Internet & Gry - Reklama

Kaspersky oraz Alias Robotics zwiększają bezpieczeństwo robotów przemysłowych

Firmy Kaspersky oraz Alias Robotics zawiązały współpracę w celu udoskonalenia cyberochrony dla robotów wykorzystywanych w infrastrukturze technologii operacyjnej (OT). Przeprowadzone niedawno specjalne studium przypadku wykazało, że rozwiązania Kaspersky Industrial CyberSecurity oraz Robot Immune System (RIS) firmy Alias Robotics mogą współdziałać ze sobą oraz skutecznie zapobiegać atakom na sieci przemysłowe sterujące robotami.

 

Robotyka jest jednym z kluczowych komponentów Przemysłu 4.0. Roboty przemysłowe są stosowane coraz częściej – szacuje się, że w 2025 roku wartość tego rynku będzie wynosić 24 miliardy dolarów. Roboty wykorzystywane w wielu operacjach przemysłowych to jeden z wielu różnych elementów infrastruktury OT, jednak ich ochrona wymaga specjalnego podejścia, ponieważ stanowią one oddzielny, złożony i połączony system z określonymi protokołami i narzędziami.

Przeprowadzone studium przypadku potwierdziło, że rozwiązania Kaspersky Industrial CyberSecurity oraz Robot Immune System firmy Alias Robotics – specjalistyczna platforma ochrony punktów końcowych, które stanowią roboty – wspólnie chronią wszystkie poziomy środowiska OT, w którym wykorzystywane są takie urządzenia, od kontrolerów robotów po procesy i operacje. Możliwości ochrony zostały przetestowane przy użyciu trzech wektorów ataków: z wykorzystaniem testera sieci procesów, testera kontrolerów oraz poprzez złamanie zabezpieczeń sieci systemu operacyjnego robota.

Badanie wykazało, że Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks umożliwia zarządzanie zasobami sieci oraz skutecznie wykrywa ataki sieciowe i anomalie w środowiskach OT. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes dodatkowo zapewnia złożoną ochronę stacjom kontroli przemysłowej, z kolei Robot Immune System oferuje wyspecjalizowaną ochronę kontrolerom robotów.

Roboty posiadają własne sieci, technologie, wymogi bezpieczeństwa oraz priorytety biznesowe, które należy uwzględnić. Systemy te wymagają specjalistycznych środków cyberbezpieczeństwa, które muszą być zastosowane w punkcie końcowym, aby zapobiec powstaniu szkód dla człowieka. Nasze rozwiązanie Robot Immune System (RIS) obsługuje obecnie ponad 40 różnych robotów. Ponadto współpracujemy z twórcami najlepszych w swojej klasie rozwiązań monitorowania sieci przemysłowych w celu zabezpieczenia robotów w środowiskach OT. Dzięki integracji RIS z Kaspersky Industrial CyberSecurity nasi klienci mogą teraz chronić swoje roboty z pomocą RIS oraz płynnie zarządzać bezpieczeństwem swojej infrastruktury przemysłowej z wykorzystaniem rozwiązania firmy Kaspersky – powiedział Wíktor Mayoral Vilches, dyrektor techniczny i założyciel Alias Robotics.

Infrastruktura OT staje się coraz bardziej złożona, dlatego ważne jest zapewnienie ochrony dla każdej jej części i warstwy. Co więcej, środki i narzędzia bezpieczeństwa powinny płynnie ze sobą współdziałać, aby zapewnić ochronę całemu środowisku. Zważywszy na coraz częstsze wykorzystywanie robotów przemysłowych, współpraca z firmą Alias Robotics pozwala nam spełnić potrzeby niezawodnej ochrony tych spośród naszych klientów, którzy posiadają roboty w swojej infrastrukturze – powiedział Anton Szipulin, odpowiedzialny za aspekty biznesowe rozwiązania Kaspersky Industrial CyberSecurity.

Więcej informacji na temat studium przypadku “Securing robot endpoints in Operational Technology environments” znajduje się na stronie https://news.aliasrobotics.com/securing-robot-endpoints-in-operational-technology-ot-environments. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązania Kaspersky Industrial CyberSecurity, łącznie z tym, w jaki sposób chroni ono środowiska OT, są dostępne na stronie https://ics.kaspersky.com/pl.

Informacje na temat firmy Alias Robotics

Alias Robotics jest czołową firmą w branży cyberbezpieczeństwa, założoną w 2018 r. na fundamencie wcześniejszych doświadczeń w zakresie robotyki. Wśród jej klientów znajdują się jedni z najbardziej znanych dostawców komponentów dla robotów, jak również rosnąca liczba użytkowników końcowych robotów w przemyśle i ochronie zdrowia. Zespół firmy składa się z uznanych konstruktorów robotów oraz badaczy bezpieczeństwa, którzy podchodzą do cyberbezpieczeństwa z perspektywy praktyków. Alias Robotics jest twórcą Robot Immune System (RIS), certyfikowanego rozwiązania bezpieczeństwa, które chroni roboty oraz ich komponenty przed szkodliwym oprogramowaniem. RIS jest instalowany bezpośrednio na robotach, zapewniając zintegrowany pakiet technologii bezpieczeństwa. Więcej informacji znajduje się na stronie https://aliasrobotics.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *