się na stronie https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-town-hall-32-the-future-of-human-augmentation-gain-or-cyber-pain.

*Urządzenia bioniczne, o których mowa w zasadach cyberbezpieczeństwa, obejmują elektroniczne chipy (takie jak np. biochip NFC), bioniczne protezy kończyn oraz organy wewnętrzne, jak również sztuczne organy sensoryczne (np. protezy wzrokowe, aparaty słuchowe itd.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *